công thức tính hệ số công suấtBài viết lách Cách tính Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Cách tính Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều.

Bạn đang xem: công thức tính hệ số công suất

Cách tính Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

1. Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Khi ZL = ZC thì mạch xẩy ra hiện tượng kỳ lạ nằm trong tận hưởng năng lượng điện nên cosΦ = 1

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Khi mang trong mình 1 loại năng lượng điện xoay chiều chạy qua chuyện cuộn chão đem năng lượng điện trở thuần 50 Ω thì thông số năng suất của cuộn chão tự 0,8. Cảm kháng của cuộn chão bại bằng

A. 45,5 Ω.

B. 91,0 Ω.

C. 37,5 Ω.

D. 75,0 Ω.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính hệ số công suất tớ có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn C

Ví dụ 2: Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt) nhập nhị đầu đoạn mạch RLC giắt tiếp nối đuôi nhau (cuộn chão thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì năng lượng điện áp hiệu dụng bên trên năng lượng điện trở R tăng gấp đôi và loại năng lượng điện nhập nhị tình huống này vuông trộn nhau. Hệ số năng suất của đoạn mạch khi sau bằng

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Lời giải:

Ta đem công thức về thông số năng suất nhập 2 tình huống của mạch:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A

B. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1. Một mạch năng lượng điện xoay chiều tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C, năng lượng điện trở thuần R và cuộn cảm thuần đem cảm kháng 80 Ω. Độ rộng lớn thông số năng suất của đoạn mạch RC tự thông số năng suất của tất cả mạch và tự 0,6. Điện trở thuần R có mức giá trị

A. 50 Ω        B. 30 Ω        C. 67 Ω        D. 100 Ω

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 2. Mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm cuộn chão giắt tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện. Các năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhị đầu đoạn mạch 120 V, ở nhị đầu cuộn chão 120 V và ở nhị đầu tụ năng lượng điện 120 V. Hệ số năng suất của mạch là

A. 0,125.        B. 0,87.        C. 0,5.        D. 0,75.

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 3. Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều RLC ko phân nhánh, cuộn chão đem năng lượng điện trở thuần. Điện áp hiệu dụng thân thuộc nhị đầu đoạn mạch, bên trên năng lượng điện trở R, bên trên cuộn chão và bên trên tụ thứu tự là 75 (V), 25 (V), 25 (V) và 75 (V). Hệ số năng suất của toàn mạch là

A. 1/7        B. 0,6.        C. 7/25        D. 1/25

Lời giải:

Chọn B

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Quảng cáo

Câu 4. Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều giắt tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện, năng lượng điện trở thuần và cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng ở nhị đầu đoạn mạch và bên trên cuộn cảm thứu tự là 360 V và 212 V. Hệ số năng suất của toàn mạch cosφ = 0,6. Điện áp hiệu dụng bên trên tụ là

A. 500 (V).        B. 200 (V).

C. 320 (V).        D. 400 (V).

Lời giải:

Chọn A

cosφ = UR/U = 0,6 ⇒ UR = 0,6U = 216 (V)

U2 = UR2 + (UL - UC)2 ⇒ 3602 = 2162 + (212 - UC)2 ⇒ UC = 500 (V)

Câu 5. Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều giắt tiếp nối đuôi nhau bao gồm tụ năng lượng điện, năng lượng điện trở thuần và cuộn cảm thuần đem cảm kháng 80 Ω. Điện áp hiệu dụng ở nhị đầu đoạn mạch và bên trên tụ thứu tự là 300 V và 140 V. Dòng năng lượng điện nhập mạch trễ trộn đối với năng lượng điện áp nhị đầu đoạn mạch và thông số năng suất của mạch cosφ = 0,8. Cường phỏng hiệu dụng loại qua chuyện mạch là

A. 1 (A).        B. 2 (A).        C. 3,2 (A).        D. 4 (A).

Lời giải:

ZL > ZC ⇒ UL > UC; cosφ = UR/U = 0,8 ⇒ UR = 0,8U = 240 (V)

