de thi toán lớp 3 học kì 2 kết nối tri thức

Với cỗ 10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 năm 2023 đem đáp án, tinh lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối trí thức và thuế tầm kể từ đề thi đua Toán lớp 3 của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn quốc. Hi vọng cỗ đề thi đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn tập dượt và đạt thành quả cao trong số bài bác thi đua Học kì 2 Toán lớp 3.

10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

Xem thử

Bạn đang xem: de thi toán lớp 3 học kì 2 kết nối tri thức

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề thi đua Toán lớp 3 Cuối Học kì 2 Kết nối trí thức phiên bản word đem câu nói. giải chi tiết:

  • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được hiểu là:

A. Mười lăm

B. Một năm

C. Bốn

D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm tao được số:

A. 3 050

B. 3 040

C. 3 000

D. 3 100

Quảng cáo

Câu 3.Tính diện tích S hình chữ nhật có tính nhiều năm những cạnh được mang đến nhập hình vẽ bên dưới đây:

10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

A. 9 cm

B. 18 cm

C. 9 cm2

D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 5 m, chiều nhiều năm vội vàng 9 lượt chiều rộng lớn. Diện tích của hình chữ nhật ê là:

A. 14 m2

B. 50 m2

C. 225 m2

D. 100 m2

Câu 5. Tháng này tại đây đem 31 ngày?

A. Tháng 2

B. Tháng 4

C. Tháng 9

D. Tháng 12

Quảng cáo

Câu 6. Khả năng này tại đây không thể xẩy ra Khi gieo một con cái xúc xắc một lần

10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

A. Mặt 1 chấm xuất hiện

B. Mặt 7 chấm xuất hiện

C. Mặt 3 chấm xuất hiện

D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam đem nhị tờ chi phí đem mệnh giá bán 10 000 đồng chuồn mua sắm cây viết chì. Quý khách hàng mua sắm không còn 15 000. Quý khách hàng Nam còn quá ...………đồng.

A. 10 000 đồng

B. 5 000 đồng

C. 2 000 đồng

D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm bộ phận chưa chắc chắn trong số phép tắc tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Quảng cáo

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11.Dưới đấy là báo giá được niêm yết ở một cửa hàng văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở dù ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng số liệu đo đếm và vấn đáp câu hỏi:

a) Sản phẩm này có mức giá vướng nhất? Sản phẩm này có mức giá rẻ rúng nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) Với 50 000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm tối đa từng nào khuôn mẫu cây viết mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa phải tròn trặn đôi mươi 000 đồng. Những kỹ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Trang trại của bác bỏ Hòa đem 4 khu vực nuôi gà, từng khu vực có tầm khoảng 1 500 con cái. Hôm ni, sau thời điểm phân phối chuồn một trong những gà thì nông trại của bác bỏ sót lại 2800 con cái. Hỏi bác bỏ Hòa vẫn phân phối chuồn từng nào con cái gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy lựa lựa chọn những dụng cụ sau đây nhằm hoàn toàn có thể mua sắm được không ít loại nhất.

10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Câu 1.

Đáp án đích là: C

Số IV được hiểu là: Bốn.

Câu 2.

Đáp án đích là: A

Để thực hiện tròn trặn số 3 048 cho tới chữ số hàng trăm tao xét chữ số mặt hàng đơn vị chức năng.

Số 3 048 đem chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là 8. Mà 8 > 5 nên tao thực hiện tròn trặn lên.

Ta được số 3 050.

Câu 3.

Đáp án đích là: D

Diện tích hình chữ nhật ê là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Đáp số: 18 cm2

Câu 4.

Đáp án đích là: C

Chiều nhiều năm miếng vườn hình chữ nhật là:

5 × 9 = 45 (m2)

Diện tích miếng vườn hình chữ nhật là:

45 × 5 = 225 (m2)

Đáp số: 225 m2

Câu 5.

Đáp án đích là: D

Các mon đem 31 ngày là: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.

Các mon đem 30 ngày là: 2, 4, 6, 9, 11.

Câu 6.

Đáp án đích là: B

Vì con cái xúc xắc ko xuất hiện 7 chấm nên ko thể xuất hiện tại mặt mày 7 chấm.

Câu 7.

Đáp án đích là: B

Số chi phí Nam mang theo là:

10 000 × 2 = đôi mươi 000 (đồng)

Nam còn quá số chi phí là:

20 000 – 15 000 = 5 000 (đồng)

Đáp số: 5 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở dù ly có mức giá vướng nhất.

