giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài ghi chép đôi mươi Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án bao gồm những dạng bài bác luyện về Giải việc bằng phương pháp lập phương trình lớp 8 kể từ cơ phiên bản đến nâng lên gom học viên lớp 8 biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình.

20 Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình lớp 8 (có đáp án)

Quảng cáo

Bạn đang xem: giải bài toán bằng cách lập phương trình

1. Phương pháp giải

Bước 1. Lập phương trình:

+ Chọn ẩn số và đặt điều ĐK phù hợp mang lại ẩn số.

+ Biểu biểu diễn những đại lượng không biết bám theo ẩn và những đại lượng vẫn biết.

+ Lập phương trình biểu thị quan hệ Một trong những đại lượng.

Bước 2. Giải phương trình.

Bước 3. Kiểm tra coi trong số nghiệm của phương trình, nghiệm nào là thoả mãn ĐK của ẩn, nghiệm nào là ko, rồi tóm lại.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Một con xe khách hàng chở n người, một cái loại nhị chở số người nhiều hơn thế con xe loại nhất là 10 người. Mỗi xe cộ nên chở từng nào người nhằm tổng số người bên trên nhị xe cộ là 50 người?

Lời giải:

Gọi x (người) là số người xe cộ loại nhất chở được (x Î ℕ*)

Chiếc xe cộ loại nhị chở số người là: x + 10 (người)

Theo đề bài bác, tổng số người bên trên nhị xe cộ là 50 người nên tao sở hữu phương trình

x + (x  + 10) = 50

2x = 40

x = đôi mươi (TMĐK)

Vậy xe cộ loại nhất chở đôi mươi người, xe cộ loại nhị chở 30 người.

Ví dụ 2. Hai con xe nằm trong xuất vạc bên trên 1 thời điểm cho tới và một vị trí. Xe trước tiên cho tới điểm đến chọn lựa trước xe cộ loại nhị 3h. Tổng thời hạn hoàn thiện quãng lối của tất cả nhị xe cộ là 9h. Hỏi từng xe cộ lên đường không còn quãng lối nhập bao lâu?

Lời giải:

Gọi x (giờ) là thời hạn hoàn thiện quãng lối của xe cộ trước tiên (x > 0)

Thời gian ngoan hoàn thiện quãng lối của xe cộ loại nhị là x + 3 (giờ).

Theo fake thiết, tổng thời hạn hoàn thiện quãng lối của tất cả nhị xe cộ là 9 giờ:

x + (x + 3) = 9

2x = 6

x = 3 (TMĐK)

Vậy xe cộ loại nhất và xe cộ loại nhị lên đường không còn khoảng tầm thời hạn thứu tự là 3h và 6 giờ.

3. Bài luyện tự động luyện

Bài 1: Mẹ rộng lớn con cái 24 tuổi hạc. Sau hai năm nữa thì tuổi hạc u tất tả 3 phen tuổi hạc con cái. Tuổi của con cái lúc này là:

   A. 5.   B. 10.

   C. 15.   D. đôi mươi.

Lời giải:

Gọi số tuổi hạc của con cái thời điểm hiện tại là x (Tuổi) (x ∈ N)

→ số tuổi hạc của u là x + 24 (Tuổi)

Theo bài bác rời khỏi tao có: 3(x + 2) = x + 24 + 2

⇔ 3x + 6 = x + 26

⇔ 2x - đôi mươi = 0

⇔ x = 10

Vậy thời điểm hiện tại tuổi hạc của con cái là 10 tuổi hạc.

Chọn đáp án B.

Bài 2: Tìm nhị số bất ngờ chẵn liên tục biết biết tích của bọn chúng là 24 là:

   A. 2;4   B. 4;6

   C. 6;8   D. 8;10

Lời giải:

Gọi 2 số chẵn liên tục cần thiết thám thính là x; x + 2 (x phân chia không còn 2; x ∈ N)

Theo bài bác rời khỏi tao có: x(x + 2) = 24 ⇔ x2 + 2x - 24 = 0

⇔ (x - 4)(x + 6) = 0 ⇔ x = 4 (Do x + 6 > 0 ∀ x ∈ N)

Vậy nhị số cần thiết thám thính là 4; 6.

