cách vẽ biểu đồ đường

Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí sở hữu giải chi tiết

Tải xuống

A. LÝ THUYẾT

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ đường

1. Cách vẽ biểu thiết bị đường

Bước 1: Xử lí bảng số liệu và xây cất hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu tiếp tục xử lí (tìm số lớn số 1, số nhỏ nhất) nhằm xây cất hệ tọa chừng.

- Xác tấp tểnh tỉ lệ thành phần, phạm vi mẫu giấy tương thích.

- Xây dựng hệ trục tọa chừng phải chăng độ cao trục tung = 2/3 chiều lâu năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung nên cơ hội đều nhau.

- Chia khoảng cách năm ở trục hoành chính và phải chăng.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm trước tiên đó là trục tung (không sở hữu khoảng cách như biểu thiết bị cột).

- Nối những điểm vì thế những đoạn trực tiếp (nên hoàn thiện từng lối nhằm mục đích rời nối nhầm).

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu bên trên những điểm (nếu những lối vượt lên trước ngay sát nhau thì ko nhất thiết nên ghi).

- Viết đơn vị chức năng nhập trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu thiết bị.

- Đảm bảo tính trực quan tiền và tính thẩm mĩ của biểu thiết bị.

- Không người sử dụng cộng đồng một kí hiệu mang lại nhiều đối tượng người sử dụng được thể hiện tại bên trên biểu thiết bị.

2. Cách phán xét biểu thiết bị đường

* Trường thích hợp thể hiện tại một đối tượng

- So sánh số liệu năm đầu và năm cuối sở hữu nhập bảng số liệu.

- Xem lối màn trình diễn tăng trưởng (tăng) sở hữu liên tiếp hoặc không?

+ Nếu liên tiếp thì cho biết thêm quá trình nào là tăng thời gian nhanh, quá trình nào là tăng chậm trễ.

+ Nếu ko liên tục: Thì năm nào là không thể liên tiếp.

- Một vài ba lý giải mang lại đối tượng người sử dụng, lý giải trong thời gian ko liên tiếp.

* Trường thích hợp cột sở hữu hai tuyến đường trở lên

- Nhận xét từng lối một tương tự như bên trên theo như đúng trình tự động bảng số liệu cho: lối a trước, rồi cho tới lối b, rồi cho tới c, d.

- Tiến hành đối chiếu (cao, thấp,…), thám thính từng contact trong những lối màn trình diễn.

- Kết luận và lý giải.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài tập luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - năm 2016 (Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

2010

2013

2014

2015

2016

Điều

339,8

300,9

285,8

280,3

288,3

Cao su

429,1

548,8

570,0

593,8

600,1

Cà phê

518,2

581,3

588,8

604,3

622,2

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại sự cách tân và phát triển của một vài thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở VN, quá trình 2010 - 2016?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển một vài thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở VN, quá trình 2010 - 2016?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí sở hữu giải chi tiết

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các thành phầm cây lâu năm ở VN sở hữu sự thay cho thay đổi theo gót thời hạn.

+ Cây điều sở hữu diện tích S nhỏ nhất (288,3 ngàn ha) và sở hữu Xu thế hạn chế (51,5 ngàn ha) tuy nhiên tạm thời.

+ Cây cao su đặc tạo thêm liên tiếp và gia tăng 171 ngàn ha.

+ Cây cafe sở hữu diện tích S lớn số 1 (622,3 ngàn ha), tạo thêm liên tiếp qua loa trong thời gian và gia tăng 104 ngàn ha.

- Tốc chừng tăng của những cây lâu năm cũng không giống nhau. Cây cao su đặc tăng nhanh nhất có thể (139,9%), tiếp cho tới là cây cafe (120,1%) và cây điều hạn chế (84,8%).

* Giải thích

Sự tăng, hạn chế tạm thời của những thành phầm cây lâu năm là vì tác động của việc tạm thời thị ngôi trường nội địa và quốc tế. Sự ưu chuộng về một thành phầm tiếp tục kích ứng việc không ngừng mở rộng phát hành, không ngừng mở rộng diện tích S cây xanh và ngược lại. Hình như còn tự một vài nhân tố bất ngờ (khí hậu, khu đất đai,…) và nhân tố kinh tế tài chính (cơ sở chế trở nên, bảo vệ, vận gửi,…).

Bài tập luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng bổng thực (nghìn tấn)

Bình quân thực phẩm theo gót đầu người (kg / người)

1990

66016

19879,7

301,1

2000

77635

34538,9

444,9

2005

82392

39621,6

480,9

2010

86947

44632,2

513,4

2015

91731

50498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất nhằm thể hiện tại vận tốc cách tân và phát triển của tổng dân sinh, sản lượng thực phẩm và trung bình thực phẩm theo gót đầu người của VN, quá trình 1990 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tốc chừng phát triển = Giá trị năm vừa qua / độ quý hiếm năm gốc x 100%.

