Congratulations !!!! Our pride in you.

Chúc mừng các bạn nhận Chứng chỉ Cambridge

 STARTERS<MOVERS<FLYERS 15 khiên  

Chứng chỉ KET<PET<TOEFL<IELTS loại giỏi

ICES chúc mừng các bé đã vượt qua kỳ thi Cambridge FLYERS.

ICES xin sơ lược thông tin cơ bản về kỳ thi dành cho học sinh tiểu học.

Chứng chỉ quốc tế Cambridge STARTERS,MOVERS và FLYERS do Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge tổ chức thi và cấp bằng dành cho học sinh từ 7 đến 12 tuổi, được công nhận trên hơn 150 quốc gia. Chương trình có độ khó tăng dần phân theo 3 cấp độ: Starters dành cho thí sinh từ 7 tuổi, Movers dành cho thí sinh 7-11 tuổi và Flyers dành cho thí sinh 9-12 tuổi.

Nội dung thi của các kỳ thi lấy chứng chỉ này bao gồm đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Chính vì vậy, đây là chứng chỉ giúp phụ huynh có thể đánh giá một cách chính xác trình độ cũng như sự tiến bộ của con trong việc học tiếng Anh. Với 3 cấp độ thi, chứng chỉ quốc tế Cambridge tạo điều kiện cho các em học sinh nâng cao các kỹ năng Tiếng Anh của mình một cách có hệ thống.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc mừng em Sara - học sinh lớp 4 đạt chứng chỉ FLYER 15 khiên

 

 

Chúc mừng em Phúc Ha  - học sinh lớp 5 đạt chứng chỉ FLYER 13 khiên

 

Chúc mừng em Tuấn Kiệt - học sinh lớp 5 đạt chứng chỉ FLYER 14 khiên

 

Chúc mừng em Minh Thư - học sinh lớp 5 đạt chứng chỉ FLYER 15 khiên

Congratulations !!!! Our pride in you.

Chúc mừng các bạn nhận bằng Cambridge

Chứng chỉ STARTERS<MOVERS<FLYERS 15 khiên  

Chứng chỉ KET<PET<TOEFL<IELTS loại giỏi

 

Chúc mừng em Sara - học sinh lớp 4 đạt chứng chỉ FLYER 15 khiên

 

 

Chúc mừng em Phúc Ha  - học sinh lớp 5 đạt chứng chỉ FLYER 13 khiên

 

Chúc mừng em Tuấn Kiệt - học sinh lớp 5 đạt chứng chỉ FLYER 14 khiên

 

Chúc mừng em Minh Thư - học sinh lớp 5 đạt chứng chỉ FLYER 15 khiên