Thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong tiếng Việt là cách thể hiện văn hóa, phong tục của người Việt : đó cũng là cách suy nghĩ thông thường khi một vấn đề nào đó xảy đến bất ngờ trong cuộc sống. Thành ngữ trong tiếng Anh giúp hiểu thêm về ngôn ngữ này và thêm yêu con người với lối sống cởi mở và phóng khoáng châu Âu. Bởi vậy mới có câu: “Biết thêm một ngoại ngữ, giống như là bạn có thêm một tâm hồn thứ hai”.

1. Better safe than sorry – Cẩn tắc vô áy náy

2. Money is a good servant but a bad master – Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của

3. The grass are always green on the other side of the fence – Đứng núi này trông núi nọ

4. Once bitten, twice shy – Chim phải đạn sợ cành cong

5. When in Rome (do as the Romans do) – Nhập gia tùy tục

6. Honesty is the best policy – Thật thà là thượng sách

7. A woman gives and forgives, a man gets and forgets – Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên

8. No rose without a thorn – Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!

9. Save for a rainy day – Làm khi lành để dành khi đau

10. It’s an ill bird that fouls its own nest – Vạch áo cho người xem lưng/ Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

11. Don’t trouble trouble till trouble troubles you – Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

12. Still waters run deep – Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi

13. Men make houses, women make homes – Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm

14. East or West, home is best – Ta về ta tắm ao ta (Không đâu tốt bằng ở nhà)

15. Many a little makes a mickle – Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ

16. Penny wise pound foolish – Tham bát bỏ mâm

17. Money makes the mare go – Có tiền mua tiên cũng được

18. Like father, like son – Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh

19. Beauty is in the eye of the beholder – Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng

20. The die is cast – Bút sa gà chết

21. Two can play that game – Ăn miếng trả miếng

22. Love is blind – Tình yêu mù quáng

23. So far so good – Mọi thứ vẫn tốt đẹp

24. Practice makes perfect – Có công mài sắt có ngày nên kim

25. All work and no play makes Jack a dull boy – Cứ làm mà không hưởng sẽ trở thành một người nhàm chán

26. The more the merrier – Càng đông càng vui

27. Time is money – Thời gian là tiền bạc

28. The truth will out – Cái kim trong bọc có ngày lòi ra

29. Walls have ears – Tường có vách

30. Everyone has their price – Mỗi người đều có giá trị riêng

31. It’s a small world – Trái đất tròn

32. You’re only young once – Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời

33. Ignorance is bliss – Không biết thì dựa cột mà nghe

34. No pain, no gain – Có làm thì mới có ăn

35. One swallow doesn’t make a summer – Một con én không làm nổi mùa xuân

36. A bad beginning makes a bad ending – Đầu xuôi đuôi lọt

37. A clean fast is better than a dirty breakfast – Giấy rách phải giữ lấy lề

38. Barking dogs seldom bite – Chó sủa chó không cắn

39. Beauty is only skin deep – Cái nết đánh chết cái đẹp

Thành ngữ tiếng Anh hay và thông dụng trong cuộc sống

40. Calamity is man’s true touchstone – Lửa thử vàng, gian nan thử sức

41. Catch the bear before you sell his skin – Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng

42. Diamond cuts diamond – Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

43. Diligence is the mother of success – Có công mài sắt có ngày nên kim

44. Every bird loves to hear himself sing – Mèo khen mèo dài đuôi

45.Out of side- out of mind -Xa mặt cách lòng

46. Fine words butter no parsnips – Có thực mới vực được đạo

47. Give him an inch and he will take a yard – Được voi, đòi tiên

48. Grasp all, lose all – Tham thì thâm

49. Habit cures habit – Lấy độc trị độc

50. Haste makes waste – Dục tốc bất đạt

51. Robbing a cradle – Trâu già gặm cỏ non

52. Raining cats and dogs – Mưa như trút nước

53. A stranger nearby is better than a far away relative – Bán bà con xa mua láng giềng gần

54. Tell me who your friends are and I’ll tell you who you are – Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào

55. Time and tide wait for no man – Thời gian có chờ đợi ai bao giờ

56. Silence is golden – Im lặng là vàng

57.Nhàn cư vi bất thiện...Doing nothing is doing ill

58. The tongue has no bone but it breaks bone – Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

59. A wolf won’t eat wolf – Hổ dữ không ăn thịt con

60. Don’t put off until tomorrow what you can do today – Việc hôm nay chớ để ngày mai

61.Yêu thì yêu cả chân đi, ghét thì ghét cả tông chi họ hàng...Love me, love my dog

62.Lưỡi sắc hơn dao...Many words hurt more than swords

63.Vạn sự khởi đầu nan...It is the first step that costs


64.Tốt gỗ hơn tốt nước sơn...Clothes don't make the man


65.Thất bại là mẹ thành công...If at first you don't succeed, try,try again

66.Lửa thử vàng gian nan thử sức...Calamity is man's true touch stone

67.Nhàn cư vi bất thiện...Doing nothing is doing ill

68.Cái nết đánh chết cái đẹp...Beauty is but skim-deep

69.Sông có khúc người có lúc...Everyday is not Sunday

70 A civil denial is better than a rude giant .Mất lòng trước được lòng sau.

71.Beauty is but skim-deep- Cái nết đánh chết cái đẹp.

72. Believe in the spirit of love, it can heal all things. Hãy tin vào sức mạnh của tình yêu, nó hàn gắn mọi thứ.

73. Don’t stop giving love even if you don’t receive it! Smile and have patience!  

Đừng ngừng yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

74. You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you’re not part of it.  

Yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc và tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

75. Friendship often ends in love, but love in friendship – never.  

Tình bạn có thể đi đến tình yêu, nhưng không có điều ngược lại.

76.Love me, love my dogYêu thì yêu cả chân đi, ghét thì ghét cả tông chi họ hàng...

77.Many words hurt more than swords.Lưỡi sắc hơn dao

78..It is the first step that costsVạn sự khởi đầu nan.

79.Clothes don't make the manTốt gỗ hơn tốt nước sơn.

80.If at first you don't succeed, try,try again-Thất bại là mẹ thành công.

81.Calamity is man's true touch stone-Lửa thử vàng gian nan thử sức.

82.Everyday is not Sunday-Sông có khúc người có lúc

83.A civil denial is better than a rude giant-Mất lòng trước được lòng sau...

ICES hy vọng các bạn dành 5' mỗi ngày đễ vận dụng và trao dồi thêm thành ngữ tục ngữ nhé.

Chúc các bạn thành công!