công thức vật lý 11

Học Mãi share cỗ tư liệu tổ hợp công thức Vật Lý 11 được liệt kê một cơ hội khoa học tập, cộc gọn gàng chung những em học viên hoàn toàn có thể dễ dàng và đơn giản rộng lớn trong các việc học tập và tóm lược toàn cỗ kỹ năng và những công thức vật lý 11 một cơ hội rất tốt.

Các công thức lực năng lượng điện - năng lượng điện trường

- Định luật Coulomb

Bạn đang xem: công thức vật lý 11

- Cường phỏng năng lượng điện trường

- Nguyên lý ck hóa học năng lượng điện trường

Các công thức công - thế năng - năng lượng điện thế hiệu năng lượng điện thế

- Công của lực điện

- Thế năng

- Điện năng

- Hiệu năng lượng điện thế

- Liên hệ đằm thắm hiệu năng lượng điện thế và độ mạnh năng lượng điện trường

Để được những thầy cô tổ hợp toàn cỗ kỹ năng Vật lý 11, đăng ký ngay khóa học: Học đảm bảo chất lượng Vật Lí 11 nhằm cảm nhận được thật nhiều ưu đại thú vị kể từ Học Mãi

Các công thức tụ điện

- Điện dung

- Năng lượng năng lượng điện trường

Các công thức mạch điện

- Cường phỏng loại điện

- Điện năng hấp phụ nhập mạch điện

- Công suất năng lượng điện của đoạn mạch

- Nhiệt lượng lan rời khỏi ở vật dẫn

Xem thêm: mở bài bếp lửa

- Công thức lan sức nóng của vật dẫn

- Định luật OHM so với toàn mạch

- Đoạn mạch chứa chấp mối cung cấp điện

Công thức ghép những năng lượng điện trở

- Ghép nối tiếp

- Ghép tuy nhiên song

Công thức mối cung cấp điện

- Suất năng lượng điện động của mối cung cấp điện

- Công của mối cung cấp điện

- Công suất của mối cung cấp điện

- Hiệu suất của mối cung cấp điện

- Sở mối cung cấp nối tiếp

- Sở mối cung cấp tuy nhiên song

- Sở mối cung cấp láo lếu ăn ý đối xứng

Xem thêm: vùng đất của nước ta

Các công thức sự dựa vào của năng lượng điện trở nhập sức nóng độ

Công thức hiện tượng lạ sức nóng điện

Công thức loại năng lượng điện nhập hóa học năng lượng điện phân

Bảng tóm lược loại năng lượng điện trong những môi trường

Các công thức sự tạo nên hình ảnh tự thấu kính 

- Thấu kính quy tụ (f>0)

- Thấu kính phân kỳ (f<0)

Các em học viên đang được nhập tiến độ ôn đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoàn toàn có thể xem thêm tức thì khóa học: luyện đua ĐH môn vật lý