dãy điện hóaDãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể (Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại)

Với mục tiêu chung học viên đơn giản và dễ dàng rộng lớn trong những việc ghi nhớ dãy điện hóa, VietJack biên soạn phiên bản Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể (Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại). Hi vọng loạt bài xích này tiếp tục như thể cuốn tuột tay kỹ năng và công thức giúp cho bạn học tập chất lượng môn Hóa học tập.

I. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI THÔNG DỤNG VÀ CÁCH GHI NHỚ.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Bạn đang xem: dãy điện hóa

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là phần nội dung cực kỳ cần thiết của chất hóa học vô sinh. Phải tóm được kỹ năng này, các bạn mới mẻ rất có thể học tập chất lượng phần chất hóa học vô sinh vô lịch trình học tập.

Tuy nhiên, dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại kha khá nhiều năm và phức tạp. Một trong mỗi cơ hội học tập nằm trong, ghi nhớ lâu dãy điện hóa được chúng ta học viên vận dụng là học tập nằm trong bằng phương pháp đổi khác trở nên một quãng thơ.

Chẳng hạn như:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Hay rất có thể đổi khác rằng:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Hay nhằm ghi nhớ thêm thắt địa điểm của những cặp lão hóa – khử của sắt kẽm kim loại Fe rất có thể ghi nhớ vì như thế đổi khác thành:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Bạn này học tập chất lượng Văn thì rất có thể ghi nhớ bài xích thơ sau: “Mấy lời nói về sản phẩm năng lượng điện hóa”

MẤY LỜI VỀ DÃY ĐIỆN HÓA

Dãy năng lượng điện hóa O sau khử trước (1)

Phản ứng theo đuổi quy ước alpha

Nhưng rất cần phải hiểu thâm thúy xa

Trước sau chân thành và ý nghĩa mới mẻ là trở nên công

Kali, Can, Nát tiên phong

Ma, Nhôm, Man, Kẽm tiếp ko Chịu đựng hèn

Sắt rồi Cô cho tới Niken

Thiếc, Chì dẫu chậm rãi cũng ngay tắp lự theo đuổi chân

Hiđro, Đồng, Tệ Bạc, Thủy ngân,

Bạch kim, Vàng nữa Chịu đựng phần đứng sau.

Ba kim (loại) vượt trội nhất ở đầu

Vào hỗn hợp muối hạt nước đâu “hủy liền”.

Khí cất cánh, muối hạt lại gặp gỡ kiềm,

Đổi trao phản xạ là quyền bọn chúng thôi.

Các sắt kẽm kim loại không giống dễ dàng rồi,

Vào hỗn hợp muối hạt trước thời đẩy sau.

Với axit, ghi nhớ bảo nhau:

Khử được hát nằm trong (H+), cần đâu đơn giản và dễ dàng.

Từ Đồng cho tới cuối sản phẩm,

Sau Hiđro đấy, chẳng tan một chút nào.

Vài lời nói bàn luận, thay đổi trao,

Vun cây “Vườn Hóa” mừng này mừng hơn

(chú ý (1): Kim loại đứng trước với tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại đứng sau, cation hâu phương với tính lão hóa mạnh rộng lớn cation phía trước)

Như vậy, các bạn hãy gom những sắt kẽm kim loại ngay sát nhau trở nên một group và đổi khác trở nên đoạn thơ này nhưng mà bản thân dễ dàng nằm trong nhằm học tập tiếp tục dễ dàng ghi nhớ rộng lớn thật nhiều.

II. LÝ THUYẾT VỀ DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

1. Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là gì?

Trong phản xạ chất hóa học, cation sắt kẽm kim loại rất có thể nhận electron nhằm phát triển thành nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại và ngược lại, nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại rất có thể nhường nhịn electron sẽ tạo trở nên cation sắt kẽm kim loại.

Cụ thể như:

Cu2+ + 2e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại Cu

Ag+ + 1e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại Ag

Tổng quát:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Dạng lão hóa và dạng khử của và một nhân tố sắt kẽm kim loại tạo thành cặp lão hóa – khử (Mn+/M).

Như vậy, dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại là sản phẩm những cặp lão hóa - khử của sắt kẽm kim loại được bố trí theo hướng tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại và hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

2. Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại

a) So sánh tính lão hóa – khử

- Tính lão hóa của ion Mn+ càng mạnh thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng yếu hèn và ngược lại (tính lão hóa của ion Mn+ càng yếu hèn thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng mạnh).

- Cụ thể như:

+ Kim loại Na với tính khử mạnh bởi vậy ion Na+ với tính lão hóa yếu hèn.

+ Ion Ag+ với tính lão hóa mạnh bởi vậy sắt kẽm kim loại Ag với tính khử yếu hèn.

