biểu đồ đường

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ đường Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: biểu đồ đường

- Khả năng thể hiện: Là loại biểu loại thông thường dùng để làm vẽ sự thay cho thay đổi, dịch chuyển, ngày càng tăng và cách tân và phát triển của những đại lượng địa lí Khi số thời gian nhiều và kha khá liên tiếp hoặc thể hiện nay vận tốc phát triển của một hoặc nhiều đại lượng địa lí đem đơn vị chức năng giống như nhau hay đơn vị chức năng không giống nhau.

- Dấu hiệu phân biệt

+ Thường xuất hiện nay cụm từ: sự cách tân và phát triển, vận tốc phát triển, vận tốc cách tân và phát triển.

+ Mốc thời gian: >= 4 năm.

+ Đơn vị: xử lí số liệu về %, rất rất không nhiều tình huống vẽ số liệu thô (chưa qua loa xử lí).

- Các loại biểu loại dạng đàng :

+ Loại mang trong mình một hoặc nhiều đàng vẽ theo đòi độ quý hiếm vô cùng.

+ Loại mang trong mình một hoặc nhiều đàng vẽ theo đòi độ quý hiếm kha khá.

2. Cách vẽ biểu đồ đường

Bước 1 : Phân tích, xử lí bảng số liệu và thi công hệ trục tọa độ

- Xử lí bảng số liệu, đem kể từ số liệu vô cùng lịch sự số liệu kha khá nhập tình huống đòi hỏi thể hiện nay vận tốc phát triển, vận tốc ngày càng tăng, nhịp phỏng phát triển,…

Công thức: Tốc phỏng phát triển = Giá trị năm tiếp theo / Giá trị năm gốc x 100% (Năm gốc là năm được lấy thực hiện mốc, 100%).

- Phân tích bảng số liệu đang được xử lí (tìm số lớn số 1, số nhỏ nhất) nhằm thi công hệ tọa phỏng.

- Xác quyết định tỉ lệ thành phần, phạm vi mẫu giấy thích hợp.

- Xây dựng hệ trục tọa phỏng hợp lý độ cao trục tung = 2/3 chiều nhiều năm trục hoành.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung cần cơ hội đều nhau.

- Chia khoảng cách năm ở trục hoành đích thị và hợp lý.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm trước tiên đó là trục tung (không đem khoảng cách như biểu loại cột).

- Nối những điểm vì như thế những đoạn trực tiếp (nên hoàn thiện từng đàng nhằm mục đích tách nối nhầm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu bên trên những điểm (nếu những đàng vượt lên trên sát nhau thì ko nhất thiết cần ghi).

- Viết đơn vị chức năng nhập trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu loại.

* Lưu ý :

- Không sử dụng những đường nét đứt nhằm nối lịch sự trục tung thực hiện rườm rà soát, cột sẽ ảnh hưởng hạn chế.

- Đảm bảo tính trực quan tiền và tính thẩm mĩ của biểu loại.

- Không sử dụng công cộng một kí hiệu mang lại nhiều đối tượng người sử dụng được thể hiện nay bên trên biểu loại.

3. Cách đánh giá biểu đồ đường

* Trường hợp ý thể hiện nay một đối tượng

- So sánh số liệu năm đầu và năm cuối đem nhập bảng số liệu nhằm vấn đáp câu hỏi: đối tượng người sử dụng tăng hoặc giảm? Nếu tăng (giảm) thì tăng (giảm) bao nhiêu?

- Xem đàng trình diễn tăng trưởng (tăng) đem liên tiếp hoặc không?

- Hai ngôi trường hợp:

+ Nếu liên tiếp thì cho biết thêm quy trình tiến độ nào là tăng thời gian nhanh, quy trình tiến độ nào là tăng lừ đừ.

+ Nếu ko liên tục: Thì năm nào là không thể liên tiếp.

- Một vài ba lý giải mang lại đối tượng người sử dụng, lý giải trong thời gian ko liên tiếp.

* Trường hợp ý cột đem hai tuyến phố trở lên

- Nhận xét từng đàng một tương tự như bên trên theo như đúng trình tự động bảng số liệu cho: đàng a trước, rồi cho tới đàng b, rồi cho tới c, d.

- Tiến hành đối chiếu (cao, thấp,…), mò mẫm từng tương tác trong những đàng trình diễn.

- Kết luận và lý giải.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp Khi vẽ biểu đồ đường

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên đàng, thiếu thốn đơn vị chức năng ở trục tung và trục hoành.

+ Thiếu số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ lệ thành phần ở trục tung.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu loại hoặc bảng ghi chú.

- Mốc thời hạn trước tiên ko nối liền với trục tung, sử dụng đàng đường nét cong nhằm nối một đối tượng người sử dụng có mức giá trị không giống nhau.

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ đường Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác luyện minh họa về biểu đồ đường

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ đường Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất nhằm thể hiện nay vận tốc cách tân và phát triển của tổng số lượng dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo đòi đầu người của việt nam, quy trình tiến độ 1990 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tốc phỏng phát triển = Giá trị năm trước đó / độ quý hiếm năm gốc x 100%.

