hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

Câu hỏi:

18/06/2019 68,995

Bạn đang xem: hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

A. khả năng chiếu sáng bị bản năng toàn cỗ quay về Lúc chiếu cho tới mặt mày phân cơ hội thân thích nhì môi trường thiên nhiên nhập trong cả.

Đáp án chủ yếu xác

B. khả năng chiếu sáng bị bản năng toàn cỗ quay về Lúc bắt gặp mặt phẳng nhẵn.

C. khả năng chiếu sáng bị thay đổi phía đột ngột Lúc truyền qua quýt mặt mày phân cơ hội thân thích 2 môi trường thiên nhiên nhập trong cả.

D. độ mạnh sáng sủa bị hạn chế Lúc truyền qua quýt mặt mày phân cơ hội thân thích nhì môi trường thiên nhiên nhập trong cả.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: A

Hiện tượng bản năng toàn phần là hiện tượng lạ khả năng chiếu sáng bị bản năng toàn cỗ quay về Lúc khi chiếu cho tới mặt mày phân cơ hội thân thích nhì môi trường thiên nhiên nhập trong cả.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo ấn định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới ở trong và một mặt mày phẳng phiu.

B. góc khúc xạ lúc nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào phen thì góc khúc xạ tăng từng ấy phen.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc lên đường kể từ không gian nhập môi trường thiên nhiên sở hữu tách suất n, sao mang lại tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem theo gót công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên là tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên cơ ví với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. không gian. 

Xem thêm: with the final examinations coming very soon his anxiety was rising to almost unbearable limits

D. nước.

Câu 4:

Tốc phỏng khả năng chiếu sáng nhập không gian là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra bên ngoài không gian với góc cho tới là i, sở hữu góc khúc xạ là r. Kết luận này bên dưới đấy là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 5:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ma là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ma là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 6:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc bởi vì.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 7:

Cho tách suất của nước bởi vì 4/3, của benzen bởi vì 1,5, của thủy tinh ma flin là 1 trong những,8. Hiện tượng bản năng toàn phần hoàn toàn có thể xẩy ra Lúc chiếu khả năng chiếu sáng từ

A. kể từ benzen nhập nước.

B. kể từ nước nhập thủy tinh ma flin.

C. kể từ benzen nhập thủy tinh ma flin.

Xem thêm: nho giáo có hạn chế nào sau đây

D. kể từ chân ko nhập thủy tinh ma flin.