Ví dụ 1: Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+ hạn chế dần dần theo đuổi trật tự này sau đây?

A. Fe3+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Fe2+, Fe3+.

C. Fe3+, Mg2+, Fe2+.

D. Mg2+, Fe3+, Fe2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động vô dãy điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Fe3+.

Theo chiều kể từ trái ngược thanh lịch cần vô dãy điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần → chiều hạn chế dần dần tính oxi hóa của ion sắt kẽm kim loại là: Fe3+, Fe2+, Mg2+.

b) Xác quyết định chiều phản xạ lão hóa – khử

- Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại được chấp nhận Dự kiến chiều của phản xạ thân mật nhì cặp lão hóa – khử theo đuổi quy tắc alpha (α): Phản ứng thân mật nhì cặp lão hóa – khử tiếp tục xẩy ra theo hướng hóa học lão hóa mạnh rộng lớn tiếp tục lão hóa hóa học khử mạnh rộng lớn, sinh đi ra hóa học lão hóa yếu hèn rộng lớn và hóa học khử yếu hèn rộng lớn.

- Cách xác lập chiều của phản xạ lão hóa – khử theo đuổi quy tắc alpha:

Tổng quát

Giả sử với nhì cặp lão hóa khử: Xx+/ X và Yy+/Y (trong cơ cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y vô dãy điện hóa). Xác quyết định chiều của phản xạ lão hóa khử.

Bước 1: Viết nhì cặp lão hóa – khử theo như đúng trật tự vô dãy điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Bước 2: gí dụng quy tắc alpha (α)

Phản ứng xẩy ra theo hướng mũi thương hiệu như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác quyết định chiều phản ứng

Phản ứng xẩy ra như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Ví dụ 2: Xác quyết định chiều phản xạ xẩy ra thân mật nhì cặp Fe2+/ Fe và Cu2+/ Cu.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Theo trật tự động dãy điện hóa với cặp Fe2+/ Fe đứng trước cặp Cu2+/ Cu.

Bước 2: gí dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác quyết định chiều phản ứng

Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

Phản ứng xẩy ra theo hướng ion Cu2+ lão hóa Fe sẽ tạo đi ra Fe2+ và Cu.

c) Xét một phản xạ lão hóa - khử xẩy ra hoặc không

Để xét một phản xạ lão hóa – khử với xẩy ra hay là không cần thiết tóm được quy tắc alpha: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu hèn rộng lớn + hóa học khử yếu hèn rộng lớn.

Ví dụ 3: Phản ứng này tại đây không xảy ra?

A. Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

B. Cu2+ + Mg → Cu + Mg2+

C. Cu + Zn2+ → Cu2+ + Zn

D. Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

Hướng dẫn giải:

Phản ứng C ko xẩy ra tự tính lão hóa của Zn2+ yếu hèn rộng lớn Cu2+, bởi vậy Zn2+ ko thể lão hóa được Cu trở nên Cu2+.

Ví dụ 4: Cho một không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư. Có phản xạ chất hóa học xẩy ra không? Nếu với phản xạ chất hóa học xẩy ra, hãy viết lách phương trình chất hóa học minh họa.

Hướng dẫn giải:

- Ta với Fe với tính khử mạnh rộng lớn Ag, bởi vậy Fe rất có thể khử được Ag+ trở nên Ag. Do cơ Khi cho tới bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 sẽ sở hữu phản xạ chất hóa học xẩy ra.

- gí dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Phản ứng xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau cơ tự AgNO3 dư, nối tiếp với phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

- Vậy Khi cho tới bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, chỉ việc viết lách vì như thế 1 PTHH như sau:

Fe + 3AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + 3Ag

Những ý Khi thực hiện bài xích tập:

- Các sắt kẽm kim loại đứng trước hiđro vô dãy điện hóa rất có thể tính năng được với axit (HCl, H2SO4 loãng) nhằm giải tỏa H2.

- Các sắt kẽm kim loại đứng phía đằng trước với tính khử mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại đứng sau nó. Như vậy, cần ứng chất hóa học xẩy ra Khi cho tới sắt kẽm kim loại vô hỗn hợp muối hạt đó là phản xạ của sắt kẽm kim loại mạnh rộng lớn đẩy những sắt kẽm kim loại yếu hèn rộng lớn thoát khỏi muối hạt.

- Khi cho tới sắt kẽm kim loại với tính khử mạnh rộng lớn tính năng với cùng một hỗn hợp chứa chấp láo lếu ăn ý những muối hạt tan của tương đối nhiều sắt kẽm kim loại với tính khử yếu hèn rộng lớn cần thiết cảnh báo cho tới trật tự những phản ứng: Kim loại tiếp tục tính năng với ion sắt kẽm kim loại với tính lão hóa mạnh hơn trước đây.

