đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra thủ đô công tía đề thi đua và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Đề thi đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô năm 2023 - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán

 Đáp án môn thi đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn thi đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng lưu ý, bên trên đáp án môn Toán đem bổ sung cập nhật tăng đáp án vô tình huống sỹ tử hiểu sai sót đề bài bác là vệt âm tự đề thi đua bị in lù mù.

Trước tê liệt, vào trong ngày 12/6, một trong những bố mẹ đang được đề xuất với Sở GD&ĐT thủ đô về sự đề thi đua Toán lớp 10 bị in lù mù khiến cho con trẻ của mình chúng ta lầm lẫn và sai đáp án.

Sau tê liệt, Sở GD&ĐT thủ đô đang được thao tác với Hội đồng rời khỏi đề thi đua và những thành phần tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ sản phẩm xác minh, bên trên ý thức đảm bảo quyền hạn và sự vô tư tối nhiều mang lại sỹ tử, Sở GD&ĐT thủ đô đang được lãnh đạo Hội đồng rời khỏi đề thi đua bổ sung cập nhật đáp án vô tình huống học viên hiểu sai sót là đem vệt (-) tự mực in ko rõ ràng. Việc chấm bài bác tiếp tục theo đuổi đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài bác đem sự hiểu sai sót.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô năm 2023 - Hình ảnh 4.

Xem thêm: út vịnh

 Đề thi đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 6.

 Đáp án môn thi đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 7.

Đề thi đua giờ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 11.

Xem thêm: sóng cơ là

Đáp án môn thi đua giờ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn gọi tải: 

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội