đảng và nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là

Câu hỏi:

23/08/2019 55,415

Bạn đang xem: đảng và nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là

A. nhân tố ra quyết định nhằm cách tân và phát triển non sông.

B. yếu tố cần thiết nhập quyết sách của Nhà nước.

C. quyết sách xã hội cơ phiên bản.

D. quốc sách tiên phong hàng đầu.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: D

Lời giải: Đảng và Nhà VN coi dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy là quốc sách tiên phong hàng đầu.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đa dạng hóa những mô hình ngôi trường lớp và những kiểu dáng dạy dỗ là nội dung cơ phiên bản của phương phía này bên dưới đây?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

D. Thực hiện tại công bình xã hội nhập dạy dỗ.

Câu 2:

Phát triển dạy dỗ là việc nghiệp của

A. Nhà nước và của toàn dân.

B. Đảng và Nhà nước.

C. Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên.

D. Nhà nước, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên.

Câu 3:

Một trong mỗi phương phía cơ phiên bản của quyết sách dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy ở VN là

Xem thêm: with the final examinations coming very soon his anxiety was rising to almost unbearable limits

A. nâng lên dân trí, huấn luyện và giảng dạy lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

B. nâng lên quality, hiệu suất cao dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy.

C. nâng lên nắm rõ và nút thưởng thức văn hóa truyền thống.

D. nâng lên hiệu suất cao của hoạt động và sinh hoạt khoa học tập và technology.

Câu 4:

Thực hiện tại công bình xã hội nhập dạy dỗ nhằm

A. đáp ứng quyền tiếp thu kiến thức xuyên suốt đời của công dân

B. tạo nên từng ĐK nhằm người túng bấn với thời cơ được tiếp thu kiến thức.

C. tạo nên môi trường xung quanh mang lại công dân nâng lên trí tuệ.

D. đáp ứng nhu cầu yêu cầu tiếp thu kiến thức của công dân.

Câu 5:

Nhà nước kêu gọi từng nguồn lực có sẵn nhằm cách tân và phát triển dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy là triển khai nội dung của phương phía nào?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Thực hiện tại công bình xã hội nhập dạy dỗ.

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

Câu 6:

Phương phía này sau đây của quyết sách dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy đem chân thành và ý nghĩa nhân bản thâm thúy của sự việc nghiệp dạy dỗ nước ta?

A. Nâng cao quality, hiệu suất cao dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Thực hiện tại công bình xã hội nhập dạy dỗ.

Xem thêm: toán tử nào dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong danh sách không

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.