cách vẽ biểu đồ cột

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ cột

- Khả năng thể hiện: Biểu trang bị cột là biểu trang bị thể hiện tại được quy tế bào, con số, sản lượng, lượng của những đối tượng người dùng Lúc đề bài bác thông thường đòi hỏi thể hiện tại tình hình cải cách và phát triển, đối chiếu tương qua loa những đại lượng,…

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: tình hình, đối chiếu, sản lượng, quy tế bào.

+ Mốc thời gian: thông thường >= 4 năm (cột ghép =< 3 năm) và một năm cho những đối tượng người dùng (các vùng kinh tế tài chính, tỉnh, group thành phầm,…).

+ Đơn vị thông thường là: người/kg, triệu tấn, triệu ha, USD/người, người/km2,…

- Một số dạng biểu trang bị cột thông thường gặp: cột đơn, cột ông chồng, cột ghép (nhóm) và biểu trang bị thanh ngang.

2. Cách vẽ biểu trang bị cột

Bước 1: Phân tích bảng số liệu và kiến tạo hệ trục tọa độ

- Quan sát BSL nhằm lần độ quý hiếm nhỏ nhất, lớn số 1 nhằm kiến tạo hệ trục tọa chừng.

- Xác ấn định tỉ lệ thành phần, phạm vi mẫu giấy thích hợp.

- Xây dựng hệ trục tọa chừng phải chăng độ cao trục tung = 2/3 chiều lâu năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung cần cơ hội đều nhau.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Cột trước tiên cần cơ hội trục tung khoảng tầm 0,5-1,0 centimet (trừ biểu trang bị lượng mưa).

- Độ rộng lớn những cột cần đều nhau.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Viết số liệu bên trên đỉnh cột, vô cột (nếu là cột chồng).

- Viết đơn vị chức năng vô trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu trang bị.

* Lưu ý:

- Khoảng cơ hội năm thiệt đúng mực (nếu những vị trí thì đều nhau).

- Không sử dụng những đường nét đứt nhằm nối lịch sự trục tung tạo ra rườm soát, cột có khả năng sẽ bị hạn chế.

- Trong một trong những tình huống quan trọng đặc biệt rất có thể vẽ khoảng cách những cột đều bằng nhau nhằm đáp ứng tính trực quan liêu và tính thẩm mĩ của biểu trang bị.

3. Cách phán xét biểu trang bị cột

* Trường phù hợp cột đơn (chỉ với cùng 1 yếu hèn tố)

Bước 1: Xem xét năm đầu và năm cuối của bảng số liệu nhằm vấn đáp thắc mắc tăng hoặc giảm? tăng hạn chế bao nhiêu?

Bước 2: Xem số liệu ở khoảng tầm vô nhằm vấn đáp tiếp là tăng (hay giảm) liên tiếp hay là không liên tục? (lưu ý năm này ko liên tục).

Bước 3: Nếu liên tiếp thì cho biết thêm quy trình này thời gian nhanh, quy trình này chậm chạp. Nếu ko liên tiếp thì năm này không hề liên tiếp.

Kết luận và phân tích và lý giải qua loa về Xu thế của đối tượng người dùng.

* Trường phù hợp cột song, tía (ghép nhóm)… (hai nguyên tố trở lên)

- Nhận xét Xu thế công cộng.

- Nhận xét từng nguyên tố một, tương tự tình huống 1 nguyên tố (cột đơn).

- Kết luận (có thể đối chiếu, lần nguyên tố tương quan thân thuộc nhị cột).

- Có một vài ba phân tích và lý giải và tóm lại.

* Trường phù hợp cột là những vùng, những nước,…

- Nhận xét công cộng nhất về bảng số liệu.

- Sắp xếp theo đuổi chi phí chí: Cao nhất, loại nhì,… thấp nhất (cần chi tiết).

- So sánh thân thuộc cái tối đa và cái thấp nhất, thân thuộc đồng bởi với đồng bởi, thân thuộc miền núi với miền núi,…

- Kết luận và phân tích và lý giải.