Bài 3: Một hình chữ nhật sở hữu chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 3cm. Chu vi hình chữ nhật là 100cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

Quảng cáo

   A. 23,5cm   B. 47cm

   C. 100cm   D. 3cm

Lời giải:

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật là x(cm) (x > 0)

→ Chiều lâu năm hình chữ nhật là x + 3(cm)

Do chu vi hình chữ nhật là 100cm nên tao có:

2[ x + (x + 3) ] = 100 ⇔ 2x + 3 = 50 ⇔ x = 23,5

Vậy chiều rộng lớn hình chữ nhật là 23,5cm

Chọn đáp án A.

Bài 4: Một xe đạp điện lên đường kể từ điểm A, chạy với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/h. Sau bại liệt 6 giờ, một xe cộ khá xua bám theo với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/h. Hỏi xe cộ khá chạy nhập bao lâu thì theo kịp xe cộ đạp?

   A. 1h   B. 2h

   C. 3h   D. 4h

Lời giải:

Gọi t ( h ) là thời hạn kể từ khi xe cộ khá chạy đến thời điểm theo kịp xe cộ đạp; t > 0.

⇒ t + 6 ( h ) là thời hạn Tính từ lúc khi xe đạp điện lên đường đến thời điểm xe cộ khá theo kịp.

+ Quãng lối xe đạp điện lên đường được là s1 = 15( t + 6 ) km.

+ Quãng lối xe cộ khá lên đường được là s2 = 60t km.

Vì nhị xe cộ xuất vạc bên trên điểm A nên lúc bắt gặp nhau s1 = s2.

Khi bại liệt tao có: 15(t + 6) = 60t ⇔ 60t - 15t = 90 ⇔ t = 2(h) (thỏa mãn)

Vậy xe cộ khá chạy được 2 tiếng đồng hồ thì theo kịp xe đạp điện.

Chọn đáp án B.

Bài 5: Một người lên đường kể từ A cho tới B. Trong nửa quãng lối đầu người bại liệt lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 20km/h phần lối sót lại lên đường với vận tốc 30km/h. Vận tốc tầm của những người bại liệt Khi lên đường kể từ A cho tới B là:

Quảng cáo

   A. 20km/h   B. 20km/h

   C. 25km/h   D. 30km/h

Lời giải:

Gọi véc tơ vận tốc tức thời tầm của những người bại liệt là: x(km/h)

Gọi phỏng lâu năm nửa quãng lối AB là: a(km)

Khi bại liệt tao có:

+ Thời gian ngoan lên đường nửa quãng lối đầu là: a/20(h)

+ Thời gian ngoan lên đường nửa quãng lối sau là: a/30(h)

→ Thời gian ngoan lên đường cả quãng lối AB là:

Do bại liệt tao có:Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Vậy véc tơ vận tốc tức thời cần thiết thám thính là 24km/h

Chọn đáp án B.

Bài 6: Một người lên đường xe đạp điện kể từ A cho tới B cách nhau chừng 24km. Khi lên đường kể từ B quay trở lại A người bại liệt tăng véc tơ vận tốc tức thời thêm thắt 4km/h đối với khi lên đường, nên thời hạn về thấp hơn thời hạn lên đường là một phần hai tiếng. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện Khi lên đường kể từ A cho tới B.

   A. 12km /h     B. 15km/h

   C. 20km/h     D.16km/h

Lời giải:

Đổi một phần hai tiếng = Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án giờ.

Gọi véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện Khi lên đường kể từ A cho tới B là x (km/h, x > 0). Thời gian ngoan xe cộ lên đường kể từ A cho tới B là Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ).

Đi kể từ B về A, người bại liệt lên đường với véc tơ vận tốc tức thời x + 4 (km/h). Thời gian ngoan xe cộ lên đường kể từ B về A là Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Do thời hạn về thấp hơn thời hạn lên đường là một phần hai tiếng nên tao sở hữu phương trình:

Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Giải phương trình:

Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Đối chiếu với ĐK tao sở hữu véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện lên đường kể từ A cho tới B là 12km/h.

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Bài 7: Một người công nhân bám theo plan nên thực hiện 85 thành phầm nhập một khoảng tầm thời hạn ý định. Nhưng bởi đòi hỏi đột xuất, người người công nhân bại liệt nên thực hiện 96 thành phầm. Do người người công nhân từng giờ đã từng gia tăng 3 thành phầm nên người này đã hoàn thiện việc làm sớm rộng lớn đối với thời hạn ý định là đôi mươi phút. Tính coi bám theo ý định từng giờ người bại liệt nên thực hiện từng nào thành phầm, hiểu được từng giờ chỉ thực hiện được không thực sự đôi mươi thành phầm.

   A. 10     B. 12

   C. 15     D. 18

Lời giải:

Gọi số thành phầm người công nhân ý định thực hiện nhập một giờ là x (0 < x ≤ 20).

Thời gian ngoan dự loài kiến người bại liệt thực hiện kết thúc 85 thành phầm là Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Thực tế từng giờ thực hiện gia tăng 3 thành phầm nên số thành phầm thực hiện được từng giờ là x + 3.

Do bại liệt 96 thành phầm được tạo trong Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Thời gian ngoan hoàn thiện việc làm thực tiễn sớm rộng lớn đối với ý định là đôi mươi phút = Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án giờ nên tao sở hữu phương trình

Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Vậy bám theo ý định từng giờ người bại liệt nên thực hiện 15 thành phầm.

Chọn đáp án C

Bài 8: Một mảnh đất nền hình chữ nhật có tính lâu năm lối chéo cánh là 13m và chiều lâu năm to hơn chiều rộng lớn là 7m. Tính chiều lâu năm của mảnh đất nền bại liệt.

   A. 5m     B. 8m

   C. 12m     D. 10m

Lời giải:

Gọi chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật là x (m) (0 < x < 13)

Chiều lâu năm mảnh đất nền hình chữ nhật to hơn chiều rộng lớn 7m nên chiều lâu năm của mảnh đất nền hình chữ nhật là x + 7 (m)

Biết phỏng lâu năm lối chéo cánh là 13m nên bám theo tấp tểnh lý Pitago tao sở hữu phương trình:

Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Vậy chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là 5m và chiều lâu năm mảnh đất nền này là 12m.

Chọn đáp án C

Bài 9: Một xe hơi chuyên chở lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 45km/h. Sau 1 giờ một phần hai tiếng thì một xe cộ con cái cũng xuất vạc lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 60km/h và cho tới B đồng thời với xe tải lớn. Tính quãng lối AB.

   A. 270 km     B. 200km

   C. 240 km     D. 300km

Lời giải:

Gọi phỏng lâu năm quãng lối AB là x (đơn vị km, x > 0)

Thời gian ngoan xe hơi chuyên chở lên đường kể từ A cho tới B là Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Thời gian ngoan xe cộ con cái lên đường kể từ A cho tới B là Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Vì xe cộ con cái xuất vạc sau xe tải lớn 1 giờ một phần hai tiếng = Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án giờ nên tao sở hữu phương trình:

Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy phỏng lâu năm quãng lối AB là 270km.

Chọn đáp án A

Bài 10: Hai bến sông A và B cách nhau chừng 40km. Cùng một khi với ca nô xuôi kể từ bến A sở hữu một cái bè trôi kể từ bến A với véc tơ vận tốc tức thời 3km/h. Sau lúc tới bến B, ca nô con quay quay trở lại bến A ngay lập tức và bắt gặp bè, Khi bại liệt bè vẫn trôi được 8km. Tính véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô.