U2 = UR2 + (UL - UC)2 ⇒ 3002 = 2402 + (UL - 140)2 ⇒ UL = 320 (V)

I = UL/ZL = 4 (A)

Câu 6. Đoạn mạch AB bao gồm nhị đoạn mạch AM và MB giắt tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM bao gồm năng lượng điện trở thuần R = 100Ω giắt tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần L = 1/π. Đoạn MB là tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C. Biểu thức năng lượng điện áp bên trên những đoạn mạch AM và MB thứu tự là: uAM = 100√2cos(100πt + π/4) (V) và uMB = 200cos(100πt - π/2) (V). Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

A. (√2)/2        B. (√3)/2        C. 1/2        D. 3/4

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A.

Câu 7. Đoạn mạch AB bao gồm 2 đoạn mạch AM và MB giắt tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM bao gồm năng lượng điện trở thuần R1 = 40 Ω giắt tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C = 10-3/(4π) F, đoạn mạch MB bao gồm năng lượng điện trở thuần R2 giắt với cuộn thuần cảm. Đặt nhập A, B năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số ko thay đổi thì năng lượng điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB thứu tự là: uAM = 50√2cos(100πt - 7π/12) (V) và uMB = 150cos100πt (V). Hệ số năng suất của đoạn mạch AB là

A. 0,84.        B. 0,71.        C. 0,86.        D. 0,95.

Quảng cáo

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Xem thêm: Xiaomi 12T Pro 'thất thế' trước bão Xiaomi 13T Pro, giờ còn đáng mua không?

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A.

Câu 8. Một đoạn mạch xoay chiều bao gồm 3 thành phần giắt nối tiếp: năng lượng điện trở thuần R, cuộn chão có tính tự động cảm L và năng lượng điện trở thuần r, tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C. Đặt nhập nhị đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều, Khi bại năng lượng điện áp tức thời ở nhị đầu cuộn chão và nhị đầu tụ năng lượng điện thứu tự đem biểu thức: ud = 80√6cos(ωt + π/6) (V) và uC = 40√2cos(ωt - 2π/3) (V), năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhị đầu năng lượng điện trở là UR = 60√3 V. Hệ số năng suất của đoạn mạch bên trên là

A. 0,862.        B. 0,908.        C. 0,753.        D. 0,664.

Lời giải:

Cách giải 1:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Từ giản vật vectơ tớ đo lường được:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn B.

Cách giải 2: Dùng máy Fx570ES

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 9. Cho mạch năng lượng điện xoay chiều RLC giắt tiếp nối đuôi nhau, cuộn chão thuần cảm. hiểu L = CR2. Đặt nhập nhị đầu đoạn mạch năng lượng điện áp xoay chiều ổn định lăm le, mạch đem nằm trong thông số năng suất với nhị độ quý hiếm của tần số góc ω1 = 50π (rad/s) và ω2 = 200π (rad/s). Hệ số năng suất của đoạn mạch bằng

A. 2/√13.        B. 50%.        C. 1/√2.        D. 3/√12.

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A.

Câu 10. Đặt nhập nhị đầu đoạn mạch RL tiếp nối đuôi nhau một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V). Trong số đó u tính tự (V), thời hạn t(s). Tần số f thay cho thay đổi được. Ban đầu tần số tự f1 năng suất đoạn mạch là P1, tăng tần số lên gấp hai thì năng suất đoạn mạch hạ xuống với P2 = (3/4)P1. Khi tăng tần số lên vội vàng 3 tần số ban sơ thì năng suất đoạn mạch là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn B.

Câu 11. Cho đoạn mạch AB bao gồm nhị đoạn mạch AM tiếp nối đuôi nhau với MB. hiểu đoạn AM bao gồm R tiếp nối đuôi nhau với C và MB đem cuộn cảm có tính tự động cảm L và năng lượng điện trở r. Đặt nhập AB một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (v). hiểu R = r = √(L/C), năng lượng điện áp hiệu dụng thân thuộc nhị đầu MB rộng lớn vội vàng n = √3 năng lượng điện áp nhị đầu AM. Hệ số năng suất của đoạn mạch có mức giá trị là

A. 0,887        B. 0,755        C.0,866        D. 0,975

Lời giải:

Vẽ giản vật véc tơ như hình vẽ.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Từ fake thuyết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

⇒ Tứ giác OPEQ là hình chữ nhật

Do bại góc lệch sóng thân thuộc u và i nhập mạch: φ = 90° – 60° = 30°

Vì vậy cosφ = cos30° = (√3)/2 = 0,866. Chọn C.

Câu 12. Cho mạch năng lượng điện AB bao gồm 2 đoạn mạch AM tiếp nối đuôi nhau với MB, nhập bại AM bao gồm năng lượng điện trở R tiếp nối đuôi nhau với tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C, MB đem cuộn cảm có tính tự động cảm L. Đặt nhập nhị đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều u = U√2cosωt (V). hiểu uAM vuông trộn với uMB với từng tần số ω. Khi mạch đem nằm trong tận hưởng năng lượng điện với tần số ω0 thì UAM = UMB. Khi ω = ω1 thì uAM trễ trộn một góc α1 so với uAB và UAM = U1. Khi ω = ω2 thì uAM trễ trộn một góc α2 so với uAB và UAM = U'1. hiểu α1 + α2 = π/2 và U1 = (3/4)U'1. Xác lăm le thông số năng suất của mạch ứng với tần số ω1 và tần số ω2.

A. cosφ = 0,75; cosφ’ = 0,75.

B. cosφ = 0,45; cosφ’ = 0,75.

C. cosφ = 0,75; cosφ’ = 0,45.

D. cosφ = 0,96; cosφ’ = 0,96.

Quảng cáo

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Vì uAM vuông trộn với uMB với từng tần số ω nên:

tanφAM.tanφMB = -1 ⇔ (-ZC/R).(ZL/r) = -1 ⇔ R.r = ZL.ZC

Khi ω = ω0 mạch đem nằm trong tận hưởng và UAM = UMB ⇒ r = R ⇒ R2 = ZLZC.

Vẽ giãn vật vectơ như hình vẽ.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Ta luôn luôn đem UR = Ur

UAM = UAB cosα = U cosα (α là góc trễ trộn của uAM đối với uAB)

U1 = Ucosα1 (1)

U’1 = Ucosα2 = Usinα1 (2) (do α1 + α2 = π/2)

Từ (1) và (2) suy ra: tanφ1 = U'1/U1 = 4/3 ⇒ UMB = UAMtanφ1 = (4/3)U1

Hai tam giác vuông EAM và FBM đồng dạng (vì đem ∠MAE = ∠MBF = φAM nằm trong phụ với φMB).

Từ bại suy ra:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Tương tự động tớ đem sản phẩm so với tình huống ω2

U1 = Ucosα1 = Usinα2 (1)

U'1 = Ucosα2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

tanφ2 = U1/U'1 = 4/3 ⇒ UMB = UAMtanφ2 = (4/3)U'1

Hai tam giác vuông EAM và FBM đồng dạng (vì đem ∠MAE = ∠MBF = φAM nằm trong phụ với φMB)

Từ bại suy ra:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Xem tăng những dạng bài xích luyện Vật Lí lớp 12 đem nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Công suất của loại năng lượng điện xoay chiều

  • Hệ số năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

  • Bài luyện về năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

  • Bài luyện về năng suất của mạch năng lượng điện xoay chiều (phần 2)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng phù hợp những video clip dạy dỗ học tập kể từ những nghề giáo cực tốt - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.ices.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


cong-suat-cua-mach-dien-xoay-chieu.jsp

Xem thêm: Đến thời hoàng kim, 4 con giáp ngồi im cũng có lộc, tiền về đếm mỏi tay đầu 2024