* Trường phù hợp cột là lượng mưa (biểu trang bị khí hậu)

- Nhận xét công cộng về tổng lượng mưa và reviews tổng lượng mưa.

- Sự phân mùa của vươn lên là trình mưa (mùa mưa, mùa thô từ thời điểm tháng này cho tới mon nào? Tổng lượng mưa trong dịp mưa/khô).

- Tháng mưa tối đa, lượng mưa từng nào milimet và mon thô nhất, mưa bao nhiêu?

- So sánh mon mưa tối đa và mon mưa tối thiểu (có thể với nhị mon mưa nhiều và nhị mon mưa ít).

- Đánh giá chỉ biểu trang bị thể hiện tại địa điểm vị trí nằm trong miền Lúc hậu nào? (căn cứ vô mùa mưa tập luyện trung; mon mưa nhiều hoặc trang trải, mon mưa ít; phối kết hợp cùng với sự vươn lên là thiên sức nóng chừng nhằm xác xác định trí).

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Lúc vẽ biểu trang bị cột

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên cột, thiếu hụt đơn vị chức năng ở trục tung và trục hoành.

+ Thiếu số 0 ở gốc tọa chừng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ lệ thành phần ở trục tung.

+ Độ rộng lớn những cột không giống nhau, và một đối tượng người dùng tuy nhiên với kí hiệu không giống nhau.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu trang bị hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập luyện minh họa về biểu trang bị cột

Bài tập luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH, NĂM 2017 (Đơn vị: Tỉ USD)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

a) Vẽ biểu trang bị thể hiện tại tình hình nợ quốc tế của một trong những vương quốc Mĩ Latinh, năm 2017.

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

ướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

TÌNH HÌNH NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH, NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

Xem thêm: toán tử nào dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong danh sách không

* Nhận xét

- Nhìn công cộng, những vương quốc điểm Mĩ Latinh nợ quốc tế tương đối nhiều.

- Bra-xin với nợ quốc tế lớn số 1 (543 tỉ USD), tiếp cho tới là Mê-hi-cô (441.6 tỉ USD), Ac-hen-ti-na, Vê-nê-xu-ê-la,… và Ha-mai-ca nợ quốc tế thấp nhất (14.7 tỉ USD).

- Chênh chéo thân thuộc vương quốc nợ quốc tế tối đa và tối thiểu là 36,9 lần; thân thuộc nước tối đa và nhiều thứ hai là một trong,2 lượt.

* Giải thích

- Các vương quốc nằm trong điểm Mĩ Latinh là những nước đang được cải cách và phát triển nên nợ quốc tế nhiều nhằm cải cách và phát triển kinh tế tài chính, hội nhập quốc tế.

- Các nước rộng lớn với nợ quốc tế to hơn những vương quốc với diện tích S, dân sinh thấp bởi yêu cầu về cải cách và phát triển nền kinh tế tài chính, những ngân sách xã hội - môi trường xung quanh,… to hơn thật nhiều. Trong khi còn bởi quyết sách của từng vương quốc, mối cung cấp khoáng sản vạn vật thiên nhiên nội địa.

Bài tập luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC CỦA CẢ NƯỚC VÀ MỘT SỐ VÙNG Tại NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2012 - năm trước (Đơn vị: Nghìn m3)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu trang bị thể hiện tại sản lượng mộc khai quật của toàn quốc và một trong những vùng ở việt nam, quy trình 2012 - năm trước.

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC CỦA CẢ NƯỚC VÀ MỘT SỐ VÙNG, GIAI ĐOẠN 2012 - 2014

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn công cộng, sản lượng mộc ở việt nam và một trong những vùng không hề nhỏ. Cả nước (7701 ngàn m3), Trung du và miền núi Bắc Sở (1731 ngàn m3) và Tây Nguyên (447 ngàn 3).

- Sản lượng mộc toàn quốc càng ngày càng tăng và gia tăng 2450 ngàn m3.

- Sản lượng mộc của Trung du và miền núi Bắc Sở tăng liên tiếp và gia tăng 688 ngàn m3.

- Sản lượng mộc của Tây Nguyên hạn chế liên tiếp và hạn chế 173 ngàn m3.

- Sản lượng mộc toàn quốc với vận tốc tăng sớm nhất có thể (146,7%), Trung du và miền núi Bắc Sở (143,3%) và Tây Nguyên muộn nhất (72,1%).

* Giải thích

- Cả nước tăng là vì việt nam xây dựng, tăng cường công tác làm việc trồng rừng nên sản lượng mộc khai quật kể từ những rừng tạo ra càng ngày càng rộng lớn, nhất là những tỉnh nằm trong vùng Trung du và miền núi Bắc Sở (Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang,…) tăng mạnh trồng tăng nhiều rừng.

- Tây Nguyên với sản lượng mộc hạn chế đa phần bởi vùng Tây Nguyên trước đó khai quật mộc ngẫu nhiên, diện tích S rừng trồng nhỏ và rừng ngẫu nhiên hạn chế nhiều.

Bài tập luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG Tại HÀ NỘI, NĂM 2019

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu trang bị thể hiện tại sức nóng chừng và lượng mưa khoảng những mon ở Hà Thành, năm 2019?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG Tại HÀ NỘI, NĂM 2019

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn công cộng, sức nóng chừng và lượng mưa với sự phân hóa không đồng đều theo đuổi thời hạn.

- Nhiệt độ

+ Nhiệt chừng trung bình: 23,5oC.

+ Tháng với sức nóng chừng lớn số 1 là mon VII: 28,9oC.

+ Tháng với sức nóng chừng nhỏ nhất là mon I: 16,4oC.

+ Biên chừng sức nóng năm: 12,5oC.

- Lượng mưa

+ Lượng mưa khoảng năm: 1779mm.

+ Lượng mưa lớn số 1 vô mon VIII: 335mm.

+ Lượng mưa nhỏ nhất vô mon I: 23mm.

+ Sự phân mùa: Mùa mưa từ thời điểm tháng V cho tới mon X (1517mm - 85,3%), mùa thô từ thời điểm tháng XI cho tới mon IV năm tiếp theo (262mm). Lượng mưa mùa mưa cấp 5,7 lượt lượng mưa mùa mưa.

- Kết luận: Nước tớ với nền sức nóng chừng cao xung quanh năm và lượng mưa với sự phân mùa vô năm ⇒ VN ở trọng vùng nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió bấc.

* Giải thích

- Nước tớ với nền sức nóng cao xung quanh năm và lượng mưa rộng lớn là vì việt nam trực thuộc vùng nội chí tuyến cung cấp cầu Bắc, mỗi năm có được lượng phản xạ rộng lớn, cán cân nặng phản xạ luôn luôn dương. Đồng thời, việt nam tiếp giáp với hải dương Đông nên với nền sức nóng độ ẩm đầy đủ, lượng mưa rộng lớn.

- Nền sức nóng chừng mon I mon là vì việt nam chịu đựng tác động của gió bấc Đông Bắc, nhất là vùng Đông Bắc, Đồng bởi Bắc Sở thực hiện mang đến nền sức nóng hạ mon vô những mon XII, I và mon II.

- Lượng mưa với sự phân mùa vô năm bởi vươn lên là trình mưa chịu đựng tác động thâm thúy của cơ chế mùa của nhiệt độ. Hằng năm, việt nam chịu đựng tác động của nhị luồng gió bấc điển hình nổi bật là gió bấc ngày đông (khô, rét đầu mùa đông; rét, độ ẩm cuối mùa đông) và gió bấc ngày hạ (nóng, độ ẩm, mưa nhiều).

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết gom tập luyện khả năng địa lí rất rất hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu trang bị phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí rất rất hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí VN hiệu quả

Đã với lời nói giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo đuổi cấu hình đi ra đề ganh đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.