biểu đồ miền

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: biểu đồ miền

- Khả năng thể hiện nay : Biểu thiết bị miền còn được gọi là biểu thiết bị diện. Loại biểu thiết bị này thể hiện nay được cả tổ chức cơ cấu và hành động cải cách và phát triển của những đối tượng người sử dụng. Toàn cỗ biểu thiết bị là một trong những hình chữ nhật (hoặc hình vuông), nhập này được phân thành những miền không giống nhau

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: tổ chức cơ cấu, vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu.

+ Mốc năm: >= 4 năm.

+ Chọn vẽ biểu đồ miền: đa phần năm, không nhiều bộ phận.

- Một số dạng biểu đồ miền thông thường bắt gặp : Biểu thiết bị miền ông xã tiếp nối nhau, miền ông xã kể từ gốc tọa độ

2. Cách vẽ biểu đồ miền

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và kiến tạo hệ trục tọa độ

- Phân tích và xử lí số liệu.

- Xác toan tỉ lệ thành phần, phạm vi khung giấy tương thích.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Xây dựng hình chữ nhật phải chăng độ cao (trục tung) = 2/3 chiều nhiều năm (trục hoành).

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung (%) cần cơ hội đều nhau (0, 10, đôi mươi,... 100 hoặc 0, đôi mươi, 40,...,100).

- Năm thứ nhất và năm sau cùng đó là trục tung phía hai bên.

- Trường phù hợp phiên bản thiết bị bao gồm nhiều miền ông xã lên nhau, tớ vẽ tuần tự động từng miền bám theo trật tự kể từ bên dưới lên bên trên. Việc bố trí trật tự của những miền cần thiết cảnh báo sao mang đến tăng thêm ý nghĩa nhất mặt khác cũng cần tính cho tới tính trực quan liêu và tính mĩ thuật của biểu thiết bị.

- Chiều cao của hình chữ nhật thể hiện nay đơn vị chức năng của biểu thiết bị, chiều rộng lớn của biểu thiết bị thông thường thể hiện nay thời hạn (năm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu ở thân thiết của miền (không giống như cơ hội ghi như biểu thiết bị đường).

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu thiết bị.

* Lưu ý :

- Biểu thiết bị miền vẽ bám theo độ quý hiếm vô cùng thể hiện nay hành động, nên dựng nhì trục - một trục thể văn minh lượng, một trục số lượng giới hạn năm cuối (dạng này cực kỳ ít).

- Lưu ý khoảng cách năm thiệt đúng chuẩn.

- Trường phù hợp đòi hỏi thể hiện nay tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu,... rất cần phải xử lý % trước lúc vẽ.

3. Cách phán xét biểu đồ miền

- Nhận xét cộng đồng toàn cỗ bảng số liệu: Nhìn nhận, nhận xét Xu thế cộng đồng của số liệu.

- Nhận xét sản phẩm ngang trước: Theo thời hạn nguyên tố a tăng hoặc rời, tăng rời thế nào, tăng rời bao nhiêu? Sau cơ cho tới nguyên tố b tăng hoặc rời,… nguyên tố c (mức chênh lệch).

- Nhận xét sản phẩm dọc: Yếu tố nào là xếp thứ hạng nhất, nhì, thân phụ và với thay cho thay đổi loại hạng hoặc không?

- Kết luận và phân tích và lý giải.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp Khi vẽ biểu đồ miền

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình vuông vắn, thiếu thốn số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ lệ thành phần ở trục tung.

+ Chưa tạo ra hình chữ nhật đặc thù, thiếu thốn đơn vị chức năng.

+ Viết chú thích nhập biểu thiết bị, ko lấp lênh láng hình chữ nhật.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu thiết bị hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích tập luyện minh họa về biểu đồ miền

Bài tập luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2005 - năm 2016 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất nhằm thể hiện nay sự vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu diện tích S lúa phân bám theo mùa vụ ở việt nam, quy trình 2005 - 2016?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn cộng đồng, diện tích S lúa phân bám theo mùa vụ ở việt nam với sự vận động và di chuyển.

- Năm năm 2016, lúa tấp nập xuân cướp tỉ trọng lớn số 1 (39,6%), tiếp cho tới là lúa thu và thu tấp nập (36,0%) và cướp tỉ trọng nhỏ nhất lá lúa mùa (24,4%).

- Cơ cấu diện tích S những loại lúa với sự thay cho đổi:

+ Lúa tấp nập xuân rời nhẹ nhõm (giảm 0,5%) tuy nhiên tạm bợ (2005 - 2010 và 2013 - năm 2016 tăng; 2010 - 2013 giảm).

+ Lúa hè thu và thu tấp nập tăng liên tiếp qua quýt trong thời điểm và gia tăng 3,9%.

+ Lúa mùa rời liên tiếp qua quýt trong thời điểm và rời 3,4%.

* Giải thích

- Diện tích lúa thu và thu tấp nập tăng là vì việc tăng nhanh rạm canh, tăng vụ và có tương đối nhiều giống như mới nhất đi vào test nghiệm mang đến năng suất cao.