Bút chì có mức giá rẻ rúng nhất.

b) Với 50 000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm tối đa số cây viết mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây viết mực (dư 2 000)

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa phải tròn trặn đôi mươi 000 đồng. Những kỹ năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Mai vẫn mua sắm 1 cái cây viết mực, 1 cái cây viết chì, 1 quyển vở dù ly.

- Mai vẫn mua sắm 2 cái cây viết mực, 1 khuôn mẫu thước kẻ.

- Mai vẫn mua sắm 1 cái cây viết chì, 2 khuôn mẫu thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của bác bỏ Hòa đem số con kê là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa vẫn phân phối chuồn số con kê là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con cái.

Câu 13.

- Em hoàn toàn có thể tìm hiều để mua 1 xe hơi vật dụng đùa, 1 khối rubik và một hộp sáp màu sắc. Tổng số chi phí mua sắm phụ thân loại dụng cụ ê là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề thi đua Học kì 2 – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số nhập phạm vi 100 000. Nhân (chia) số đem 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trặn số. Làm quen thuộc với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu một điểm riêng biệt câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đo thời hạn, đo lượng, đo thể tích. Tiền VN.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông vắn. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nguyên tố đo đếm và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Minh đem 5 tờ chi phí mệnh giá bán đôi mươi 000 đồng. Số chi phí Minh đem là:

A. 25 000 đồng

B. 50 000 đồng

C. 100 000 đồng

D. 150 000 đồng

Câu 2. Trong vỏ hộp có một trái khoáy bóng xanh lơ, 1 trái khoáy bóng ê, 1 trái khoáy bóng vàng. Khi lấy một trái khoáy bóng kể từ nhập cái vỏ hộp thì đem bao nhiêu kỹ năng xảy ra:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3.“2 giờ = .... phút”. Số tương thích điền nhập địa điểm chấm là:

A. 60

B. 180

C. 90

D. 120

Câu 4.Phép phân tách này sau đây đem số dư là 1

10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

A. 15 247 : 5

B. 23 016 : 4

C. 12 364 : 3

D. 58 110 : 9

Câu 5. Ngày 6 mon 6 năm 2022 là Thứ Hai. Vậy Thứ Hai tiếp sau của mon 6 vào trong ngày nào?

A. Ngày 10

B. Ngày 11

C. Ngày 12

D. Ngày 13

Câu 6. Số bao gồm 2 chục ngàn, 3 ngàn, 8 trăm, 5 chục và nhị đơn vị chức năng viết lách là:

Xem thêm: tốc độ phản ứng là

A. 32 852

B. 23 582

C. 32 258

D. 23 852

Câu 7. Chu vi tam giác ABC là:

10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

A. 15 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 13 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Cho số cây cối được của một quận nhập trong năm 2019; 2020; 2021 theo lần lượt là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây.

a) Điền số tương thích nhập địa điểm trống rỗng nhằm đầy đủ bảng sau:

Năm

2019

2020

2021

Số cây

...............

...............

..............

b) Tính tổng số lượng km của quận ê trồng được nhập 3 năm 2019, 2020, 2021.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

12 479 + 58 371

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

54 679 – 36 198

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

27 061 × 3

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

52 764 : 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 24368 + 15336 : 3

= ....................................

= ....................................

b) 2 × 45000 : 9

= ....................................

= ....................................

Câu 11. Điền vệt >, <, = tương thích nhập địa điểm trống:

5 257 ...... 52 657

78 382 .............. 9 991

8 712 ............. 60 995

7 271 ........... 2 612

7 875 ...........7 890

Câu 12. Giải toán

Hôm qua quýt bác bỏ Tâm thu hoạch được 13 500 kilogam nhãn, thời điểm hôm nay thu hoạch được thấp hơn trong ngày hôm qua 700 kilogam. Hỏi cả nhị ngày bác bỏ Tâm thu hoạch được từng nào ki-lô-gam nhãn?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13.

Hôm ni Mai và chúng ta vào trong 1 cửa hàng phân phối kem. Mỗi người nhập group của Mai gọi một ly kem. Dưới đấy là bảng đo đếm những loại kem nhưng mà group các bạn của Mai vẫn gọi:

Loại kem

Vị dâu

Vị vani

Vị socola

Số lượng (cốc)

2

1

3

Mỗi ly kem giá bán 15 000 đồng, thời điểm hôm nay cửa hàng đem lịch trình khuyến mại “mua 5 tặng 1”. Tổng số chi phí group các bạn của Mai cần thiết trả là ................... đồng.

Mai gọi kem vị vani vẫn lấy sai sót ly kem vị không giống. Khả năng xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 3)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 hiểu là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhị mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhị trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 nhập số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn trặn số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tao được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay lập tức trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. đôi mươi 001

Câu 5. Tháng này tại đây đem 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. đôi mươi 000

B. 18 233

C. đôi mươi 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. đôi mươi cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – đôi mươi 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham lam quan lại. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham lam quan lại vẫn giảm sút 3 lượt đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham lam quan lại Khu di tích lịch sử nhập cả nhị mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn đôi mươi 000 đồng và fake mang đến cô phân phối trứng tờ 1000 đồng. Cô phân phối trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Cô phân phối trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ đôi mươi 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô phân phối trứng trả lại u …... tờ đôi mươi 000 đồng.

- Cô phân phối trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 4)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số 16 nhập số La Mã được viết lách là:

A. VI

B. XIV

C. XVI

D. VIX

Câu 2. Cho mặt hàng số: 76 521; 32 362; 76 009; 7 219. Số lớn số 1 nhập mặt hàng số mặt mày là:

A. 76 521

B. 32 362

C. 76 009

D. 7 219

Câu 3. Phát biểu đích là:

A. Các mặt mày của khối lập phương đều là hình chữ nhật.

B. Các mặt mày của khối vỏ hộp chữ nhật đều là hình vuông vắn.

C. Các cạnh của khối vỏ hộp chữ nhật có tính nhiều năm đều nhau.

D. Khối vỏ hộp chữ nhật và khối lập phương đem số đỉnh, số cạnh và số mặt phẳng nhau.

Câu 4. Đồng hồ nước sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

A. 10 giờ 10 phút

B. 10 giờ 5 phút

C. 9h 42 phút

C. 10 giờ 8 phút.

Câu 5.May 2 cỗ ăn mặc quần áo không còn 6m vải vóc. Hỏi đem 12 mét vải vóc thì may được bao nhiêu cỗ ăn mặc quần áo như thế?

A. 2 bộ

B. 3 bộ

C. 4 bộ

D. 36 bộ

Câu 6. Hôm ni là ngày 28 mon 10 năm 2022. Còn một tuần lễ nữa là cho tới sinh nhật tròn trặn 8 tuổi hạc của Mai. Vậy tháng ngày năm sinh của Mai là:

A. Ngày 4 mon 11 năm 2014

B. Ngày 5 mon 11 năm 2014

C. Ngày 5 mon 11 năm 2013

D. Ngày 4 mon 11 năm năm ngoái.

Câu 7. Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

A. 14 cm2

B. 14 cm

C. 10 cm

D. 10 cm2

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

23 142 × 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

40 257 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

26 195 + 1 607

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

36 519 + 24 366

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 9. Tìm bộ phận chưa chắc chắn nhập phép tắc tính sau:

180 cm2 + ……. cm2 = 330 cm2

…. cm2 : 5 = 45 cm2

2 679 kilogam - …… kilogam = 1 473 kg

…… ml × 3 = 78 ml

Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

a) Chu vi hình tam giác ABC vì chưng 13 centimet. 10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

b) Chu vi hình tam giác ACD vì chưng 15 centimet.10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

c) Tổng chu vi của những hình tam giác ABC và ACD vì chưng chu vi hình tứ giác ABCD.10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

d) Chu vi hình tứ giác ABCD vì chưng 18 centimet.10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

Câu 11. Nối độ quý hiếm tương thích ứng với từng biểu thức

10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức năm 2023 (có đáp án)

Câu 12. Giải toán

Một cửa hàng đem 2 340 kilogam gạo, sau thời điểm phân phối thì số gạo giảm sút 3 lượt. Hỏi cửa hàng ê sót lại từng nào ki-lô-gam gạo?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mai bê khay đem 4 khuôn mẫu bánh: 3 bánh chuối và 1 bánh khoai. Việt nhắm đôi mắt lấy 2 khuôn mẫu bánh bên trên khay.

a) Việt ….. lấy được 2 bánh chuối

b) Việt ………. lấy được một bánh chuối và 1 bánh khoai.

c) Việt …….. thể lấy được 2 bánh khoai.

d) Việt …….. lấy được một bánh ngô.

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một trong những nội dung không tính tiền nhập cỗ Đề thi đua Toán lớp 3 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu trả phí không hề thiếu, Thầy/Cô sung sướng lòng coi thử:

Xem thử

Xem tăng đề thi đua Toán lớp 3 Kết nối trí thức hoặc khác:

  • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

  • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Đã đem câu nói. giải bài bác tập dượt lớp 3 sách mới:

  • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
  • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: út vịnh

Loạt bài bác Đề thi đua Tiếng Việt 3 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập dượt lớp 3 những môn học