Tuy nhiên, với những tình huống nước ngoài lệ vô quy tắc α như:

+ Khi cho tới sắt kẽm kim loại kiềm, hoặc 1 số ít sắt kẽm kim loại kiềm thổ (Li, Na, K, Ca …) vô hỗn hợp muối hạt thì sắt kẽm kim loại tiếp tục phản xạ với nước trước, tiếp sau đó bazơ sinh đi ra tiếp tục phản xạ với hỗn hợp muối hạt.

Ví dụ: Cho Na vô hỗn hợp FeCl3, xẩy ra những PTHH sau:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

+ Những sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cr ko phản xạ với axit nitric (HNO3) đặc, nguội và axit sunfuric (H2SO4) đặc, nguội.

+ Những sắt kẽm kim loại đứng ở cuối dãy điện hóa như Pt, Au,… sẽ không còn tính năng được với axit.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1. Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+ hạn chế dần dần theo đuổi trật tự sau:

A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Mg2+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Fe3+.

C. Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Mg2+, Mg2+.

D. Mg2+, Mg2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động vô dãy điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

Theo chiều kể từ trái ngược thanh lịch cần vô dãy điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

Chiều hạn chế dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

Câu 2: Tính khử của những sắt kẽm kim loại Fe, Al, Cu, Ag, Zn hạn chế dần dần theo đuổi loại tự:

A. Al, Cu , Ag , Zn, Fe.

B. Fe, Cu , Ag , Al, Zn.

C. Fe , Al, Cu , Ag , Zn.

D. Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Các sắt kẽm kim loại được bố trí theo như đúng trật tự động vô dãy điện hóa là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Theo chiều kể từ trái ngược thanh lịch cần vô dãy điện hóa tính khử của sắt kẽm kim loại hạn chế dần dần.

Chiều hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Câu 3: Cho những phản xạ hoá học tập bên dưới dạng ion thu gọn:

3Mg + 2Al3+ → 3Mg2+ + 2Al (1)

Al + 3Fe3+ → 3Fe2+ + Al3+ (2)

2Al + 3Fe2+ → 2Al3+ + 3Fe (3)

Tính oxi hoá của những ion sắt kẽm kim loại được bố trí theo đuổi trật tự hạn chế dần dần là

A. Al3+; Fe3+; Fe2+; Mg2+.

B. Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

C. Mg2+; Fe2+; Fe3+; Al3+.

D. Al3+; Mg2+; Fe2+; Fe3+.

Hướng dẫn giải

Xem thêm: tin học 10 kết nối tri thức

Chọn B

Ta có: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu hèn rộng lớn + hóa học khử yếu hèn rộng lớn.

Từ phương trình (1) có: Tính lão hóa Al3+ > Mg2+.

Từ phương trình (2) có: Tính lão hóa Fe3+ > Al3+; Fe3+ > Fe2+.

Từ phương trình (3) có: Tính lão hóa của Fe2+ > Al3+.

Vậy chiều hạn chế dần dần tính oxi hóa: Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

Câu 4: Cho những sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần là

A. Cu2+ < Zn2+ < Al3+ < Mg2+.

B. Cu2+ < Mg2+ < Al3+ < Zn2+.

C. Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

D. Cu2+ < Mg2+ < Zn2+ < Al3+.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Dựa vô dãy điện hóa với chiều hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Mg, Al, Zn, Cu.

Ta có: sắt kẽm kim loại với tính khử càng yếu hèn thì ion sắt kẽm kim loại với tính lão hóa càng mạnh.

Chiều tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

Câu 5: Trong những sắt kẽm kim loại Fe, Cu, Ag, Mg sắt kẽm kim loại khử được ion Cu2+ là:

A. Fe, Mg, Ag.

B. Fe , Ag.

C. Mg, Ag.

D. Mg, Fe.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Theo dãy điện hóa thì Mg và Fe đứng trước Cu, bởi vậy Mg và Fe khử được ion Cu2+.

Câu 6: Trong sản phẩm năng lượng điện hoá, cặp oxi hoá - khử Fe3+ / Fe2+ đứng sau cặp Cu2+ / Cu0 thì tính oxi hoá:

A. Fe3+ > Cu2+.

B. Fe3+ < Cu2+.

C. Fe2+ > Fe3+.

D. Fe2+ > Cu2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Câu 7: Từ phương trình ion thu gọn gàng sau: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag.

Kết luận này tiếp sau đây không đúng?

A. Cu2+ với tính oxi hoá mạnh rộng lớn Ag+.

B. Cu với tính khử mạnh rộng lớn Ag.

C. Ag+ với tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

D. Cu bị oxi hoá vì như thế ion Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra theo đuổi chiều: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu hèn rộng lớn + hóa học khử yếu hèn rộng lớn.

