biểu đồ cột

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: biểu đồ cột

- Khả năng thể hiện: Biểu đồ dùng cột là biểu đồ dùng thể hiện nay được quy tế bào, con số, sản lượng, lượng của những đối tượng người tiêu dùng Khi đề bài bác thông thường đòi hỏi thể hiện nay tình hình cải cách và phát triển, đối chiếu tương qua loa những đại lượng,…

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: tình hình, đối chiếu, sản lượng, quy tế bào.

+ Mốc thời gian: thông thường >= 4 năm (cột ghép =< 3 năm) và một năm cho những đối tượng người tiêu dùng (các vùng tài chính, tỉnh, group thành phầm,…).

+ Đơn vị thông thường là: người/kg, triệu tấn, triệu ha, USD/người, người/km2,…

- Một số dạng biểu đồ cột thông thường gặp: cột đơn, cột ck, cột ghép (nhóm) và biểu đồ dùng thanh ngang.

2. Cách vẽ biểu đồ cột

Bước 1: Phân tích bảng số liệu và xây cất hệ trục tọa độ

- Quan sát BSL nhằm lần độ quý hiếm nhỏ nhất, lớn số 1 nhằm xây cất hệ trục tọa phỏng.

- Xác quyết định tỉ trọng, phạm vi mẫu giấy tương thích.

- Xây dựng hệ trục tọa phỏng phải chăng độ cao trục tung = 2/3 chiều lâu năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung cần cơ hội đều nhau.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Cột thứ nhất cần cơ hội trục tung khoảng chừng 0,5-1,0 centimet (trừ biểu đồ dùng lượng mưa).

- Độ rộng lớn những cột cần đều nhau.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Viết số liệu bên trên đỉnh cột, vô cột (nếu là cột chồng).

- Viết đơn vị chức năng vô trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu đồ dùng.

* Lưu ý:

- Khoảng cơ hội năm thiệt đúng mực (nếu những vị trí thì đều nhau).

- Không người sử dụng những đường nét đứt nhằm nối quý phái trục tung tạo nên rườm soát, cột có khả năng sẽ bị rời.

- Trong một vài tình huống quan trọng đặc biệt hoàn toàn có thể vẽ khoảng cách những cột cân nhau nhằm đáp ứng tính trực quan lại và tính thẩm mĩ của biểu đồ dùng.

3. Cách phán xét biểu đồ cột

* Trường phù hợp cột đơn (chỉ sở hữu một yếu hèn tố)

Bước 1: Xem xét năm đầu và năm cuối của bảng số liệu nhằm vấn đáp thắc mắc tăng hoặc giảm? tăng rời bao nhiêu?

Bước 2: Xem số liệu ở khoảng chừng vô nhằm vấn đáp tiếp là tăng (hay giảm) liên tiếp hay là không liên tục? (lưu ý năm này ko liên tục).

Bước 3: Nếu liên tiếp thì cho thấy quá trình này thời gian nhanh, quá trình này chậm trễ. Nếu ko liên tiếp thì năm này không thể liên tiếp.

Kết luận và phân tích và lý giải qua loa về Xu thế của đối tượng người tiêu dùng.

* Trường phù hợp cột song, tía (ghép nhóm)… (hai nhân tố trở lên)

- Nhận xét Xu thế công cộng.

- Nhận xét từng nhân tố một, tương tự tình huống 1 nhân tố (cột đơn).

- Kết luận (có thể đối chiếu, lần nhân tố tương quan thân ái nhì cột).

- Có một vài ba phân tích và lý giải và Tóm lại.

* Trường phù hợp cột là những vùng, những nước,…

- Nhận xét công cộng nhất về bảng số liệu.

- Sắp xếp bám theo chi chí: Cao nhất, loại nhì,… thấp nhất (cần chi tiết).

- So sánh thân ái loại tối đa và loại thấp nhất, thân ái đồng bởi với đồng bởi, thân ái miền núi với miền núi,…

- Kết luận và phân tích và lý giải.

