dấu lớn hơn hoặc bằng trong word

Khi cần thiết chèn những công thức toán học tập như lốt to hơn hoặc vì chưng, nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng nhập Word, Excel tớ cần dùng khí cụ Symbol.

Bạn đang xem: dấu lớn hơn hoặc bằng trong word

Cách ghi chép lốt to hơn hoặc vì chưng, nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng, lốt suy rời khỏi nhập Word, Excel

I. Chèn lốt to hơn hoặc vì chưng, nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng, lốt suy rời khỏi nhập Word

1. Sử dụng Symbol nhập Word

a. Dấu to hơn hoặc vì chưng, nhỏ rộng lớn hoặc bằng

Bạn nhập thực đơn Insert rồi nhấn nhập phần Symbols bên trên trên đây sẽ có được lốt to hơn hoặc vì chưng, nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng cho chính mình thêm vô.

Chọn Symbols và nhấn nhập lốt mong muốn thêm

b. Dấu suy ra

Bước 1: Vào thực đơn Insert lựa chọn Symbol nhập list hình thành lựa chọn More Symbols.

Chọn More Symbols

Bước 2: Chọn tab Symbols nhập phần Font chúng ta nhập nhập symbol và nhấn Enter.

Bước 3: Trong list hiển thị thời điểm này chúng ta tìm tới lốt suy rời khỏi rồi lựa chọn Insert là được.

Tìm cho tới lốt suy rời khỏi rồi lựa chọn Insert

Chú ý: quý khách hàng rất có thể thấy lốt suy rời khỏi với mã ký tự động nhập list là 222. quý khách hàng rất có thể nhập số này nhập phần Character code nhằm giản dị hóa việc tìm hiểu tìm hiểu.

2. Sử dụng phím tắt

  • Dấu ≥ : 2265+Alt +X. (Dấu to hơn hoặc bằng)
  • Dấu ≤ : 2264 +Alt +X. (Dấu nhỏ rộng lớn hoặc bằng)

Muốn ghi chép lốt suy rời khỏi nhấn lốt = (dấu bằng) và lốt > (lớn hơn) bên trên keyboard (=>).

Xem thêm: Gửi tiết kiệm 1 triệu đồng được không?

II. Chèn lốt to hơn hoặc vì chưng, nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng, lốt suy rời khỏi nhập Excel

Bước 1: Vào Insert => Symbols nhằm há vỏ hộp thoại Symbol.

Chọn Symbols nhằm há vỏ hộp thoại Symbol

Bước 2: Chọn tab Symbols nhập phần Font chúng ta nhập nhập symbol và nhấn Enter.

Bước 3: Trong list hiển thị thời điểm này chúng ta tìm tới lốt to hơn hoặc vì chưng, nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng, lốt suy rời khỏi rồi lựa chọn Insert là được.

Chọn lốt suy rời khỏi và nhấn Insert

Chú ý:

+ Dấu nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng và lốt to hơn hoặc vì chưng hiển thị tức thì nhập phần Recently used symbols.

+ quý khách hàng rất có thể thấy lốt suy rời khỏi với mã ký tự động nhập list là 222. quý khách hàng rất có thể nhập số này nhập phần Character code nhằm giản dị hóa việc tìm hiểu tìm hiểu.

Cảm ơn chúng ta tiếp tục dành riêng thời hạn theo đòi dõi nội dung bài viết Cách ghi chép lốt to hơn hoặc vì chưng, nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng, lốt suy rời khỏi nhập Word, Excel. Đừng quên nhằm lại phản hồi bên dưới nhằm góp phần chủ kiến mang lại nội dung bài viết nhé.

Xem thêm: Năm 2023: 6 trường hợp này được trả lại tiền thuế đất khi làm sổ đỏ, nắm lấy để không mất quyền lợi