cách vẽ biểu đồ tròn

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ tròn

- Khả năng thể hiện nay : Biểu loại tròn trặn tế bào mô tả được tổ chức cơ cấu, tỉ trọng những bộ phận vô một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: tổ chức cơ cấu, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu loại tròn trặn Lúc “ít năm, nhiều trở nên phần”.

- Một số dạng biểu loại cột thông thường bắt gặp : Biểu loại tròn trặn đơn, tròn trặn sở hữu cung cấp kín

2. Cách vẽ biểu loại tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và thi công hệ trục tọa độ

- Một số công cụ ráng dùng: compa, thước đo góc, PC, cây bút chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài bác cho rằng số liệu thô ví như tỷ vnđ, triệu con người thì tao nên thay đổi quý phái số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu sở hữu đòi hỏi thể hiện nay quy tế bào thì cần được xác lập nửa đường kính của hình tròn trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ lối tròn trặn.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và theo lần lượt vẽ theo hướng cù của kim đồng hồ thời trang. Thứ tự động những bộ phận của những biểu loại nên giống như nhau nhằm tiện cho tới việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 lối tròn trặn thì nên xác lập tâm những lối tròn trặn phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trặn là 360o ứng tỉ trọng 100% ⇒ tỉ trọng 1% ứng với 3,6o bên trên hình tròn trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền không hề thiếu số liệu lên biểu loại, tỉ trọng % nào là quá nhỏ rất có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu loại.

- Chọn kí hiệu thể hiện nay bên trên biểu loại.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu loại.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình tròn trụ cần thiết phù phù hợp với khung giấy nhằm đáp ứng tính trực quan liêu và mĩ thuật cho tới phiên bản loại.

- Hình tròn trặn (quy tế bào và tổ chức cơ cấu Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ trọng 100% (tỉ lệ 1% ứng với cùng 1,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách đánh giá biểu loại tròn

* Khi chỉ tồn tại một vòng tròn

- Nhận toan tổ chức cơ cấu tổng quát lác lớn số 1.

- So sánh là dòng sản phẩm nào là nhất, nhì, tía,… và cho thấy đối sánh trong số những nguyên tố (gấp bao nhiêu lượt hoặc kém cỏi nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa rời khỏi một trong những lý giải.

* Khi sở hữu kể từ nhì vòng tròn trặn trở lên trên (giới hạn tối nhiều là tía hình tròn trụ cho 1 bài)

- Nhận xét dòng sản phẩm cộng đồng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc tách trước, nếu như sở hữu tía vòng trở lên trên thì tăng liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau cơ mới mẻ đánh giá về nhất, nhì, tía,… của những nguyên tố vào cụ thể từng năm, nếu như giống như nhau thì tao gom chung quy cho những năm một lượt thôi (không nhắc nhở lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, cho tới tóm lại về ông tơ đối sánh trong số những nguyên tố.

- Giải quí về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng rất có thể tách tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ rệt (%).

- Cần đánh giá bổ sung cập nhật cả số thực và sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” Lúc đánh giá biểu loại.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp Lúc vẽ biểu loại tròn

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình tròn trụ, và một đối tượng người tiêu dùng tuy nhiên sở hữu kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm lối tròn trặn ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không theo dõi quy luật (giá trị thứ nhất ở bên phải kim 12h, độ quý hiếm sau cùng phía trái kim 12h).

- Các nguyên tố vô biểu đồ: đơn vị chức năng, số chừng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người tiêu dùng, thời hạn trực thuộc biểu loại.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu loại hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác luyện minh họa về biểu loại tròn

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và lý giải tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia sở hữu sự không giống nhau trong số những chống.

- Khu vực III cướp tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là chống II (32,9%) và cướp tỉ trọng nhỏ nhất là chống I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tao thấy chống I tách và chống II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia sở hữu sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được vô quy trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập nền kinh tế tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia sở hữu ngành công ty cướp tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến bộ cho tới sự đầy đủ, tân tiến.

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 tập 2

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu loại thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác làm việc phân theo dõi ngành kinh tế tài chính ở VN, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc và sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu của chính nó theo dõi ngành kinh tế tài chính ở VN, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc ở VN tăng. Tổng số lượng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - công ty tăng 6229 ngàn người; công ty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo dõi ngành kinh tế tài chính sở hữu sự thay cho thay đổi theo phía tách tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - thi công và công ty, vô cơ tỉ trọng làm việc công ty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp tách 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - thi công tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành công ty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc tăng là vì công việc Đổi mới mẻ, nền kinh tế tài chính của VN cải cách và phát triển nhanh chóng nên vẫn dẫn đến được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi đa số nhờ thành quả của quy trình vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa. Riêng chống công ty cải cách và phát triển mạnh với một loạt ngành mới mẻ nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng cho tới phát triển và cuộc sống nên vẫn thú vị tăng nhiều làm việc nhất,...

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp phân theo dõi ngành ở VN, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và lý giải tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp phân theo dõi ngành ở VN, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt sở hữu tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một kênh dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và công ty tách.

* Giải thích

- Trồng trọt cướp tru thế bởi nhu yếu rộng lớn về hoa màu cho tới nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được giang sơn quan hoài, công ty ko thiệt sự cải cách và phát triển mạnh nhằm đáp ứng cho tới trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương trả chăn nuôi trở nên ngành chủ yếu, tác dụng của nền kinh tế tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết gom tập luyện kĩ năng địa lí cực kỳ hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí cực kỳ hay
 • Cách gọi, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước Việt Nam hiệu quả

Đã sở hữu câu nói. giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo dõi cấu hình rời khỏi đề ganh đua Trắc nghiệm mới mẻ giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.