   A. 20km/h     B. 25km/h

   C. 27 km /h     D. 30km/h

Lời giải:

Gọi véc tơ vận tốc tức thời ca nô là x(km/h), x > 3. Vận tốc ca nô xuôi dòng sản phẩm là x + 3(km/h)

Thời gian ngoan ca nô xuôi dòng sản phẩm kể từ A cho tới B là Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Vận tốc ca nô ngược dòng sản phẩm là x - 3 (km/h)

Quãng lối ca nô ngược dòng sản phẩm kể từ B cho tới vị trí bắt gặp bè là : 40 - 8 = 32 km

Thời gian ngoan ca nô ngược dòng sản phẩm kể từ B cho tới vị trí bắt gặp bè là: Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án (giờ)

Thời gian ngoan bè trôi là:

Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án

Ta sở hữu phương trình:

Xem thêm: tốc độ phản ứng là

Bài luyện Giải việc bằng phương pháp lập phương trình | Lý thuyết và Bài luyện Toán 8 sở hữu đáp án

So sánh với ĐK thì chỉ mất nghiệm x = 27 vừa lòng, suy rời khỏi véc tơ vận tốc tức thời của ca nô là 27km/h.

Chọn đáp án C

Bài 11: Một xưởng mạng bám theo plan thường ngày nên mạng 30 áo. Trong thực tiễn thường ngày xưởng mạng được 40 áo nên vẫn hoàn thiện trước thời hạn 3 ngày, ngoại giả còn khiến cho thêm thắt đươc đôi mươi cái áo nữa. Hãy lựa chọn câu chính. Nếu gọi thời hạn xưởng tuân theo plan là x (ngày, x > 30). Thì phương trình của việc là:

A. 40x = 30(x – 3) – 20                     

B. 40x = 30(x – 3) + 20

C. 30x = 40(x – 3) + 20                     

D. 30x = 40(x – 3) – 20

Lời giải

Gọi thời hạn xưởng tuân theo plan là x (ngày, x > 30)

Tổng số áo bám theo plan là 30x (áo)

Vì group hoàn thiện trước thời hạn 3 ngày nên thời hạn tuân theo thực tiễn là x – 3 ngày

Vì bám theo thực tiễn group thực hiện thêm thắt được đôi mươi thành phầm nên tao sở hữu phương trình

40(x – 3) = 30x + đôi mươi ⇔ 40(x – 3) – đôi mươi = 30x.

Đáp án nên chọn là: D

Bài 12: Một xưởng mạng bám theo plan thường ngày nên mạng 30 áo. Trong thực tiễn thường ngày xưởng mạng được 40 áo nên vẫn hoàn thiện trước thời hạn 3 ngày, ngoại giả còn khiến cho thêm thắt đươc đôi mươi cái áo nữa. Hãy lựa chọn câu chính. Nếu số thành phầm xưởng cần thiết tuân theo plan là x (sản phẩm, x > 0, x Є N) thì phương trình của việc là:

Trắc nghiệm Giải việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Lời giải

Gọi số thành phầm xưởng cần thiết tuân theo plan là x (sản phẩm, x > 0, x Є N).

Thời gian ngoan dự loài kiến kết thúc là: Trắc nghiệm Giải việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án (ngày)

Vì bám theo thực tiễn group thực hiện được thêm thắt đôi mươi thành phầm nên số thành phầm thực tiễn thực hiện được là: x + đôi mươi (sản phẩm)

Thời gian ngoan thực tiễn là: Trắc nghiệm Giải việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án (ngày)

Vì group hoàn thiện trước thời hạn 3 ngày nên tao sở hữu phương trình Trắc nghiệm Giải việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Đáp án nên chọn là: B

Bài 13: Một người lên đường xe cộ máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 25 km/h. Lúc về người bại liệt lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h nên thời hạn về thấp hơn thời hạn lên đường là đôi mươi phút. Tính quãng lối AB?

