biến thái là sự thay đổi

Câu hỏi:

03/08/2019 42,337

Bạn đang xem: biến thái là sự thay đổi

A. Sự thay cho thay đổi đột ngột về hình hài,  cấu tạo nên và kể từ từ về tâm sinh lý của động vật hoang dã sau khoản thời gian sinh rời khỏi hoặc nở rời khỏi kể từ trứng

B. Sự thay cho đổi từ kể từ về hình hài,  cấu tạo nên và đột ngột về tâm sinh lý của động vật hoang dã sau khoản thời gian sinh rời khỏi hoặc nở rời khỏi kể từ trứng

C. Sự thay cho đổi đột ngột về hình hài,  cấu tạo nên và tâm sinh lý của động vật hoang dã sau khoản thời gian sinh rời khỏi hoặc nở rời khỏi kể từ trứng

Đáp án chủ yếu xác

D. Sự thay cho đổi từ kể từ về hình hài,  cấu tạo nên và về tâm sinh lý của động vật hoang dã sau khoản thời gian sinh rời khỏi hoặc nở rời khỏi kể từ trứng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những loại sau:

⦁ Cá chép

⦁ Gà

⦁ Thỏ

⦁ Khỉ

⦁ Bọ ngựa

⦁ Cào Cào

⦁ Bọ rùa

⦁ Ruồi

⦁ Muỗi

Có từng nào loại phát triển và cách tân và phát triển qua loa trở thành thái trả toàn?

A. 3        

B. 5        

C. 6         

D. 7

Câu 2:

Kiểu cách tân và phát triển của động vật hoang dã qua loa trở thành thái trọn vẹn là loại cách tân và phát triển mà còn phải non có?

A. Đặc điểm hình hài sinh lý vô cùng không giống với con cái trưởng thành

B. Đặc điểm hình hài cấu tạo nên tương tự động với con cái trưởng thành và cứng cáp,  nhưng không giống về sinh lý

C. Đặc điểm hình hài cấu tạo nên và tâm sinh lý tương tự động với con cái trưởng thành

Xem thêm: ch3cho ra c2h5oh

D. Đặc điểm hình hài cấu tạo nên và tâm sinh lý tương tự với con cái trưởng thành

Câu 3:

Cho những loại sau:

(1) Cá chép

(2) Gà

(3) Ruồi

(4) Tôm

(5) Khi

(6) Bọ ngựa

(7) Cào Cào

(8) Ếch

(9) Cua

(10) Muỗi

Những loại phát triển và cách tân và phát triển qua loa trở thành thái ko trọn vẹn là

A. (1), (4), (6), (9) và (10)

B. (1), (4), (7), (9) và (10)

C. (1), (3), (6), (9) và (10)

D. (4), (6), (7), (9) và (10)

Câu 4:

Sinh trưởng của khung người động vật hoang dã là quy trình tăng độ cao thấp của?

A. Các hệ ban ngành vô cơ thể

B. Cơ thể vì thế tăng độ cao thấp và con số tế bào

C. Các tế bào vô cơ thể

D. Các ban ngành vô cơ thể

Câu 5:

Sinh trưởng và cách tân và phát triển của động vật hoang dã qua loa trở thành thái ko trọn vẹn là ngôi trường hợp?

A. Ấu trùng cách tân và phát triển hoàn thiện,  qua rất nhiều lần chuyển đổi con nhộng trở thành con cái trưởng thành

B. u trùng cách tân và phát triển chưa hoàn mỹ,  qua rất nhiều lần chuyển đổi con nhộng trở thành con cái trưởng thành

C. u trùng cách tân và phát triển chưa hoàn mỹ,  qua một phen lột xác con nhộng trở thành con cái trưởng thành

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 2

D. u trùng cách tân và phát triển chưa hoàn mỹ,  qua rất nhiều lần lột xác con nhộng trở thành con cái trưởng thành