dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

Câu hỏi:

09/10/2019 132,873

Bạn đang xem: dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

A. sao mang đến kể từ ngôi trường chạm màn hình với chiều ngăn chặn sự đổi thay thiên kể từ thông thuở đầu qua chuyện mạch.

Đáp án chủ yếu xác

C. sao mang đến kể từ ngôi trường chạm màn hình luôn luôn nằm trong chiều với kể từ ngôi trường ngoài.

D. sao mang đến kể từ ngôi trường chạm màn hình luôn luôn trái hướng với kể từ ngôi trường ngoài.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Dòng năng lượng điện chạm màn hình vô mạch kín với chiều sao mang đến kể từ ngôi trường chạm màn hình với chiều ngăn chặn sự đổi thay thiên kể từ thông thuở đầu qua chuyện mạch.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Suất năng lượng điện động tự động cảm của mạch năng lượng điện tỉ lệ thành phần với

A. kể từ thông cực to qua chuyện mạch.

B. kể từ thông vô cùng đái qua chuyện mạch.

C. năng lượng điện trở của mạch.

D. vận tốc đổi thay thiên độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện mạch.

Câu 2:

Định luật Lenxo là hệ trái ngược của quyết định luật bảo toàn

A. loại năng lượng điện.

B. động lượng.

C. tích điện.

D. năng lượng điện.

Câu 3:

Một diện tích S S bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B, góc thân mật vectơ chạm màn hình kể từ và vectơ pháp tuyến của mặt S là α. Từ trải qua diện tích S S được xem theo đuổi công thức:

A. Ф = BStanα.

Xem thêm: giải các phương trình sau

B. Ф = BSsinα.

C. Ф = BScosα.

D. Ф = BScotanα.

Câu 4:

Khi kể từ trải qua một sườn thừng dẫn với biểu thức ϕ = ϕ0cos(ωt +π2) thì vô sườn thừng xuấthiện một suất năng lượng điện động chạm màn hình với biểu thức e = E0cos(ωt +ϕ).  Biết Ф0, E0 và ω là những hằng số dương. Giá trị của j

A. -π2 rad

B. 0 rad

C. π2 rad

D. π rad

Câu 5:

Theo quyết định luật Lenxo, loại năng lượng điện cảm ứng

A. với chiều sao mang đến kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn vẹn toàn nhân thực hiện mạch năng lượng điện hoạt động.

B. xuất hiện tại khi vô quy trình mạch kín hoạt động luôn luôn với bộ phận véc tơ vận tốc tức thời vuông góc với lối mức độ kể từ.

C. xuất hiện tại vô quy trình mạch kín hoạt động luôn luôn với bộ phận véc tơ vận tốc tức thời tuy nhiên song với lối mức độ kể từ.

D. với chiều sao mang đến kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn vẹn toàn nhân sinh rời khỏi nó.

Câu 6:

Muốn thực hiện tách tổn hao bởi lan nhiệt độ của loại năng lượng điện Fuco tạo nên bên trên khối sắt kẽm kim loại, người tớ thường:

A. phân tách khối sắt kẽm kim loại trở thành nhiều lá sắt kẽm kim loại mỏng dính ghép cơ hội năng lượng điện cùng nhau.

B. tô phủ lên khối sắt kẽm kim loại một tấm tô cơ hội năng lượng điện.

C. đúc khối sắt kẽm kim loại không tồn tại phần trống rỗng bên phía trong.

Xem thêm: fe + hno3 loãng

D. tăng cường mức độ dẫn năng lượng điện mang đến khối sắt kẽm kim loại.