A. 40 km        

B. 70 km        

C. 50 km        

D. 60 km

Lời giải

Gọi quãng lối AB lâu năm x ( x > 0, km)

Trắc nghiệm Giải việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Vì thời hạn về thấp hơn thời hạn lên đường là đôi mươi phút (= 1/3 h) nên tao sở hữu phương trình

Trắc nghiệm Giải việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Vậy quãng lối AB lâu năm 50km

Đáp án nên chọn là: C

Bài 14: Một người lên đường xe cộ máy kể từ A cho tới B, với véc tơ vận tốc tức thời 30km/h. Lúc về người bại liệt lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. Do bại liệt thời hạn về lâu rộng lớn thời hạn lên đường là một phần hai tiếng. Thời gian ngoan khi lên đường là:

A. 1 giờ          

B. 2 giờ          

C. 1,5 giờ       

D. 2,5 giờ

Lời giải

Đổi một phần hai tiếng = Trắc nghiệm Giải việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án (h).

Gọi thời hạn khi lên đường là x (giờ), quãng lối AB lâu năm là: 30x (km)

Thời gian ngoan người bại liệt lên đường quãng lối AB khi về là: Trắc nghiệm Giải việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án (h)

Trắc nghiệm Giải việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Đáp án nên chọn là: B

Bài 15: Một ca nô xuôi dòng sản phẩm kể từ A cho tới B không còn 1h20 phút và ngược dòng sản phẩm không còn 2h. tường véc tơ vận tốc tức thời làn nước là 3km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô?

A. 16km/h      

B. 18km/h      

C. 20km/h      

D. 15km/h

Lời giải

Gọi véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô là x (x > 3) km/h

Vận tốc Khi xuôi dòng sản phẩm là x + 3 (km/h)

Vận tốc Khi ngược dòng sản phẩm là x – 3 (km/h)

Đổi 1 giờ đôi mươi phút = 4/3 giờ. Vì ca nô xuôi dòng sản phẩm và ngược dòng sản phẩm bên trên khúc sông AB nên tao sở hữu phương trình

Trắc nghiệm Giải việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Vậy véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô là 15 (km/h)

Đáp án nên chọn là: D

Bài 16: Một ca nô xuôi dòng sản phẩm kể từ A cho tới B không còn 1h24 phút và ngược dòng sản phẩm không còn 2h. tường véc tơ vận tốc tức thời làn nước là 3km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô?

A. 16km/h      

B. 18km/h      

C. 17km/h      

D. 15km/h

Lời giải

Gọi véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô là x (x > 3) km/h

Vận tốc Khi xuôi dòng sản phẩm là x + 3 (km/h)

Vận tốc Khi ngược dòng sản phẩm là x – 3 (km/h)

Đổi 1 giờ đôi mươi phút = 7/5 giờ. Vì ca nô xuôi dòng sản phẩm và ngược dòng sản phẩm bên trên khúc sông AB nên tao sở hữu phương trình

Trắc nghiệm Giải việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Vậy véc tơ vận tốc tức thời riêng rẽ của ca nô là 17 (km/h)

Đáp án nên chọn là: C

Bài 17: Một hình chữ nhật sở hữu chu vi 372 m nếu như tăng chiều lâu năm 21m và tăng chiều rộng lớn 10m thì diện tích S tăng 2862m2. Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

A. 132m         

B. 124m         

C. 228m         

D. 114m

Lời giải

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 372 : 2 = 186 (m)

Gọi chiều lâu năm hình chữ nhật là x(m), (0 < x < 186)

⇒ Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 186 – x (m)

Diện tích hình chữ nhật là: x(186 – x) = 186x – x2 (m2)

Tăng chiều lâu năm lên 21m thì chiều lâu năm mới mẻ là: x + 21 (m)

Tăng chiều rộng lớn lên 10m thì chiều rộng lớn là: 186 – x + 10 = 196 – x (m).

Diện tích hình chữ nhật mới mẻ là: (x +21)(196 – x) = 175x – x2 + 4116 (m2)

Theo đề bài bác tao sở hữu phương trình: 186x – x2 + 2862 = 175x – x2 + 4116

⇔ 11x = 1254 ⇔ x = 114 (TM)

Vậy chiều lâu năm hình chữ nhật là 114m.