- Lấy năm 1990 là 100%, vận dụng công thức bên trên. Ta tính được bảng sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số dân

Sản lượng bổng thực

Bình quân thực phẩm theo gót đầu người

1990

100,0

100,0

100,0

2000

117,6

173,7

148,7

2005

124,8

199,3

159,7

2010

131,7

224,5

170,5

2015

138,9

254,0

182,9

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

* Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí sở hữu giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số, sản lượng thực phẩm và trung bình thực phẩm theo gót đầu người đều phải sở hữu Xu thế tăng liên tiếp qua loa trong thời gian.

- Sản lượng thực phẩm sở hữu vận tốc phát triển nhanh nhất có thể (254%), tiếp cho tới là trung bình thực phẩm theo gót đầu người (182,9%) và dân sinh sở hữu vận tốc phát triển muộn nhất (138,9%).

- Giai đoạn 1990 - năm ngoái, sản lượng thực phẩm tăng thời gian nhanh và gia tăng 30618,6 ngàn tấn; dân sinh gia tăng 25715 ngàn người và trung bình thực phẩm đầu người tăng 249,5 kh/người.

* Giải thích

- Sản lượng thực phẩm tăng thời gian nhanh là vì sự cách tân và phát triển của cơ giới hóa nhập nông nghiệp, việc tăng cường thâm nám canh, tăng vụ nhập sản xuất; dùng những loại thuốc chữa bệnh đảm bảo thực vật, tương đương lúa sở hữu rất tốt,… sản lượng thực phẩm tăng thời gian nhanh đã thử mang lại trung bình thực phẩm tăng theo gót.

- Dân số tăng tự qui tế bào dân sinh ở VN rộng lớn, tỉ lệ thành phần tăng thêm bất ngờ vẫn ở tại mức cao đối với nhiều nước bên trên trái đất.

Bài tập luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - năm ngoái

(Đơn vị: %)

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Việt Nam

100,0

138,8

152,1

165,5

173,4

Thái Lan

100,0

102,7

129,4

142,7

151,5

Bru-nây

100,0

120,5

127,4

121,8

118,8

Cam-pu-chia

100,0

105,0

102,4

101,8

100,1

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc chống Khu vực Đông Nam Á, quá trình 2011 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP và lý giải vì sao nước ta sở hữu vận tốc phát triển khá nhanh?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí sở hữu giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các vương quốc sở hữu vận tốc phát triển GDP không giống nhau.

- nước ta sở hữu vận tốc tăng liên tiếp và tăng nhanh nhất có thể (173,4%).

- Thái Lan sở hữu vận tốc tăng liên tiếp và tăng thời gian nhanh loại nhị (151,5%).

- Bru-nây sở hữu vận tốc tăng (118,8%) tuy nhiên tạm thời (2011 - 2013 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Cam-pu-chia sở hữu vận tốc tăng muộn nhất (100,1%) tuy nhiên tạm thời (2011 - 2012 tăng; 2012 - năm ngoái giảm).

* Giải thích

- Các vương quốc sở hữu vận tốc phát triển rất khác nhau là vì từng quốc giá chỉ sở hữu quyết sách thương nghiệp riêng rẽ và những ĐK về bất ngờ, kinh tế tài chính - xã hội không giống nhau.

- nước ta và Thái Lan là nhị vương quốc sở hữu vận tốc phát triển khá thời gian nhanh, vững chắc tự những quyết sách hội nhập, nhiều phương hóa với tương đối nhiều thị ngôi trường. Đầu tư và hấp dẫn vốn liếng góp vốn đầu tư mạnh kể từ những nước cách tân và phát triển nhằm cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội,…

Bài tập luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ma-lai-xi-a

100,0

115,0

119,5

121,0

124,7

107,7

Phi-lip-pin

100,0

110,6

121,4

129,9

133,9

135,4

Việt Nam

100,0

123,4

137,3

149,8

161,2

165,7

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị thể hiện tại vận tốc phát triển GDP/người của một vài vương quốc Khu vực Đông Nam Á, quá trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển GDP/người của một vài vương quốc.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí sở hữu giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA QUA CÁC NĂM

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- GDP/người của những vương quốc đều phải sở hữu Xu thế tăng tuy nhiên sở hữu sự không giống nhau.

- GDP/người của nước ta sở hữu vận tốc tăng liên tiếp và tăng nhanh nhất có thể (165,7%).

