biến cố đối

Bài viết lách Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố so với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối.

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: biến cố đối

+ Cho A là 1 trong vươn lên là cố. Khi cơ, vươn lên là cố “ ko xẩy ra A”, kí hiệu là A, được gọi là biến cố đối của A.

+ Định lí: Cho vươn lên là cố A. Xác suất của biến cố đối Alà:

P(A)=1-P(A)

+ Nếu nhị vươn lên là cố A và A đối nhau thì n(A)+ n(A)= n(Ω)

Chú ý: Hai biến cố đối là nhị vươn lên là cố xung xung khắc. Tuy nhiên; nhị vươn lên là cố xung xung khắc ko chắc chắn là nhị biến cố đối.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Gieo một con cái súc sắc nhị lượt. Xác suất nhằm tối thiểu một lượt xuất hiện nay mặt mày sáu chấm là?

A.1/3    B.11/36    C.1/6    D.2/9

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Số thành phần của không khí hình mẫu là n(Ω)= 6.6= 36

Gọi A là vươn lên là cố: “ Ít nhất một lượt xuất hiện nay mặt mày sáu chấm”.

Để mò mẫm số thành phần của vươn lên là cố A, tao đi kiếm số thành phần của biến cố đối A là “không xuất hiện nay mặt mày sáu chấm”

⇒ n(A)= 5.5= 25

⇒ n(A)= 36- 25= 11

Vậy phần trăm cần thiết tính P(A) = 11/36.

Ví dụ 2: Một chi đoàn đem 40 người, vô cơ đem 4 cặp bà xã ck. Ban chấp hành cần thiết lựa chọn ra 3 người nhằm bầu vô những chức vụ: Tắc thư, Phó túng thư 1, Phó túng thư 2. Xác suất nhằm 3 người được lựa chọn không tồn tại cặp bà xã ck nào?

Quảng cáo

A.1/65    B.59/65     C.61/65    D.64/65

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

Ta đem số thành phần của không khí mẫu:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

Gọi A là vươn lên là cố 3 người được lựa chọn không tồn tại cặp bà xã ck nào là.

⇒ Biến cố đối A: 3 người được lựa chọn có một cặp bà xã chồng

Ta tính số thành phần của vươn lên là cố A:

+ Chọn 1 cặp bà xã ck vô 4 cặp có:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

+ Chọn 1 người vô 38 người còn lại:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

+ Từ 3 người một vừa hai phải lựa chọn bầu vô 3 chức vụ: đem 3! Cách.

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

Xác suất vươn lên là cố A là:

P(A) = 58368/59280 = 64/65

Ví dụ 3: Một vỏ hộp chứa chấp 3 viên bi xanh lơ, 5 viên bi đỏ hỏn và 6 viên bi vàng. Lấy tình cờ 6 viên bi kể từ vỏ hộp, tính phần trăm nhằm 6 viên bi được kéo ra đem đầy đủ cả tía color.

A.810/1033    B.810/1001    C.170/792    D.37/666

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

+ Không lừa lọc hình mẫu là số cơ hội lựa chọn tình cờ 6 viên bi kể từ vỏ hộp chứa chấp 14 viên bi.

Suy rời khỏi số thành phần của không khí hình mẫu là Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải) = 3003

+ Gọi A là vươn lên là cố 6 viên bi được kéo ra đem đầy đủ cả tía color . Để mò mẫm số thành phần của vươn lên là cố A tao đi kiếm số thành phần của vươn lên là cố A tức là 6 viên bi kéo ra không tồn tại đầy đủ tía color như sau:

Trường thích hợp 1. Chọn 6 viên bi chỉ tồn tại một color (chỉ chọn lựa được color vàng).

Do cơ tình huống này còn có Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

Trường thích hợp 2.

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

Suy rời khỏi số thành phần của vươn lên là cố A là |ΩA|=1+572=573.

Suy rời khỏi số thành phần của vươn lên là cố A là |ΩA|= 3003-573=2430

Vậy phần trăm cần thiết tính P(A)=(|ΩA |)/(|Ω|)=2430/3003=810/1001.

