đề thi giữa kì 2 toán 6Bộ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả thân phụ cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 toán 6

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 chuyên chở tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 sở hữu quái trận (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyên chở tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 chuyên chở tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 sở hữu quái trận (10 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh nhập vần âm đứng trước câu vấn đáp chính.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều bằng nhau trong những phân số sau:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc nhập hình vẽ tiếp sau đây là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề)

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Câu 3: Làm tròn trặn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ tiếp sau đây. Khẳng tấp tểnh này sau đấy là đúng?

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp mặt hàng.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp mặt hàng.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp mặt hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu chính trong những câu sau đây:

A. Hai tia công cộng gốc là nhị tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và sở hữu công cộng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo nên trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tao tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, sở hữu 4 các bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy thêm các bạn này vấn đáp chính.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMi MI + IN = MN

C. Khi XiaoMi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay luật lệ tính (tính thời gian nhanh nếu như sở hữu thể):

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tờ 60% số học viên đảm bảo chất lượng là 9 em.

a) Tính số học viên đảm bảo chất lượng của lớp.

b) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) số học viên khá tự 80% số học viên đảm bảo chất lượng. Tìm số học viên khá của lớp.

c) lõi lớp chỉ mất học viên đảm bảo chất lượng và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao mang lại AC = 4 centimet.

a) Điểm C sở hữu nằm trong lòng nhị điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính phỏng lâu năm đoạn BC.

c) Điểm C sở hữu là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều bằng:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu thiết bị tranh giành thể hiện nay số kilomet hoa trồng nhập vườn trong phòng tứ các bạn Mai; Lan; Huy; An

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Tìm xác minh sai trong những xác minh sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và căn nhà Mai trồng số hoa đều bằng nhau.

D) Tổng số hoa căn nhà Lan và Mai trồng được tự tổng số hoa căn nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ lâu năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều  là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 đợt thường xuyên, sở hữu 4 đợt xuất hiện nay mặt mũi 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện nay mặt mũi 5 chấm là: 

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Xem thêm: sinh học 12

Câu 6: Tính hóa học của luật lệ nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính phó hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả thân phụ đáp án trên

Câu 7: Khẳng tấp tểnh này tại đây đúng: 

A) Hai tia công cộng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia công cộng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và 1 phần đường thẳng liền mạch bị phân chia tự điểm O.

D) Tia không trở nên số lượng giới hạn về nhị đầu.

Câu 8: Quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều ta được sản phẩm theo lần lượt là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện nay luật lệ tính: 

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại ganh đua đua thân phụ tổ làm việc của một tổ tạo ra được đo đếm như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc sở hữu từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc đảm bảo chất lượng của tất cả team nhiều hơn thế nữa số làm việc khá và đạt của tất cả team là 12 người. Đội trưởng thông tin chính hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính lâu năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhị điểm C và D sao mang lại AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính phỏng lâu năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều tối giản với từng số ngẫu nhiên n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian lận thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số này trong những phân số sau là phân số tối giản

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết ngược của luật lệ tính Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới sở hữu từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết ngược so sánh sinh nhị phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay luật lệ tính

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường sở hữu 3h nhằm nghịch ngợm nhập khu vui chơi công viên. Cường dành riêng Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch ngợm ở quần thể vườn thú; Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch ngợm những trò chơi; Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian lận nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn còn sót lại nhằm nghịch ngợm ở quần thể cây cỏ và những loại hoa. Hỏi Cường tiếp tục nghịch ngợm từng nào giờ ở Khi cây cỏ và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm viết lách tế bào miêu tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhị điểm A và B. lõi AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số nguyên vẹn n

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một vài nội dung free nhập cỗ Đề ganh đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu trả phí tương đối đầy đủ, Thầy/Cô vui vẻ lòng coi thử:

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Xem tăng đề ganh đua Toán 6 sở hữu đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo unique đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 1 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1 sở hữu đáp án

 • Bộ Đề ganh đua Cuối kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2 sở hữu đáp án

Mục lục Đề ganh đua Toán 6 theo gót chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập dượt và té túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề ganh đua học viên đảm bảo chất lượng toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng về vị trí địa lý của nước ta

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán 6 | Đề ganh đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm tương đối đầy đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp đỡ bạn giành điểm trên cao trong những bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 6 sách mới nhất những môn học