- GDP/người của Phi-lip-pin tăng liên tiếp và tăng thời gian nhanh loại nhị (135,4%).

- GDP/người của Ma-lai-xi-a tăng (107,7%) tuy nhiên tạm thời.

+ Giai đoạn 2010 - năm trước tăng và gia tăng 24,7%.

+ Giai đoạn năm trước - năm ngoái hạn chế và hạn chế 17%.

* Giải thích

- GDP/người của những vương quốc đều tăng là vì đa số những vương quốc nhập chống Khu vực Đông Nam Á đang được tổ chức công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn. Hội nhập kinh tế tài chính quốc tế càng ngày càng thâm thúy, rộng lớn.

- nước ta sở hữu vận tốc phát triển nhanh nhất có thể là vì nhờ những quyết sách, kế hoạch chính đắn của Nhà nước; tiến hành phương châm nhiều phương hóa, đa dạng mẫu mã hóa và những thành phầm của nước ta xâm nhập nhập nhiều thị ngôi trường khó tính khó nết (Bắc Mĩ, EU, Nhật,…).

Bài tập luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: Nghìn lượt người)

Năm

2010

2012

2014

2015

Đường sản phẩm không

4091,7

5575,9

6220,2

6271,2

Đường thủy

50,5

285,8

133,2

169,8

Đường bộ

937,6

986,3

1606,5

1502,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại sự cách tân và phát triển của khách hàng quốc tế cho tới việt phái mạnh phân theo gót phương tiện đi lại cho tới, quá trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc cách tân và phát triển của số lượt khách hàng cho tới nước ta. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị lối Địa Lí sở hữu giải chi tiết

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

Xem thêm: ch3cho ra c2h5oh

Qua biểu thiết bị, tao thấy:

- Khác du ngoạn quốc tế cho tới VN vì thế những loại phương tiện đi lại sở hữu sự thay cho thay đổi qua loa trong thời gian.

+ Khách cho tới vì thế đường đi bộ tăng (160,3%) tuy nhiên tạm thời.

+ Khách cho tới vì thế lối sản phẩm ko tăng liên tiếp và gia tăng 2179,5 ngàn lượt người (153,3%).

+ Khách cho tới vì thế lối thủy tăng (336,2%) tuy nhiên tạm thời.

- Khách cho tới vì thế lối sản phẩm ko rộng lớn (nhiều) nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và sau cuối là lối thủy (6271,2 ngàn lượt người đối với 1502,6 và 169,8 ngàn lượt người).

- Khách du ngoạn cho tới vì thế lối thủy tăng nhanh nhất có thể, tiếp cho tới là đường đi bộ và lối sản phẩm ko (336,2% đối với 160,3% và 153,3%).

* Giải thích

- Nước tao không ngừng mở rộng mối quan hệ liên minh với tương đối nhiều vương quốc bên trên trái đất, nhiều phương hóa và hội nhập quốc tế, đôi khi VN sở hữu nền chủ yếu trị ổn định tấp tểnh và khoáng sản du ngoạn đa dạng mẫu mã nên hấp dẫn được rất nhiều khách hàng du ngoạn quốc tế cho tới.

- Nhờ những ưu thế về vận tốc, tiện lợi và sự tiện nghi kị ngày càng tốt -> Đường sản phẩm ko luôn luôn cướp tỉ trọng vận gửi khách hàng lớn số 1. Đường thủy trong thời gian thời gian gần đây tăng thời gian nhanh là vì sự hội nhập quốc tế và sự góp vốn đầu tư về hạ tầng vật hóa học, hạ tầng,…

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài tập luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Diện tích (nghìn ha)

51,3

85,6

101,6

152,0

Sản lượng (nghìn tấn)

105,4

151,6

176,8

241,5

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi của VN quá trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét về vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi của VN. Giải thích?

Bài tập luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2012

Năm

1995

2000

2006

2010

2012

Than (triệu tấn)

8,4

11,6

38,8

44,8

45,1

Dầu thô (triệu tấn)

7,6

16,3

16,8

15,0

16,7

Điện (tỉ kwh)

14,7

26,7

57,9

91,7

115,1

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển sản lượng than vãn, dầu thô, năng lượng điện của VN thời kỳ 1995 - 2012?

b) Nhận xét vận tốc phát triển một vài thành phầm tích điện ở VN. Giải mến vì thế sao sản lượng năng lượng điện tăng nhanh?

