dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

Câu hỏi:

09/10/2019 128,788

Bạn đang xem: dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

A. những năng lượng điện trả động

C. những năng lượng điện đứng yên

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

+ Dây dẫn đem loại năng lượng điện ko tương tác với những năng lượng điện đứng yên lặng.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng năng lượng điện phân ko phần mềm để

A. đúc năng lượng điện.

B. mạ năng lượng điện.

C. tô tĩnh năng lượng điện.

D. luyện nhôm.

Câu 2:

Dòng năng lượng điện vô sắt kẽm kim loại là loại trả dời được đặt theo hướng của

A. những electron tự tại.

B. những ion dương.

C. những e và những ion dương.

D. ion âm và ion dương.

Câu 3:

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng lạ nhưng mà Khi tao giảm nhiệt chừng xuống bên dưới nhiệt độ chừng TC nào là cơ thì năng lượng điện trở của sắt kẽm kim loại (hay phù hợp kim)

A. bất biến.

Xem thêm: ch3cho ra c2h5oh

B. rời đột ngột cho tới độ quý hiếm bởi vì ko.

C. tăng cho tới vô đặc biệt.

D. rời cho tới một giá chỉ trí không giống ko.

Câu 4:

Kim loại dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng vì

A. tỷ lệ electron tự tại vô sắt kẽm kim loại rất rộng lớn.

B. Giá trị năng lượng điện chứa chấp trong những electron tự tại của sắt kẽm kim loại to hơn ở những hóa học không giống.

C. khoảng cách Một trong những ion nút mạng vô sắt kẽm kim loại rất rộng lớn.

D. Mật chừng những ion tự tại rộng lớn.

Câu 5:

Bản hóa học loại năng lượng điện vô hóa học khí là loại trả dời với vị trí hướng của các

A. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm, êlectron trái hướng năng lượng điện ngôi trường.

B. êlectron trái hướng năng lượng điện ngôi trường.

C. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những êlectron trái hướng năng lượng điện ngôi trường.

D. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm trái hướng năng lượng điện ngôi trường.

Câu 6:

Hai thanh sắt kẽm kim loại được nối cùng nhau bởi vì nhì đầu côn trùng hàn tạo nên trở thành một mạch kín, hiện tượng lạ nhiệt độ năng lượng điện chỉ xẩy ra khi

A. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất không giống nhau và nhiệt độ chừng ở nhì đầu côn trùng hàn không giống nhau.

B. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất như là nhau và nhiệt độ chừng ở nhì đầu côn trùng hàn không giống nhau.

C. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất không giống nhau và nhiệt độ chừng ở nhì đầu côn trùng hàn cân nhau.

Xem thêm: công thức suất điện động cảm ứng

D. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất như là nhau và nhiệt độ chừng ở nhì đầu côn trùng hàn cân nhau.