độ tụ

Câu hỏi:

22/03/2020 107,370

Bạn đang xem: độ tụ

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

- Tiêu cự f của thấu kính là đại lượng xác lập khoảng cách kể từ quang đãng tâm O cho tới chi phí điểm chủ yếu F của thấu kính.

Qui ước: f= OF

Thấu kính quy tụ : f > 0; Thấu kính phân kì : f < 0.

- Độ tụ D của thấu kính là đại lượng đặc thù mang đến kĩ năng quy tụ chùm ti sáng sủa càng mạnh. Độ tụ được xem bởi nghịch ngợm hòn đảo của chi phí cự f.

Giải bài bác tập dượt Vật Lý 11 | Giải Lý 11

Thấu kính hội tụ: D > 0; Tháu kính phân kì : D < 0.

- Đơn vị nhập hệ SI:

f được xem bởi mét (m); D tính bởi cút ốp (dp).

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một thấu kính quy tụ đem chi phí cự f=20cm. Vật sáng sủa AB được bịa đặt trước thấu kính và đem hình ảnh A'B'.

Tìm địa điểm của vật, cho biết thêm khoảng cách vật-ảnh là: 125cm

Câu 2:

Xem thêm: vị trí trải dài từ xích đạo về chí tuyến bắc là nhân tố chủ yếu làm cho biển đông có

Chọn tuyên bố đích thị với vật thiệt bịa đặt trước thấu kính:

A. Thấu kính quy tụ luôn luôn tạo ra trở nên chùm tia ló là quy tụ.

B. Thấu kính phân kì luôn luôn tạo ra trở nên chùm tia ló là phân kì.

C. Hình ảnh của vật tạo ra bởi thấu kính ko thể bởi vật.

D. Cả tía tuyên bố A , B, C đều sai.

Câu 3:

Một thấu kính phân kì đem độ tụ -5dp.

a) Tính chi phí cự của thấu kính.

b) Nếu vật bịa đặt cơ hội kính 30cm thì hình ảnh sinh ra ở đâu và đem số phóng đại bao nhiêu?

Câu 4:

Nêu đặc điểm quang đãng học tập của quang đãng tâm, chi phí điểm hình ảnh, chi phí điểm vật. Minh họa bởi lối truyền tia sáng sủa cho từng tình huống.

Câu 5:

Một thấu kính quy tụ đem chi phí cự f=20cm. Vật sáng sủa AB được bịa đặt trước thấu kính và đem hình ảnh A'B'.

Tìm địa điểm của vật, cho biết thêm khoảng cách vật-ảnh là: 45cm.

Câu 6:

Trong hình 29.8, xy là trục chủ yếu của thấu kính (L), A là vật điểm thiệt, A' là hình ảnh của A tạo ra bởi thấu kính, O là quang đãng tâm của thấu kính.

Xem thêm: vi ét lớp 9

Với từng tình huống hãy xác định 

A' là hình ảnh thiệt hoặc hình ảnh ảo