* Trường phù hợp cột là lượng mưa (biểu đồ dùng khí hậu)

- Nhận xét công cộng về tổng lượng mưa và Review tổng lượng mưa.

- Sự phân mùa của đổi mới trình mưa (mùa mưa, mùa thô từ thời điểm tháng này cho tới mon nào? Tổng lượng mưa trong đợt mưa/khô).

- Tháng mưa tối đa, lượng mưa từng nào milimet và mon thô nhất, mưa bao nhiêu?

- So sánh mon mưa tối đa và mon mưa tối thiểu (có thể sở hữu nhì mon mưa nhiều và nhì mon mưa ít).

- Đánh giá chỉ biểu đồ dùng thể hiện nay địa điểm vị trí nằm trong miền Khi hậu nào? (căn cứ vô mùa mưa luyện trung; mon mưa nhiều hoặc giàn trải, mon mưa ít; phối kết hợp cùng với sự đổi mới thiên nhiệt độ phỏng nhằm xác xác định trí).

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Khi vẽ biểu đồ cột

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên cột, thiếu thốn đơn vị chức năng ở trục tung và trục hoành.

+ Thiếu số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ trọng ở trục tung.

+ Độ rộng lớn những cột không giống nhau, và một đối tượng người tiêu dùng tuy nhiên sở hữu kí hiệu không giống nhau.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu đồ dùng hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác luyện minh họa về biểu đồ cột

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH, NĂM 2017 (Đơn vị: Tỉ USD)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

a) Vẽ biểu đồ dùng thể hiện nay tình hình nợ quốc tế của một vài vương quốc Mĩ Latinh, năm 2017.

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

ướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

TÌNH HÌNH NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH, NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

Xem thêm: tốc độ phản ứng là

* Nhận xét

- Nhìn công cộng, những vương quốc điểm Mĩ Latinh nợ quốc tế không hề ít.

- Bra-xin sở hữu nợ quốc tế lớn số 1 (543 tỉ USD), tiếp cho tới là Mê-hi-cô (441.6 tỉ USD), Ac-hen-ti-na, Vê-nê-xu-ê-la,… và Ha-mai-ca nợ quốc tế thấp nhất (14.7 tỉ USD).

- Chênh chếch thân ái vương quốc nợ quốc tế tối đa và tối thiểu là 36,9 lần; thân ái nước tối đa và nhiều thứ hai là một,2 lượt.

* Giải thích

- Các vương quốc nằm trong điểm Mĩ Latinh là những nước đang được cải cách và phát triển nên nợ quốc tế nhiều nhằm cải cách và phát triển tài chính, hội nhập quốc tế.

- Các nước rộng lớn sở hữu nợ quốc tế to hơn những vương quốc sở hữu diện tích S, dân sinh thấp bởi nhu yếu về cải cách và phát triển nền tài chính, những ngân sách xã hội - môi trường xung quanh,… to hơn thật nhiều. Bên cạnh đó còn bởi quyết sách của từng vương quốc, mối cung cấp khoáng sản vạn vật thiên nhiên nội địa.

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC CỦA CẢ NƯỚC VÀ MỘT SỐ VÙNG Tại NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2012 - năm trước (Đơn vị: Nghìn m3)

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ dùng thể hiện nay sản lượng mộc khai quật của toàn quốc và một vài vùng ở việt nam, quá trình 2012 - năm trước.

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC CỦA CẢ NƯỚC VÀ MỘT SỐ VÙNG, GIAI ĐOẠN 2012 - 2014

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn công cộng, sản lượng mộc ở việt nam và một vài vùng tương đối cao. Cả nước (7701 ngàn m3), Trung du và miền núi Bắc Sở (1731 ngàn m3) và Tây Nguyên (447 ngàn 3).

- Sản lượng mộc toàn quốc càng ngày càng tăng và gia tăng 2450 ngàn m3.

- Sản lượng mộc của Trung du và miền núi Bắc Sở tăng liên tiếp và gia tăng 688 ngàn m3.

- Sản lượng mộc của Tây Nguyên rời liên tiếp và rời 173 ngàn m3.

- Sản lượng mộc toàn quốc sở hữu vận tốc tăng nhanh nhất có thể (146,7%), Trung du và miền núi Bắc Sở (143,3%) và Tây Nguyên muộn nhất (72,1%).

* Giải thích

- Cả nước tăng là vì việt nam thực hiện, tăng cường công tác làm việc trồng rừng nên sản lượng mộc khai quật kể từ những rừng phát triển càng ngày càng rộng lớn, nhất là những tỉnh nằm trong vùng Trung du và miền núi Bắc Sở (Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang,…) tăng nhanh trồng tăng nhiều rừng.

- Tây Nguyên sở hữu sản lượng mộc rời đa số bởi vùng Tây Nguyên trước đó khai quật mộc đương nhiên, diện tích S rừng trồng nhỏ và rừng đương nhiên rời nhiều.

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG Tại HÀ NỘI, NĂM 2019

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ dùng thể hiện nay nhiệt độ phỏng và lượng mưa khoảng những mon ở TP Hà Nội, năm 2019?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG Tại HÀ NỘI, NĂM 2019

Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn công cộng, nhiệt độ phỏng và lượng mưa sở hữu sự phân hóa không đồng đều bám theo thời hạn.

- Nhiệt độ

+ Nhiệt phỏng trung bình: 23,5oC.

+ Tháng sở hữu nhiệt độ phỏng lớn số 1 là mon VII: 28,9oC.

+ Tháng sở hữu nhiệt độ phỏng nhỏ nhất là mon I: 16,4oC.

+ Biên phỏng nhiệt độ năm: 12,5oC.

- Lượng mưa

+ Lượng mưa khoảng năm: 1779mm.

+ Lượng mưa lớn số 1 vô mon VIII: 335mm.

+ Lượng mưa nhỏ nhất vô mon I: 23mm.

+ Sự phân mùa: Mùa mưa từ thời điểm tháng V cho tới mon X (1517mm - 85,3%), mùa thô từ thời điểm tháng XI cho tới mon IV năm tiếp theo (262mm). Lượng mưa mùa mưa vội vã 5,7 lượt lượng mưa mùa mưa.

- Kết luận: Nước tao sở hữu nền nhiệt độ phỏng cao xung quanh năm và lượng mưa sở hữu sự phân mùa vô năm ⇒ nước ta ở trọng vùng nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió rét.

* Giải thích

- Nước tao sở hữu nền nhiệt độ cao xung quanh năm và lượng mưa rộng lớn là vì việt nam trực thuộc vùng nội chí tuyến cung cấp cầu Bắc, mỗi năm có được lượng sự phản xạ rộng lớn, cán cân nặng sự phản xạ luôn luôn dương. Đồng thời, việt nam tiếp giáp với đại dương Đông nên sở hữu nền nhiệt độ độ ẩm đầy đủ, lượng mưa rộng lớn.

- Nền nhiệt độ phỏng mon I mon là vì việt nam Chịu tác động của gió rét Đông Bắc, nhất là vùng Đông Bắc, Đồng bởi Bắc Sở thực hiện mang đến nền nhiệt độ hạ mon vô những mon XII, I và mon II.

- Lượng mưa sở hữu sự phân mùa vô năm bởi đổi mới trình mưa Chịu tác động thâm thúy của cơ chế mùa của nhiệt độ. Hằng năm, việt nam Chịu tác động của nhì luồng gió rét điển hình nổi bật là gió rét ngày đông (khô, giá buốt đầu mùa đông; giá buốt, độ ẩm cuối mùa đông) và gió rét ngày hè (nóng, độ ẩm, mưa nhiều).

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết canh ty tập luyện kĩ năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu đồ dùng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí vô cùng hay
 • Cách phát âm, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước ta hiệu quả

Đã sở hữu tiếng giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: c2h2 h20

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn bám theo cấu hình đi ra đề thi đua Trắc nghiệm mới nhất giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.