- Lấy năm 1990 là 100%, vận dụng công thức bên trên. Ta tính được bảng sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ đường Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng về vị trí địa lý của nước ta

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ đường Địa Lí hoặc, chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo đòi đầu người đều phải có Xu thế tăng liên tiếp qua loa trong thời gian.

- Sản lượng hoa màu đem vận tốc phát triển sớm nhất (254%), tiếp cho tới là trung bình hoa màu theo đòi đầu người (182,9%) và số lượng dân sinh đem vận tốc phát triển muộn nhất (138,9%).

- Giai đoạn 1990 - năm ngoái, sản lượng hoa màu tăng thời gian nhanh và gia tăng 30618,6 ngàn tấn; số lượng dân sinh gia tăng 25715 ngàn người và trung bình hoa màu đầu người tăng 249,5 kh/người.

* Giải thích

- Sản lượng hoa màu tăng thời gian nhanh là vì sự cách tân và phát triển của cơ giới hóa nhập nông nghiệp, việc tăng cường rạm canh, tăng vụ nhập sản xuất; dùng những loại thuốc chữa bệnh đảm bảo an toàn thực vật, giống như lúa đem rất tốt,… sản lượng hoa màu tăng thời gian nhanh đã thử mang lại trung bình hoa màu tăng theo đòi.

- Dân số tăng bởi qui tế bào số lượng dân sinh ở việt nam rộng lớn, tỉ lệ thành phần ngày càng tăng ngẫu nhiên vẫn tại mức cao đối với nhiều nước bên trên toàn cầu.

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ đường Địa Lí hoặc, chi tiết

a) Vẽ biểu loại thể hiện nay vận tốc phát triển GDP/người của một số trong những vương quốc Khu vực Đông Nam Á, quy trình tiến độ 2010 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển GDP/người của một số trong những vương quốc.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ đường Địa Lí hoặc, chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA QUA CÁC NĂM

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- GDP/người của những vương quốc đều phải có Xu thế tăng tuy nhiên đem sự không giống nhau.

- GDP/người của nước Việt Nam đem vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất (165,7%).

- GDP/người của Phi-lip-pin tăng liên tiếp và tăng thời gian nhanh loại nhị (135,4%).

- GDP/người của Ma-lai-xi-a tăng (107,7%) tuy nhiên tạm thời.

+ Giai đoạn 2010 - năm trước tăng và gia tăng 24,7%.

+ Giai đoạn năm trước - năm ngoái hạn chế và hạn chế 17%.

* Giải thích

- GDP/người của những vương quốc đều tăng là vì đa số những vương quốc nhập chống Khu vực Đông Nam Á đang được tổ chức công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia. Hội nhập tài chính quốc tế càng ngày càng sâu sắc, rộng lớn.

- nước Việt Nam đem vận tốc phát triển sớm nhất là vì nhờ những quyết sách, kế hoạch đích thị đắn của Nhà nước; tiến hành phương châm nhiều phương hóa, đa dạng chủng loại hóa và những thành phầm của nước Việt Nam xâm nhập nhập nhiều thị ngôi trường khó tính khó nết (Bắc Mĩ, EU, Nhật,…).

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN

CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ đường Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển một số trong những thành phầm công nghiệp chế đổi mới của việt nam, quy trình tiến độ 2005 - 2013?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ đường Địa Lí hoặc, chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN

CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005-2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn công cộng, những thành phầm công nghiệp đem vận tốc phát triển tạm thời và không giống nhau.

- Thủy sản ướp tấp nập tăng liên tiếp và tăng sớm nhất (214,7%).

- Bia những loại tăng liên tiếp và tăng thời gian nhanh loại nhị (205,7%).

- Gạo xay xát tăng liên tiếp và tăng thời gian nhanh loại phụ vương (144,3%).

- Muối biển khơi hạn chế (giảm 17%) tuy nhiên tạm thời.

+ Giai đoạn 2005 - 2009, 2010 - 2013 hạn chế.

+ Giai đoạn 2009 - 2010 tăng.

* Giải thích

- Thủy sản ướp rét, bia những loại và gạo xay xát tăng liên tiếp qua loa trong thời gian là vì yêu cầu của thị ngôi trường về những thành phầm này ngày càng tốt, nhất là những thành phầm thủy sản ướp rét còn được xuất khẩu lịch sự một số trong những vương quốc tiên tiến và phát triển (Bắc Mĩ, EU, Nhật,…).

- Muối biển khơi tạm thời bởi tùy theo thị ngôi trường, nhiệt độ (đặc biệt là những thiên tai tự động nhiên),…

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết hùn tập luyện tài năng địa lí rất rất hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn xoe Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí rất rất hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước Việt Nam hiệu quả

Đã đem tiếng giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo đòi cấu hình rời khỏi đề đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.