chất nào sau đây là chất béo

Câu hỏi:

23/08/2021 75,857

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất béo

B. Tripanmitin.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Phương pháp giải:

Chất to tướng là trieste của glixerol và axit to tướng.

Giải chi tiết:

Tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 là hóa học to tướng.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly ứng dụng với lượng hỗn hợp HCl vừa vặn đầy đủ, sau phản xạ nhận được hỗn hợp Y chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị m là:

A. 40,42 gam.

B. 41,82 gam.

C. 37,50 gam.

D. 38,45 gam.

Câu 2:

Cho 0,2 mol H2NCH2COOH phản xạ với hỗn hợp NaOH dư. Khối lượng NaOH nhập cuộc phản xạ là:

A. 8 gam.

B. 6 gam.

C. 16 gam.

D. 4 gam.

Câu 3:

Chất này sau đó là tripeptit?

A. Ala-Ala-Gly.

Xem thêm: sản xuất lúa gạo ở nước ta hiện nay

B. Gly-Ala-Gly-Ala.

C. Ala-Gly.

D. Ala-Ala.

Câu 4:

Polime vô mặt hàng này tại đây đều nằm trong loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.

B. Tơ nilon-6,6 và tơ nilon-6.

C. Tơ tằm và tơ visco.

D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn láo lếu phù hợp Mg, Al vô oxi dư, mang lại thành phầm cháy vô hỗn hợp HCl dư. Số phương trình chất hóa học của những phản xạ xẩy ra là:

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Câu 6:

Khi thủy phân tristearin vô môi trường xung quanh axit, nhận được thành phầm là:

A. axit panmitic và etanol.

B. axit stearic và glixerol.

C. axit panmitic và glixerol.

Xem thêm: it's very likely that the company will accept his application

D. axit oleic và glixerol.