Ví dụ 4: Một vỏ hộp vàng đựng 16 chão buộc tóc nằm trong vật liệu, nằm trong mẫu mã tuy nhiên không giống nhau về sắc tố. Cụ thể vô vỏ hộp đem 8 chão xanh lơ, 5 chão đỏ hỏn, và 3 chão vàng. Quý khách hàng An được lựa chọn tình cờ 6 chão kể từ vỏ hộp vàng nhằm thực hiện phần thưởng cho chính bản thân mình. Tính phần trăm nhằm vô 6 chão chúng ta An lựa chọn đem tối thiểu 1 chão vàng và không thật 4 chão đỏ hỏn.

A.8005/8008    B.11/14    C.6289/8008    D.1719/8008

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Chọn tình cờ 6 chão kể từ 16 chão thì số cơ hội lựa chọn là :

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

Gọi A là vươn lên là cố “ 6 chão chúng ta An lựa chọn đem tối thiểu 1 chão vàng và không thật 4 chão đỏ”.

⇒ Biến cố đối A: 6 chão chúng ta An lựa chọn có khá nhiều nhất 1 chão vàng và vô số rộng lớn 5 chão đỏ hỏn.

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

Quảng cáo

Ví dụ 5: Một ngôi trường trung học phổ thông đem 18 học viên xuất sắc toàn vẹn, vô cơ đem 7 học viên khối 12, 6 học viên khối 11 và 5 học viên khối 10. Chọn tình cờ 8 học viên kể từ 18 học viên bên trên nhằm lên đường dự trại hè. Tính phần trăm nhằm từng khối đem tối thiểu 1 học viên được lựa chọn.

A.212/221    B.9/221    C.59/1326    D.1267/1326.

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

Ví dụ 6: Xét những số ngẫu nhiên bao gồm 5 chữ số không giống nhau được lập kể từ những số 1, 3, 5, 7, 9. Tính phần trăm nhằm tìm ra một trong những ko chính thức bởi vì 135.

A.5/8    B.59/60    C.6/59    D.5/6

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

+ Số thành phần không khí hình mẫu là n(Ω)= 5!= 120

+ Gọi A là vươn lên là cố “số tìm ra ko chính thức bởi vì 135”.

⇒ biến cố đối A là vươn lên là cố “số tìm ra chính thức bởi vì 135”

+ Ta tính số những thành phẩm thuận tiện cho tới biến cố đối:

Buộc những số 135 lại thì tao còn 3 thành phần. Số những số tạo nên trở thành thỏa mãn nhu cầu số 135 hàng đầu là: 1.2.1= 2 cách

⇒ Số thành phẩm thuận tiện cho tới vươn lên là cố A là: n(A)= 120- 2= 118

Xác suất của vươn lên là cố A là: P(A)= 118/120= 59/60

Ví dụ 7: Một vỏ hộp đựng 15 viên bi, vô cơ đem 7 biên bi xanh lơ và 8 viên bi đỏ hỏn. Lấy tình cờ 3 viên bi (không kể loại tự) thoát ra khỏi vỏ hộp. Tính phần trăm nhằm vô 3 viên bi kéo ra đem tối thiểu 1viên red color.

A.1/2    B.418/455    C.1/13    D.12/13

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

+ Chọn tình cờ 3 viên bi kể từ 15 viên bi thì số cơ hội lựa chọn là:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

⇒ n(Ω)= 455.

+ Gọi A là vươn lên là cố “trong 3 viên bi kéo ra đem tối thiểu một viên color đỏ”

⇒ biến cố đối A : “ cả tía viên bi kéo ra đều không tồn tại color đỏ” ( tức là kéo ra cả tía viên bi đều color xanh”

Số cơ hội lựa chọn ra 3 viên bi tuy nhiên 3 viên bi này đều màu xanh da trời là :

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

⇒ n(A)= 35.

