go up là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: go up là gì


Cụm động kể từ Go up sở hữu 5 nghĩa:

Nghĩa kể từ Go up

Ý nghĩa của Go up là:

 • Tăng lên

Ví dụ cụm động kể từ Go up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go up:

 
-  The price of petrol has GONE UP sharply because of the increase in duty in the Government's budget.
Gía xăng tạo thêm nhanh gọn lẹ chính vì sự tăng thuế so với ngân sách nhà nước.

Nghĩa kể từ Go up

Ý nghĩa của Go up là:

 • Tiếp cận

Ví dụ cụm động kể từ Go up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go up:

 
- We WENT UP and asked them for some information about the courses.
Chúng tôi tiếp cận và căn vặn chúng ta vài ba vấn đề về khóa huấn luyện và đào tạo.

Nghĩa kể từ Go up

Ý nghĩa của Go up là:

 • Được xây đắp

Ví dụ cụm động kể từ Go up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go up:

 
- Skyscrapers are GOING UP everywhere in the đô thị centre.
Các tòa mái ấm chọc trời đang rất được xây đắp ở từng điểm ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Nghĩa kể từ Go up

Ý nghĩa của Go up là:

 • Được nghe thấy

Ví dụ cụm động kể từ Go up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go up:

 
-  A huge cheer WENT UP when the president arrived.
Tiếng động viên mạnh mẽ và tự tin nổi lên Khi thủ tướng tá cho tới.

Nghĩa kể từ Go up

Ý nghĩa của Go up là:

 • Được thăng chức

Ví dụ cụm động kể từ Go up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go up:

 
- The top three teams GO UP at the over of the season.
Ba group đầu vượt qua mạnh mẽ và tự tin ở cuối mùa ganh đua.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Go up bên trên, động kể từ Go còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Go about

 • Cụm động từ Go across

 • Cụm động từ Go after

 • Cụm động từ Go against

 • Cụm động từ Go ahead

 • Cụm động từ Go ahead with

 • Cụm động từ Go along with

 • Cụm động kể từ Go Go around

 • Cụm động từ Go at

 • Cụm động từ Go away

 • Cụm động từ Go back

 • Cụm động từ Go back on

 • Cụm động từ Go before

 • Cụm động từ Go below

 • Cụm động từ Go by

 • Cụm động từ Go down

 • Cụm động từ Go down on

 • Cụm động từ Go down to

 • Cụm động từ Go down with

 • Cụm động từ Go for

 • Cụm động từ Go for it

 • Cụm động từ Go forth

 • Cụm động từ Go forward

 • Cụm động từ Go in

 • Cụm động từ Go in for

  Xem thêm: ch3cho ra c2h5oh

 • Cụm động từ Go in with

 • Cụm động từ Go into

 • Cụm động từ Go it

 • Cụm động từ Go it alone

 • Cụm động từ Go off

 • Cụm động từ Go off with

 • Cụm động từ Go on

 • Cụm động từ Go on about

 • Cụm động từ Go on at

 • Cụm động từ Go on to

 • Cụm động từ Go on with

 • Cụm động từ Go one

 • Cụm động từ Go out

 • Cụm động từ Go out for

 • Cụm động từ Go out to

 • Cụm động từ Go out with

 • Cụm động từ Go over

 • Cụm động từ Go over to

 • Cụm động từ Go past

 • Cụm động từ Go round

 • Cụm động từ Go through

 • Cụm động từ Go through with

 • Cụm động từ Go to

 • Cụm động từ Go together

 • Cụm động từ Go towards

 • Cụm động từ Go under

 • Cụm động từ Go up

 • Cụm động từ Go up to

 • Cụm động từ Go with

 • Cụm động từ Go without


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: fe3o4 hcl

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập dượt C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất