đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

Câu hỏi:

03/08/2019 73,658

Bạn đang xem: đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

A. Cơ thể con cái sinh rời khỏi trọn vẹn tương đương nhau và tương đương khung hình u ban đầu

B. Tạo rời khỏi thành viên mới nhất vô cùng phong phú về những điểm lưu ý mến nghi

Đáp án chủ yếu xác

C. Tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng tốt với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định định

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhân loại cây ăn trái khoáy nhiều năm người tao thông thường tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công chuyên nghiệp sóc

B. Phương pháp này gom nhân tương đương nhanh chóng và nhiều

C. Phương pháp này gom tránh khỏi thâm thúy bệnh khiễn cho hại

D. Phương pháp này gom tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trừng trị giã chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được trừng trị giã nhờ bão, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được trừng trị giã chỉ nhờ bão, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: hệ thống bôi trơn không có bộ phận nào

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trừng trị giã nhờ bão, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. bằng phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo nên ra?

A. Từ 1 phần của cơ sở sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ 1 phần thân thiện của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là mẫu mã sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không sở hữu sự thống nhất thân thiện phú tử đực và phú tử cái

C. Có sự thống nhất thân thiện phú tử đực và phú tử cái

Xem thêm: đề thi văn cuối kì 2 lớp 8

D. Chỉ cần thiết phú tử cái