Số cơ hội lựa chọn ra 3 viên bi tuy nhiên trong cơ đem tối thiểu một viên bi red color là 455-35= 420 cách

⇒ n(A)= 420

Xác suất của vươn lên là cố A là: P(A) = 420/455 = 12/13

Ví dụ 8: Một vỏ hộp đựng 10 cái thẻ được khắc số kể từ 0 cho tới 9. Lấy tình cờ rời khỏi 3 cái thẻ, tính phần trăm nhằm 3 chữ số bên trên 3 cái thẻ được kéo ra rất có thể ghép trở thành một trong những phân chia không còn cho tới 5.

A.8/15    B.7/15     C.2/5    D.3/5

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

+ Không lừa lọc hình mẫu là số cơ hội lấy tình cờ 3 cái thẻ kể từ 10 cái thẻ.

Suy rời khỏi số thành phần của không khí hình mẫu là:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

+ Gọi A là vươn lên là cố “ 3 chữ số bên trên 3 cái thẻ được kéo ra rất có thể ghép trở thành một trong những phân chia không còn cho tới 5”.

Để cho tới vươn lên là cố A xẩy ra thì vô 3 thẻ lấy được cần đem thẻ đem chữ số 0 hoặc chữ số 5.

Ta đi kiếm số thành phần của vươn lên là cố A, tức 3 thẻ kéo ra không tồn tại thẻ đem chữ số 0 và cũng không tồn tại thẻ đem chữ số 5 là Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

Quảng cáo

C. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1: Trong một trong những buổi liên hoan đem 10 cặp phái mạnh phái đẹp, vô cơ đem 4 cặp bà xã ck. Chọn tình cờ 3 người nhằm màn trình diễn một tiết mục văn nghệ. Xác suất nhằm 3 người được lựa chọn không tồn tại cặp bà xã ck nào là là

A.72/1140    B.89/95    C.3/20    D.1/5

Lời giải:

Đáp án : B

+ Số thành phần của ko hình mẫu là:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

+ Gọi A là vươn lên là cố 3 người được lựa chọn không tồn tại cặp bà xã ck nào là.

A là vươn lên là cố 3 người được lựa chọn có một cặp bà xã ck .

Ta tính số thành phẩm thuận tiện cho tới A.

Xem thêm: c2h2 h20

Chọn 1 cặp bà xã ck vô 4 cặp bà xã ck đem 4 cách

Chọn 1 người vô 18 người còn sót lại đem 18 cơ hội.

=> Số thành phẩm thuận tiện cho tới vươn lên là cố A:n(A)=4.18=72

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

Câu 2: Một cái vỏ hộp đựng 7 viên bi màu xanh da trời, 6 viên bi black color, 5 viên bi red color, 4 viên bi white color. Chọn tình cờ rời khỏi 4 viên bi, tính phần trăm nhằm lấy được tối thiểu 2 viên bi nằm trong color.

A.2808/7315    B.185/209    C.24/209    D.319/418

Lời giải:

Đáp án : B

+ Không lừa lọc hình mẫu là số cơ hội lựa chọn tình cờ 4 viên bi kể từ 22 viên bi vẫn cho tới.

Suy rời khỏi số thành phần của không khí hình mẫu là Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

+ Gọi A là vươn lên là cố: “ Lấy được 4 viên bi vô cơ đem tối thiểu nhị viên bi nằm trong color .

Để mò mẫm số thành phần của A, tao đi kiếm số thành phần của biến cố đối A, với biến cố đối A là lấy được 4 viên bi vô cơ không tồn tại nhị viên bi nào là nằm trong color.

Suy rời khỏi số thành phần của vươn lên là cố A là n(A)= Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

Suy rời khỏi số thành phần của vươn lên là cố A là n(A) = 7315- 840 = 6475.

Vậy phần trăm cần thiết tính: P(A) = 6475/7315 = 185/209.

Câu 3: Trong mùa thi đua học viên xuất sắc ngôi trường trung học phổ thông A, môn Toán đem 5 em giành giải vô cơ đem 4 phái mạnh và 1 phái đẹp, môn Văn đem 5 em giành giải vô cơ có một phái mạnh và 4 phái đẹp, môn Hóa học tập đem 5 em giành giải vô cơ đem 2 phái mạnh và 3 phái đẹp, môn Vật lí đem 5 em giành giải vô cơ đem 3 phái mạnh và 2 phái đẹp. Nhà ngôi trường lựa chọn từng môn một em học viên nhằm lên đường dự đại hội thi đua đua? Tính phần trăm để sở hữu cả học viên phái mạnh và phái đẹp nhằm lên đường dự đại hội?

