chất nào sau đây có đồng phân hình học

Câu hỏi:

13/09/2019 89,595

Bạn đang xem: chất nào sau đây có đồng phân hình học

B. CH3-CH=CH-CH=CH2

Đáp án chủ yếu xác

D. CH2=CH-CH2-CH3.. CH3 – CH=CH – CH3

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Điều khiếu nại để sở hữu đồng phân hình học tập là:

- vô cấu trúc phân tử nên có một link song.

- 2 group thế link với nằm trong 1 cacbon của nối song nên không giống nhau.

• Phân tử CH3-CaH=CbH-CH=CH2 sở hữu 2 link song vô phân tử. Mặt không giống, Ca link với nhị group thế không giống nhau (H và CH3) và Cb cũng link với nhị group thế không giống nhau (H và -CH=CH2).

→ CH3-CH=CH-CH=CH2 sở hữu đồng phân hình học

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của phù hợp hóa học sở hữu công thức phân tử C4H9Cl là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2:

Cấu tạo ra hoá học tập là

A. số lượng link trong những vẹn toàn tử vô phân tử.

B. các loại link trong những vẹn toàn tử vô phân tử.

C. thứ tự động link trong những vẹn toàn tử vô phân tử.

D. bản hóa học link trong những vẹn toàn tử vô phân tử.

Câu 3:

Trong những hóa học tại đây, những hóa học nào là là đồng phân của nhau:

A. C2H5OH, CH3OCH3.

Xem thêm: công thức suất điện động cảm ứng

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

D. C4H10, C6H6.

Câu 4:

Chọn khái niệm không thiếu thốn nhất về đồng phân:

A. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu cấu trúc không giống nhau.

B. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu đặc thù không giống nhau.

C. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu nằm trong công thức phân tử tuy nhiên sở hữu cấu trúc không giống nhau nên sở hữu đặc thù không giống nhau.

D. Là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu cấu trúc không giống nhau nên sở hữu đặc thù không giống nhau.

Câu 5:

Chất nào là sau đấy là đồng đẳng của benzen:

     

 

A. 1, 2, 3               

B. 2, 3                            

C. 2, 5                           

D. 2, 3, 4

Câu 6:

Số đồng phân của phù hợp hóa học sở hữu công thức phân tử C5H12 là:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

Xem thêm: c2h2 h20

D. 5.