Đáp án nên chọn là: D

Bài 18: Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chu vi 56m. Nếu tăng chiều lâu năm 4m và hạn chế chiều rộng lớn 2m thì diện tích S tăng 8m2. Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

A. 16m           

B. 18m

C. 15m

D. 32m

Lời giải

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 56 : 2 = 28 (m)

Gọi chiều lâu năm hình chữ nhật là x(m), (0 < x < 28)

⇒ Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 – x (m)

Diện tích hình chữ nhật là: x(28 – x) = 28x – x2 (m2)

Tăng chiều lâu năm lên 21m thì chiều lâu năm mới mẻ là: x + 4 (m)

Giản chiều rộng lớn 2m thì chiều rộng lớn mới mẻ là: 28 – x – 2 = 26 – x (m).

Diện tích hình chữ nhật mới mẻ là: (x +4)(26 – x) = 104 + 22x – x2 (m2)

Theo đề bài bác tao sở hữu phương trình: 28x – x2 + 8 = 104 + 22x – x2

⇔ 6x = 96 ⇔ x = 16 (TM)

Vậy chiều lâu năm hình chữ nhật là 16m.

Đáp án nên chọn là: A

Bài 19: Năm ni tuổi hạc u tất tả 3 phen tuổi hạc Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi hạc u chỉ với tất tả gấp đôi tuổi hạc Phương. Hỏi trong năm này Phương từng nào tuổi?

A. 13 tuổi       

B. 14 tuổi       

C. 15 tuổi       

D. 16 tuổi

Lời giải

Gọi x là tuổi hạc của Phương trong năm này. Điều kiện: x nguyên vẹn dương.

Tuổi của u trong năm này là 3x tuổi hạc.

13 năm nữa tuổi hạc của Phương là: x + 13 (tuổi)

13 năm nữa tuổi hạc của u Phương là: 3x + 13 (tuổi)

13 năm nữa thì tuổi hạc u chỉ với tất tả gấp đôi tuổi hạc Phương nên tao sở hữu phương trình:

3x + 13 = 2(x + 13) ⇔ 3x + 13 = 2x + 26 ⇔ x = 13 (tm)

Vậy Phương trong năm này 13 tuổi

Đáp án nên chọn là: A

Bài 20: Hình chữ nhật sở hữu lối chéo cánh 10cm. Chiều rộng lớn xoàng xĩnh chiều lâu năm 2cm. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 24cm2        

B. 36cm2        

C. 48cm2        

D. 64cm2

Lời giải

Giả sử hình chữ nhật ABCD sở hữu chiều lâu năm AB = x (cm), (x > 2)

Chiều rộng lớn BC là: x – 2 (cm)

Độ lâu năm lối chéo cánh AC = 10cm, bám theo tấp tểnh lí Pitago tao có:

x2 + (x – 2)2= 102

⇔ x2 + x2 – 4x + 4 = 100

⇔ 2x2 – 4x – 96 = 0

⇔ (x – 8)(x + 6) = 0

Trắc nghiệm Giải việc bằng phương pháp lập phương trình sở hữu đáp án

Do bại liệt chiều lâu năm hình chữ nhật là: 8(cm) và chiều rộng lớn là 8.6 = 48 (cm2)

Đáp án nên chọn là: C

Xem thêm thắt những phần lý thuyết, những dạng bài bác luyện Toán lớp 8 sở hữu đáp án cụ thể hoặc khác:

 • Lý thuyết Giải việc bằng phương pháp lập phương trình
 • Tổng phù hợp Lý thuyết & Trắc nghiệm Chương 3 Đại số 8
 • Lý thuyết Liên hệ thân mật trật tự và quy tắc cộng
 • Bài luyện Liên hệ thân mật trật tự và quy tắc cộng
 • Lý thuyết Liên hệ thân mật trật tự và quy tắc nhân
 • Bài luyện Liên hệ thân mật trật tự và quy tắc nhân

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài bác luyện Toán 8
 • Giải sách bài bác luyện Toán 8
 • Top 75 Đề ganh đua Toán 8 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: văn học chữ nôm ra đời có ý nghĩa nào sau đây

Loạt bài bác Lý thuyết & 700 Bài luyện Toán lớp 8 sở hữu câu nói. giải chi tiết sở hữu khá đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài bác sở hữu câu nói. giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học