A.577/625    B.4/5     C.3/4    D.113/125

Lời giải:

Đáp án : A

+ Gọi A là vươn lên là cố xẩy ra từng môn một em tham dự cuộc thi đem cả phái mạnh và phái đẹp.

⇒ Biến cố đối A: chỉ mất học viên phái mạnh hoặc chỉ mất học viên phái đẹp lên đường dự đại hội.

Số thành phần của không khí mẫu:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

+ Ta tính số thành phẩm thuận tiện cho tới biến cố đối A

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

⇒ Số thành phẩm thuận tiện cho tới biến cố đối A:n(A)= 24+ 24= 48

⇒ Số cơ hội lựa chọn từng môn một em đem cả phái mạnh và phái đẹp là:A

n(A) = n(Ω)- n(A)= 625- 48=577.

Xác suất cần thiết mò mẫm là: P(A)= 577/625

Câu 4: Lớp 11 A2 đem 15 học viên xuất sắc vô cơ đem 9 học viên phái đẹp và 6 học viên phái mạnh. Giáo viên ngôi nhà nhiệm hãy chọn 3 chúng ta nhằm lên đường dự đại hội. Tính phần trăm nhằm vô 3 chúng ta được lựa chọn đem tối thiểu một thanh nữ.

A.25/91     B.46/91     C.87/91     D.62/91

Lời giải:

Đáp án : C

+ Số thành phần của không khí hình mẫu là:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

+ Gọi A là vươn lên là cố vô 3 chúng ta được lựa chọn đem tối thiểu một thanh nữ.

⇒ Biến cố đối A:trong3 chúng ta được lựa chọn không tồn tại thanh nữ nào là cả.

+ Ta tính phần trăm P(A).

Số thành phẩm thuận tiện cho tới biến cố đối A:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

⇒ phần trăm của biến cố đối: P(A)= Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải) = 4/91

⇒ Xác suất của vươn lên là cố A: P(A) = 1- 4/91= 87/91

Câu 5: Cho tập luyện A= {1; 2; 3; 4; 5;6}. Gọi S là tập luyện những số ngẫu nhiên đem 4 chữ số song một không giống nhau được tạo nên kể từ tập luyện A. Chọn tình cờ 1 số; tính phần trăm nhằm số được lựa chọn đem nhị chữ số tận nằm trong ko cần là 23.

A.7/10    B.29/30    C.7/15    D.21/35

Lời giải:

Đáp án : B

+ Số thành phần của không khí hình mẫu là:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

+ Gọi A là vươn lên là cố số được lựa chọn đem nhị chữ số tận nằm trong ko cần là 23.

⇒ Biến cố đối A chọn lựa được số đem nhị chữ số tận nằm trong là 23. Ta tính số thành phẩm thuận tiện cho tới A:

Gọi số cần thiết mò mẫm đem dạng ab23.

Ta đem 4 cơ hội lựa chọn a và 3 cơ hội lựa chọn b.

⇒ n(A)=4.3=12 số.

Xác suất của biến cố đối A: P(A) = 12/360 = 1/30

⇒xác suất của vươn lên là cố A là: P(A)= 1- P(A) = 29/30

Câu 6: Một vỏ hộp đem 8 bi White và 7 bi đỏ hỏn. Chọn tình cờ 3 viên bi.Tính phần trăm nhằm vô 3 viên bi được lựa chọn đem tối thiểu 1 bi đỏ?

A.319/455    B.281/455    C.179/455    D.399/455

Lời giải:

Đáp án : D

+ Số thành phần của không khí hình mẫu là:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

+ Gọi A là vươn lên là cố vô 3 bi được lựa chọn đem tối thiểu 1 bi đỏ

⇒ Biến cố đối A 3 bi được lựa chọn đều là white color.