→ A sai vì như thế Ag+ với tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

Câu 8: Cho một không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau khoản thời gian kết đôn đốc thí sát hoạch được hỗn hợp X bao gồm những hóa học tan là

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta với những PTHH xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau cơ nối tiếp với phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

Vậy những hóa học tan với vô hỗn hợp sau phản xạ là: Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Câu 9: Ngâm đinh Fe tinh khiết vô 200 ml hỗn hợp CuSO4. Sau phản xạ kết đôn đốc lấy đinh Fe đi ra cọ nhẹ nhõm và thực hiện thô thấy lượng đinh Fe tăng 0,8 gam. Nồng phỏng CuSO4 lúc đầu là

A. 0,52 M.

B. 0,5 M.

C. 5 M.

D. 0,25 M.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

a → a mol

mđinh Fe tăng = mCu sinh đi ra (bám vào) – mFe pư

hay 0,8 = 64a – 56a → a = 0,1 mol

CM(CuSO4) = Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại = 0,5M

Câu 10: Ngâm Cu dư vô hỗn hợp AgNO3 nhận được hỗn hợp X, tiếp sau đó dìm Fe dư vô hỗn hợp X nhận được hỗn hợp Y. Dung dịch Y gồm:

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)3.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Cho Cu dư vô AgNO3:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

→ Dung dịch X là Cu(NO3)2.

Ngâm Fe dư vô hỗn hợp X:

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu.

Câu 11: Phương trình phản xạ sai

A. Zn + Pb2+ → Zn2+ + Pb.

B. Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+.

C. Cu + Fe2+ → Cu2+ + Fe.

D. Al + 3Ag+ → Al3+ + Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Các cặp lão hóa – khử được bố trí theo như đúng trật tự động vô dãy điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Vậy phản xạ C sai tự cặp Cu2+/ Cu đứng sau cặp Fe2+/ Fe bởi vậy Cu ko thể khử được Fe2+ trở nên Fe.

Câu 12: Cho 5,6g Fe vô 200 ml hỗn hợp láo lếu ăn ý AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau Khi kết đôn đốc phản xạ nhận được hóa học rắn với lượng là

A. 4,72g.

B. 5,28g.

C. 7,52g.

D. 2,56g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta có: nFe = 0,1 mol; nAg+ = 0,02 mol; nCu2+ = 0,04 mol.

Phản ứng xẩy ra theo đuổi trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Chất rắn sau phản xạ gồm: Fe : 0,05 mol; Ag: 0,02 mol; Cu: 0,04 mol

Khối lượng hóa học rắn sau phản ứng: m = 0,05.56 + 0,02.108 + 0,04.64 = 7,52 gam.

Câu 13: Cho 0,01 mol Fe vô 50 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau Khi phản xạ kết đôn đốc thì lượng Ag nhận được là

A. 2,16g

B. 5,4g

C. 3,24g

D. độ quý hiếm không giống.

Hướng dẫn giải:

Số mol AgNO3: 0,05 mol

Phản ứng xẩy ra theo đuổi trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

→ nAg = 0,03 mol, mAg = 0,03.108 = 3,24 gam.

Câu 14: Cho thanh Fe vô 100ml hỗn hợp Cu(NO3)2 0,1M. Khi phản xạ kết đôn đốc thì lượng thanh Fe

A. hạn chế 0,56 g.

B. hạn chế 0,08 g.

C. tăng 0,08 g.

D. tăng 0,80 g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

0,01 ← 0,01 → 0,01 mol

Ta có: mCu sinh ra – mFe pư = (64 – 56).0,01 = 0,08 gam.

Vậy lượng thanh Fe tăng 0,08 gam.

Câu 15: Cho một mẩu sắt kẽm kim loại kali vô lượng dư hỗn hợp CuSO4 thì nhận được thành phầm sau cuối gồm:

A. Cu(OH)2, K2SO4 và H2.

B. Cu(OH)2 và K2SO4.

C. Cu và K2SO4.

D. KOH và H2.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra như sau:

2K + 2H2O → 2KOH + H2

2KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2

Vậy thành phầm sau cuối gồm: H2; K2SO4, Cu(OH)2.

Xem thêm thắt những bài xích tổ hợp kỹ năng và công thức Hóa học tập cơ phiên bản không thiếu thốn và cụ thể khác:

  • Công thức giải nhanh chóng trắc nghiệm Hóa học tập 10, 11, 12 cực kỳ hay

  • Công thức giải nhanh chóng trắc nghiệm Hóa học tập hữu khốn cùng hay

  • Công thức giải nhanh chóng trắc nghiệm Hóa học tập vô khốn cùng hay

  • Hệ thống kỹ năng, công thức cơ phiên bản Hóa học tập lớp 8, 9 không thiếu thốn, chi tiết

  • Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu thốn, cụ thể | Cách ghi nhớ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: br2 + nai

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cấp cho.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.