Bài tập luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

Năm

2000

2005

2010

2015

Diện tích (nghìn ha)

1212,6

1186,1

1155,5

1150,1

Sản lượng (nghìn tấn)

6586,6

6398,4

6796,8

6803,4

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị tương thích nhất nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển về diện tích S, sản lượng và năng suất lúa cả năm ở vùng đồng vì thế sông Hồng, quá trình 2000 - 2015?

b) Nhận xét biểu thiết bị tiếp tục vẽ. Giải mến vì sao năng suất lúa ở vùng Đồng vì thế sông Hồng càng ngày càng tăng?

Bài tập luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU Tại NƯỚC TA TRONG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 (Đơn vị: triệu USD)

Năm

Kim gạch ốp xuất khẩu

Kim gạch ốp nhập khẩu

2000

14 482,7

15 636,5

2005

32 447,1

36 761,1

2010

72 236,7

84 836,6

2014

114 529,2

113 780,4

2017

150 217,1

147 849,1

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất - nhập vào sản phẩm & hàng hóa của VN nhập quá trình 2000 - 2017?

b) Nhận xét và lý giải.

Bài tập luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1980 - 2017 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

1980

1990

2005

2010

2015

2017

Sản lượng cafe nhân

8,4

92,0

802,5

752,1

1105,7

1408,4

Sản lượng cafe xuất khẩu

4,0

89,6

733,9

912,7

1184,0

1691,0

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển sản lượng cafe nhân và sản lượng cafe xuất khẩu của VN, quá trình 1980 - 2017?

b) Nhận xét sản lượng cafe nhân và sản lượng cafe xuất khẩu của VN. Giải mến vì sao sản lượng cafe xuất khẩu VN trong thời gian thời gian gần đây tăng đặc biệt nhanh?

Bài tập luyện 6: Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng bổng thực (nghìn tấn)

Bình quân thực phẩm theo gót đầu người (kg / người)

1990

66 016

19 879,7

301,1

2000

77 635

34 538,9

444,9

2005

82 392

44 632,2

513,4

2010

86 947

44 632,2

513,4

2015

91 731

50 498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển dân sinh, sản lượng thực phẩm và trung bình thực phẩm theo gót đầu đứa ở VN, quá trình 1990 - 2015?

b) Nhận xét biểu thiết bị tiếp tục vẽ. Giải mến vì sao trung bình thực phẩm theo gót đầu đứa ở VN càng ngày càng tăng lên?

Bài tập luyện 7: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG,

GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

Năm

2005

2008

2010

2016

Diện tích (nghìn ha)

3826

3859

3946

4089

Năng suất (tạ/ha)

50,4

53,6

54,7

56,7

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S, năng suất lúa của Đồng vì thế sông Cửu Long, quá trình 2005 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S, sản lượng và năng suất lúa của Đồng vì thế sông Cửu Long. Giải thích?

Bài tập luyện 8: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2000 - năm 2016 (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

2000

2005

2010

2012

2014

2016

Cam-pu-chia

3,6

6,6

11,2

14,0

16,8

20,0

Xin-ga-po

91,5

127,4

199,6

289,3

284,6

305,0

Việt Nam

31,2

57,6

115,9

156,7

186,2

205,3

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc, quá trình 2000 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc. Giải thích?

Bài tập luyện 9: Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Giày dép

5,1

10,3

12,0

14,7

Dệt may

11,2

20,1

22,8

26,0

Điện thoại và những linh kiện

2,3

23,6

30,2

45,3

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất khẩu một vài thành phầm công nghiệp VN, quá trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét và lý giải.

Bài tập luyện 10: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY, GIAI ĐOẠN 1990 - 2016

(Đơn vị: Nghìn ha)

Nhóm cây \ Năm

1990

2000

2010

2016

Cây bổng thực

6474,6

8399,1

8615,9

8992,3

Cây công nghiệp

1199,3

2229,4

2808,1

2844,6

Cây rau xanh đậu, cây ăn ngược, cây khác

1366,1

2015,8

2637,1

1967,2

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo gót group cây ở VN, quá trình 1990 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo gót group cây ở VN. Giải mến vì sao diện tích S cây lâu năm trong thời gian thời gian gần đây ở VN tăng nhanh?

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết gom tập luyện kĩ năng địa lí đặc biệt hoặc khác:

 • Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị cột Địa Lí sở hữu giải chi tiết
 • Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị tròn trặn Địa Lí sở hữu giải chi tiết
 • Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị miền Địa Lí sở hữu giải chi tiết
 • Bài tập luyện vẽ biểu thiết bị phối hợp Địa Lí sở hữu giải chi tiết
 • Bài tập luyện phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí sở hữu lời nói giải
 • Bài tập luyện về Atlat Địa lí nước ta sở hữu giải chi tiết

Đã sở hữu lời nói giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo gót cấu hình đi ra đề đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.