Số kết ngược thuận tiện cho tới A:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

⇒ Xác suất của biến cố đối A:P(A ) = 56/455

Suy rời khỏi phần trăm của vươn lên là cố A là:

P(A)= 1- P(A)= 1 - 56/455 = 399/455

Câu 7: Gọi S là tập luyện những số ngẫu nhiên đem nhị chữ số. Từ tập luyện S lựa chọn ra 3 số bất kì. Tính phần trăm nhằm vô 3 số được lựa chọn đem tối thiểu một trong những phân chia không còn cho tới 5.

A.471/979    B.387/979    C.482/979    D.286/979

Lời giải:

Đáp án : C

+ Tập S= { 10; 11; 12; ..; 99} đem 90 số.

Các số phân chia không còn cho tới 5 tuy nhiên nằm trong tập luyện S là: {10; 15; 20; ..95} đem 18 số.

⇒ đem 90-18= 72 số ko phân chia không còn cho tới 5 kể từ tập luyện S.

+ Số thành phần của không khí hình mẫu là

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

+ Gọi A là vươn lên là cố vô 3 số được lựa chọn đem tối thiểu một trong những phân chia không còn cho tới 5.

⇒ Biến cố đối A: vô 3 số được lựa chọn không tồn tại số nào là phân chia không còn cho tới 5.

Sô thành phẩm thuận tiện cho tới A:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

⇒ Xác suất của biến cố đối A là:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

⇒ Xác suất của vươn lên là cố A là:

P(A)= 1 -P(A )= 482/979

Câu 8: Một vỏ hộp chứa chấp 3 viên bi xanh lơ, 5 viên bi đỏ hỏn và 6 viên bi vàng. Lấy tình cờ 6 viên bi kể từ vỏ hộp, tính phần trăm nhằm 6 viên bi được kéo ra đem đầy đủ cả tía color.

A.810/1001     B.191/1001     C.4/21    D.17/21

Lời giải:

Đáp án : A

+ Số thành phần của không khí hình mẫu là số cơ hội lựa chọn tình cờ 6 viên bi kể từ vỏ hộp chứa chấp 14 viên bi.

Suy rời khỏi số thành phần của không khí hình mẫu là :

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

+ Gọi A là vươn lên là cố: “ 6 viên bi được kéo ra đem đầy đủ cả tía màu”.

Để mò mẫm số thành phần của vươn lên là cố A tao đi kiếm số thành phần của vươn lên là cố A tức là 6 viên bi kéo ra không tồn tại đầy đủ tía color như sau:

Trường Hợp 1: Chọn 6 viên bi chỉ tồn tại một color (chỉ chọn lựa được color vàng).

Do cơ tình huống này còn có Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

Trường Hợp 2:

Phương pháp giải bài bác tập luyện Biến cố đối (cực hoặc đem câu nói. giải)

Suy rời khỏi số thành phần của vươn lên là cố A là: n(A)=1+572=573

Suy rời khỏi số thành phần của vươn lên là cố A là: n(A)= 3003- 573= 2430

Vậy phần trăm cần thiết tính P(A)= 2430/3003 = 810/1001

Xem tăng những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 11 đem vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Cách mò mẫm phần trăm của vươn lên là cố (cực hoặc đem câu nói. giải)
  • Cách tính phần trăm vấn đề tương quan cho tới kiểm điểm số (cực hoặc đem câu nói. giải)
  • Cách tính phần trăm vấn đề tương quan cho tới hình học tập (cực hoặc đem câu nói. giải)
  • Cách giải bài bác tập luyện Xác suất nâng lên, (cực hoặc đem câu nói. giải)
  • Phương pháp giải bài bác tập luyện Quy tắc nằm trong phần trăm (cực hoặc đem câu nói. giải)
  • Phương pháp giải bài bác tập luyện Quy tắc nhân phần trăm (cực hoặc đem câu nói. giải)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: sản xuất lúa gạo ở nước ta hiện nay

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

to-hop-xac-suat.jsp


Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học