[THÔNG BÁO NGHỈ HỌC DO DỊCH CÚM CORONA]

 Trung tâm Anh ngữ ICES xin trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh, và các bạn Học viên sẽ nghỉ học từ ngày 01/03/2020 đến hết ngày 15/03/2020.

Trong thời gian tạm nghỉ này, rất mong phụ huynh và học viên giữ sức khoẻ và thực hiện đầy đủ các hoạt động phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Phòng tuyển sinh và các bộ phận khác tại ICES vẫn hoạt động bình thường. Phụ huynh và Học viên nếu cần hỗ trợ hay có thắc mắc vẫn có thể liên hệ bình thường qua điện thoại 0913335203 hoặc đến trực tiếp trung tâm ICES.

Thời gian lớp học hoạt động trở lại có thể thay đổi tuỳ vào diễn biến của dịch bệnh và thông báo của các cơ quan chức năng. Phụ huynh và học viên vui lòng cập nhật thông tin về lịch tạm nghỉ và hoạt động của ICES trên các kênh Facebook/ Zalo.

Description: ICES - WORD HEADER-01.jpg

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ LIÊN CHÂU - ICES

                                  -------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Tp. HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2020

  

KẾ HOẠCH

Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020

------------

 

Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Cô-rô-na gây ra (gọi tắt là Công văn số 79-CV/TW), Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Cô-rô-na gây ra (gọi tắt là Chỉ thị 05) và Công văn số 1696/TTg-KGVX ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 - 2020 (gọi tắt là Công văn số 1696/TTg-KGVX), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch của Ngành với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, Học viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe  học viên, giáo viên, nhân viên nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi nghờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

2. Phối hợp với ngành y tế xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học viên, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân.

3. Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại cơ sở giáo dục, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

- Học viên, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô- rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân.

- Học viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe.

- Phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

IV. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng

    - Triển khai tới tất cả các học viên, giáo viên, nhân viên của nhà trường.  

    - Thời gian áp dụng từ tháng 01 năm 2020 đến hết tháng 2 năm 2020.

2. Đầu mối triển khai

    Theo quyết định triển khai quyết định thành lập 2 tiểu ban thực hiện như sau:

+ Tiểu ban điều hành, phòng chống dịch 

+ Tiểu ban tuyên truyền 

V. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiểu ban điều hành, phòng chống dịch 

a) Tổ chức họp tiểu ban để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và những người có liên quan.

b) Củng cố, duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng chống dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra trong nhà trường.

c) Củng cố và kiện toàn hệ thống y tế  về các tiêu chuẩn, quy định về nhân lực, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế phù hợp với điều kiện thực tiễn nhưng đảm bảo được việc ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh.

d) Cử cán bộ y tế tham gia tập huấn nâng cao năng lực, tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe đối với tất cả các học viên, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động y tế , phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường các hoạt động chữ thập đỏ trong trường học đảm bảo thích ứng với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

e) Hướng dẫn lập kế hoạch và tổ chức quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe, bệnh tật, của tất cả các học viên, giáo viên, nhân viên.

g) Đảm bảo an toàn thực phẩm, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho tất cả các học viên, giáo viên, nhân viên , thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học. 

h) Tham gia các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh.

i)  Theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động phòng chống dịch, bệnh 

k) Xây dựng phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân có thể xảy ra.

2. Tiểu ban tuyên truyền

Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na trong nhà trường.

a) Tổ chức họp tiểu ban để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và những người có liên quan.

b) Thông tin tới tất cả các học viên, giáo viên, nhân viên của nhà trường cần nắm vững tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân.

c) Tổ chức nhiều hình thức truyền thông: Hướng dẫn học viên trong giờ đầu học viên quay lại học; qua cá phương tiện thông tin trên website nhà trường, các fanpages, phát hành các ấn phẩm, tài liệu truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và cá biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân.

d) Hướng dẫn tất cả các học viên, giáo viên, nhân viên của nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh với người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

đ) Phát huy mô hình chăm sóc sức khoẻ, phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

e) Phối hợp với ngành Y tế hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học các cấp; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

f) Phối hợp với các bộ, ngành và tổ chức liên quan tăng cường tuyên truyền, triển khai các nội dung hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Lập kế hoạch tăng cường thuốc, khẩu trang và các vật dụng cần thiết trong công tác phòng chống dịch bệnh.

- Hướng dẫn tất cả các học viên, giáo viên, nhân viên các dấu hiệu nhận biết và cách phòng chống lây nhiễm dịch bệnh và hướng dẫn đeo khẩu trang và đến các cơ sở y tế thăm khám, kiểm tra sức khoẻ.

- Thực hiện công tác bảo hộ y tế khi tiếp xúc, kiểm tra sức khoẻ cho học viên: sử dụng bao tay y tế, khẩu trang, trang phục y tế, thường xuyên sát khuẩn để tránh lây nhiễm.

- Tổ chức kiểm tra tổng vệ sinh; xây dựng phương án khử trùng trong khuôn viên nhà tường.

- Phân công nhân viên bảo vệ trực trường và quan sát người ra vào trường, kiểm tra biểu hiện như ho, sốt, cảm,…báo cáo lãnh đạo đơn vị.

- Phổ biến kiến thức và hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra.

- Thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức thực hiện tuyên truyền và phòng, chống dịch bệnh trong trường.

- Phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thực hiện tuyên truyền và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra đến toàn thể tất cả các học viên, giáo viên, nhân viên . Thông báo cho toàn trung tâm biết, nếu ai có dấu hiệu của người nhiễm bệnh thì được nghỉ tại nhà và báo cáo lại cho các đơn vị đầu mối nắm được.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trên các cổng thông tin.

- Đăng tải trên website các hướng dẫn của các cơ quan bộ ngành về dấu hiệu nhận biết dịch bệnh và cách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra.

- Điều chỉnh lịch học theo ý kiện của Ban Chỉ đạo và thông báo đến toàn thể các giáo viên, nhân viên.

- Tổ chức hướng dẫn cho học viên phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na.  

- Thường xuyên cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để giảng viên và học viên không hoang mang, lo lắng; thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na đang diễn biến phức tạp. Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn trường chủ động thực hiện các nội dung trên và báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV năm 2020  khi phát hiện dấu hiệu của dịch bệnh để có phương án xử lý kịp thời.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu

- Các đơn vị trong trường

- CVHT và các lớp học viên

- Website trường

HIỆU TRƯỞNG

    


Trong hình ảnh có thể có: văn bản


Không có mô tả ảnh.