đề thi toán lớp 5
Bộ Đề thi đua Toán lớp 5 học tập kì 1 & học tập kì hai năm học tập 2023 - 2024 cơ phiên bản, nâng lên đem đáp án được những Giáo viên nhiều năm tay nghề biên soạn và thuế tầm kể từ đề thi đua của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn nước. Hi vọng với cỗ đề thi đua Toán lớp 5 này sẽ hỗ trợ Thầy/Cô nhận thêm tư liệu canh ty học viên ôn luyện và đạt được điểm trên cao trong những bài bác thi đua môn Toán lớp 5. Sở đề thi đua Toán lớp 5 không thiếu thốn đề tham khảo unique đầu xuân năm mới, đề thi đua thân thiện kì, đề thi đua học tập kì 1, học tập kì 2, những phiếu bài bác luyện, đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần. Mời quí Thầy/Cô và những em học viên tham ô khảo!

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 5

Đề thi đua Toán lớp 5 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ 110 Đề thi đua Toán lớp 5 (cả năm) phiên bản word đem câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Đề thi đua Toán 5 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 đem đáp án (15 đề)

 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án năm 2023 (10 đề)
 • Bộ 25 Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì một năm 2023 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì một năm 2023 đem ma mãnh trận (25 đề)
 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22 đem đáp án (5 đề)
 • Bộ 17 Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Đề thi đua Toán 5 Cuối Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 đem đáp án (15 đề)

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (10 đề)
 • Bộ 10 đề thi đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề)
 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22 đem đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 bám theo Thông tư 22 tinh lọc (19 đề)
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 (15 đề)

Đề thi đua Toán 5 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 đem đáp án (15 đề)

 • Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22 đem đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 bám theo Thông tư 22 đem ma mãnh trận (10 đề)
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 (15 đề)

Đề thi đua Toán 5 Cuối Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 đem đáp án (15 đề)

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22 đem đáp án (6 đề)
 • Bộ 15 Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Đề thi đua Toán 5 tổng hợp:

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22
 • (mới) Bộ 60 Đề thi đua Toán lớp 5 năm 2023
 • Top 70 Đề thi đua Toán 5 Học kì một năm 2023 đem đáp án

 • Top 40 Đề thi đua Toán 5 Học kì hai năm 2023 đem đáp án

Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán 5 (có đáp án)

 • Top 52 Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án
 • Top 52 Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án

Ôn hè Toán lớp 5 lên 6

 • Ôn hè Toán lớp 5 lên lớp 6Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm ) Chữ số 8 vô số thập phân 95,824 có mức giá trị là:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm ) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900     B. 3,09

C. 3,9     D. 3,90

Câu 3: (1 điểm) 3 phút đôi mươi giây = .......giây. Số viết lách vô vị trí chấm là:

A. 50     B. 320

C. 80     D. 200

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Viết những phân số, láo lếu số sau:

a/ Năm phần chục...............................................................

b/ Sáu mươi chín phần trăm.........................

c/ Bốn mươi phụ vương phần ngàn..........................................

d/ Hai và tứ phần chín........................

Câu 2: Viết số thập phân tương thích vô vị trí chấm:

a/ 9m 6dm =............................m

b/ 2cm2 5mm2 =.....................cm2

c/ 5T 62kg =.........................tấn

d/ 2 phút =..........................phút

Câu 3: (2 điểm) Tính

a) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một phòng bếp ăn sẵn sàng số gạo cho tới 36 người ăn vô 50 ngày. Nhưng thực tiễn đem 60 người ăn, căn vặn số gạo tiếp tục sẵn sàng đầy đủ sử dụng vô từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

Câu 5: (1,5 điểm) Một khu vực vườn hình vuông vắn đem chu vi 1000m. Diện tích khu vực vườn bại liệt vày từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

- HS khoanh tròn xoe từng câu đích được một điểm.

Câu 1 2 3
Đáp án C B D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm )Viết những phân số, láo lếu số sau:

a) Năm phần mười: Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Sáu mươi chín phần trăm: Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Bốn mươi phụ vương phần nghìn: Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Hai và tứ phần chín: Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm) Viết số thập phân tương thích vô vị trí chấm: (mỗi câu đích cho tới 0,25 điểm)

a) 9 m 6 dm = 9,6m

b) 2 cm2 5 mm2 =2,05 cm2

c) 5T 62 kilogam =5,062tấn

d) 2 phút = 2,5phút

Câu 3: (2 điểm) Tính ( Mỗi quy tắc tính đích cho tới 0,5 điểm )

a) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một phòng bếp ăn sẵn sàng số gạo cho tới 36 người ăn vô 50 ngày. Nhưng thực tiễn đem 60 người ăn, căn vặn số gạo tiếp tục sẵn sàng đầy đủ sử dụng vô từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

1 người ăn số gạo bại liệt vô số ngày là:

50 x36 = 1800 (ngày) ( 0,5điểm)

60 người ăn số gạo bại liệt vô số ngày là:

1800 : 60 = 30 (ngày) ( 0,75điểm)

Đáp số: 30 ngày ( 0,25điểm)

Câu 5: (1,5 điểm ) Một khu vực vườn hình vuông vắn đem chu vi 1000m. Diện tích khu vực vườn bại liệt vày từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Cạnh khu vực vườn hình vuông vắn là:

1000 : 4 = 250 ( m) ( 0,5điểm)

Diện tích khu vực vườn bại liệt là:

Xem thêm: ch3cho ra c2h5oh

250 x 250 = 62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,5điểm)

62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,25điểm)

Đáp số : 62500 m2; 6,25 ha ( 0,25điểm)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo unique Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số cửu vô số 427,098 có mức giá trị:

Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (0,5 điểm) Viết trở nên tỉ số phần trăm: 0,78 = …….. %

A. 7,8%     B. 0,78%

C. 78%     D. 780%

Câu 3: (1 điểm) Một cửa hàng cung cấp một cái TV được lãi 270 000 đồng và vày 12% chi phí vốn liếng ném ra. Vậy giá thành cái TV bại liệt là:

A. 2 700 000 đồng     B. 3 240 000 đồng

C. 3 000 000 đồng     D. 2 520 000 đồng

Câu 4: (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm đôi mươi đơn vị chức năng, một phần chục và 8 tỷ lệ được viết lách là:

A. đôi mươi,18     B. 2010,800

C. đôi mươi,108     D. 30,800

Câu 5: (0,5 điểm) Số tương thích viết lách vô vị trí chấm của 7cm2 9mm2 = ...mm2 là:

A. 79     B. 790

C. 709     D. 7 900

Câu 6: (1 điểm) Diện tích miếng vườn hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 25m, chiều rộng lớn bằng Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) chiều nhiều năm là:

A. 80m2     B. 357m2

C. 275m2     D. 375m2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính

a) 27% + 38% = …………

b) 14,2% × 4 = …………

Câu 2: (1 điểm) Tìm X

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

b) X x 4,25 = 1,7 x 34

Câu 3: (2 điểm) Người tao trồng lúa bên trên một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều rộng lớn là 35m, chiều nhiều năm bằng Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) chiều rộng lớn. Cứ tầm 1m2 thửa ruộng bại liệt thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng bên trên thu hoạch được từng nào tấn thóc?

Câu 4: (2 điểm) Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 75kg gạo và vày 60% lượng gạo cung cấp chiều tối. Hỏi cả nhì buổi cửa hàng bán tốt từng nào tạ gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho tới 0,5 điểm riêng rẽ câu 3, câu 6 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C D A C D

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính (Mỗi quy tắc tính đích cho tới 0,5 điểm)

a) 27% + 38% = 65%

b) 14,2% × 4 = 56,8%

Câu 2: (1 điểm) Tìm X (mỗi bài bác đích cho tới 0,5 điểm)

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

⇔ X + 1,25 = 3

⇔ X = 3 -1,25

⇔ X = 1,75

b) X x 4,25 = 1,7 x 3

⇔X x 4,25 = 5,1

⇔X = 5,1 : 4,25

⇔X = 1,2

Câu 3: (2 điểm)

Chiều nhiều năm của thửa ruộng hình chữ nhật bại liệt là:

35 x Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) = 49 (m) (0,5 điểm)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật bại liệt là:

49 x 35 = 1715 (m2) (0,5 điểm)

Số tấn thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng bại liệt là:

1715 x đôi mươi = 34300 (kg) ( 0,5 điểm)

34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) ( 0,25 điểm)

Đáp số: 34,3 tấn thóc ( 0,25 điểm)

Câu 4: (2 điểm)

Số gạo cửa hàng bán tốt vô chiều tối là:

75 : 60 x 100 = 125 (kg) (0,75 điểm)

Hai buổi cửa hàng bán tốt số gạo là:

125 + 75 = 200( kg) (0,75 điểm)

200( kg) = 2 (tạ) (0,25 điểm)

Đáp số: 2 tạ (0,25 điểm)

....................................

....................................

....................................

Xem thử

Xem thêm thắt cỗ Đề thi đua Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học tập, Đạo Đức, Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 đem đáp án hoặc khác:

 • Top 10 Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5 đem đáp án
 • Top 10 Đề thi đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5 đem đáp án
 • Top 10 Đề thi đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 đem đáp án
 • Top 10 Đề thi đua Cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 đem đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Giữa học tập kì 1 đem đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Cuối học tập kì 1 đem đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Giữa học tập kì 2 đem đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Cuối học tập kì 2 đem đáp án
 • Top 10 Đề thi đua Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 đem đáp án
 • Top 10 Đề thi đua Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 đem đáp án
 • Top 10 Đề đánh giá Đạo Đức lớp 5 Học kì 1 đem đáp án
 • Top 10 Đề đánh giá Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 đem đáp án
 • Top 5 Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 1 đem đáp án
 • Top 5 Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án
 • Top đôi mươi Đề thi đua vô lớp 6 môn Tiếng Việt
 • Top đôi mươi Đề thi đua vô lớp 6 môn Tiếng Anh

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và bài bác luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua Toán 5 đem đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.