- Diện tích lúa mùa và lúa tấp nập xuân rời là vì việc quy đổi mục tiêu dùng khu đất (trồng những loại hoa color không giống mang đến năng suất cao hơn), tác động của những nguyên tố ngẫu nhiên (nguồn nước, những nguyên tố nhiệt độ,…).

Bài tập luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: Nghìn tấn)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

Xem thêm: viết đoạn văn trình bày luận điểm

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu lượng vận gửi phân bám theo loại sản phẩm & hàng hóa ở việt nam, quy trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét sự thay cho thay đổi kể từ biểu thiết bị tiếp tục vẽ và giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng loại sản phẩm = Khối lượng loại sản phẩm / Tổng số sản phẩm x 100%.

- sít dụng công thức bên trên, tính được bảng số liệu sau đây:

CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn : Tổng viên đo đếm )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu lượng vận gửi phân bám theo loại sản phẩm hoá với sự thay cho thay đổi tuy nhiên ko rộng lớn.

- Sự thay cho thay đổi ra mắt theo phía tăng tỉ trọng sản phẩm trong nước và sản phẩm xuất khẩu; rời tỉ trọng sản phẩm nhập vào.

+ Tỉ trọng sản phẩm xuất khẩu tăng nhẹ nhõm (0,3%) tuy nhiên tạm bợ (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 giảm; 2013 - năm ngoái tăng).

+ Tỉ trọng sản phẩm nhập vào rời liên tiếp qua quýt trong thời điểm và rời 3,8%.

+ Tỉ trọng sản phẩm trong nước tăng nhẹ nhõm (3,5%) tuy nhiên tạm bợ (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Khối lượng vận gửi phân bám theo loại sản phẩm & hàng hóa đều tăng thêm liên tục: sản phẩm xuất khẩu gia tăng 6200 ngàn tấn, sản phẩm nhập vào gia tăng 8563 ngàn tấn và sản phẩm trong nước tăng 9581 ngàn tấn.

- Hàng trong nước tăng sớm nhất (234,0%), tiếp cho tới là sản phẩm xuất khẩu (213,5%) và tăng muộn nhất là sản phẩm nhập vào (192,1%).

* Giải thích

- Do phát triển nội địa cải cách và phát triển và quyết sách tăng nhanh xuất khẩu nên tỉ trọng sản phẩm trong nước và sản phẩm xuất khẩu tăng nhanh chóng.

- Tuy vẫn cướp tỉ trọng lớn số 1 nhưng do vì lượng sản phẩm nhập vào tăng chậm rì rì rộng lớn đối với nhì loại sản phẩm bên trên nền tỉ trọng rời ⇒ Xu phía phù phù hợp với quy trình công nghiệp hóa, giới hạn sản phẩm nhập vào, dữ thế chủ động phát triển những món đồ nội địa và tăng nhanh xuất khẩu, hội nhập nền kinh tê liệt chống và bên trên trái đất.

Bài tập luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh phân bám theo trở nên thị và vùng quê ở việt nam, quy trình 2010 - 2018?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng số lượng dân sinh = Dân số từng loại / Tổng số lượng dân sinh x 100%.

- sít dụng công thức, tớ tính được bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số trở nên thị và vùng quê với sự thay cho thay đổi bám theo trong thời điểm. Tỉ trọng dân vùng quê luôn luôn to hơn dân trở nên thị (2018: 64,3% đối với 35,7%).

- Dân số trở nên thị gia tăng 6176,4 ngàn người; số lượng dân sinh vùng quê gia tăng 2141,5 ngàn người. Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn số lượng dân sinh vùng quê (123,3% đối với 103,5%).

- Tỉ trọng dân trở nên thị và vùng quê với sự gửi dịch:

+ Dân trở nên thị tăng liên tiếp và gia tăng 5,2%.

+ Dân vùng quê rời liên tiếp và giảm xuống 5,2%.

* Giải thích

- Dân cư việt nam tăng là vì quy tế bào số lượng dân sinh việt nam rộng lớn, số người nhập giới hạn tuổi sinh nở còn nhiều.

- Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn dân vùng quê là vì quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới nhiều làm việc kể từ vùng quê thiên cư nhập những chống trở nên thị thám thính việc thực hiện, nhất là những khu đô thị rộng lớn như TP. hà Nội, TP. Xì Gòn, Bình Dương,…

- Dân số vùng quê luôn luôn nhiều hơn thế dân trở nên thị tuy nhiên tỉ trọng dân vùng quê rời là vì dân vùng quê tăng chậm rì rì rộng lớn dân trở nên thị và một trong những phần rộng lớn dân vùng quê dịch chuyển nhập trở nên thị.

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết chung tập luyện kĩ năng địa lí cực kỳ hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu thiết bị phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí cực kỳ hay
 • Cách gọi, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước Việt Nam hiệu quả

Đã với lời nói giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn bám theo cấu hình rời khỏi đề thi đua Trắc nghiệm mới nhất khiến cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì thi đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.