khi một quả bóng được ném lên thì

Lời giải Câu căn vặn 26.4 trang 49 SBT Vật lí 10 sách Kết nối trí thức hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập dượt Vật lí 10.

Giải SBT Vật lí 10 Kết nối tri thức Bài 26: Cơ năng và toan luật bảo toàn cơ năng

Bạn đang xem: khi một quả bóng được ném lên thì

Câu căn vặn 26.4 trang 49 SBT Vật lí 10: Khi một ngược bóng được ném lên thì

A. động năng gửi trở thành thế năng.

B. thế năng gửi trở thành động năng.

C. động năng gửi trở thành cơ năng.

D. cơ năng gửi trở thành động năng.

Lời giải:

Đáp án đích là: A

Khi ngược bóng được ném lên thì động năng gửi hóa trở thành thế năng.

Xem thêm thắt những bài bác giải sách giáo khoa Vật lí 10 cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

Câu căn vặn 26.1 trang 48 SBT Vật lí 10: Một xe hơi quy mô được thả nhẹ nhàng kể từ hiện trạng nghỉ ngơi kể từ độ... 

Câu căn vặn 26.2 trang 49 SBT Vật lí 10: Một thùng mộc được kéo bên trên phần đường ở ngang dài... 

Xem thêm: giải các phương trình sau

Câu căn vặn 26.3 trang 49 SBT Vật lí 10: Năng lượng tuy nhiên vật đã đạt được bởi địa điểm của chính nó đối với những vật... 

Câu căn vặn 26.5 trang 49 SBT Vật lí 10: Dòng nước kể từ đỉnh thác sở hữu vận tốc là 5,1 m/s thì rơi tự động do... 

Câu căn vặn 26.6 trang 49 SBT Vật lí 10: Một vận khích lệ nhào lộn tiến hành động tác nhảy từ... 

Câu căn vặn 26.7 trang 49 SBT Vật lí 10: Vật nặng trĩu của một con cái nhấp lên xuống đơn được kéo lên tới mức chừng cao 15... 

Câu căn vặn 26.8 trang 49 SBT Vật lí 10: Một ngược bóng nhỏ được ném với véc tơ vận tốc tức thời ban sơ 4 m/s... 

Câu căn vặn 26.9 trang 50 SBT Vật lí 10: Một vận khích lệ nhảy cầu tiến hành động tác nhảy nhảy... 

Xem thêm thắt điều giải sách bài bác tập dượt Vật lí lớp 10 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác: 

Bài 27: Hiệu suất

Bài tập dượt cuối chương 4

Xem thêm: văn học chữ nôm ra đời có ý nghĩa nào sau đây

Bài 28: Động lượng

Bài 29: Định luật bảo toàn động lượng

Bài tập dượt cuối chương 5