IELTS PROGRAMS

Tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá Anh ngữ tại các trường Đại Học Quốc Tế

HỢP ĐỒNG CAM KẾT ĐẢM BẢO SỐ ĐIỂM IELTS  6.0+

ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH:            

@  Kỹ năng học: Hoàn thiện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết một trong hai loại hình thi  Academic  và General Training giúp người học đạt số điểm cam kết trong thời gian tối đa 3-6 tháng. Đăng kí thi miễn phí

@  Đội ngũ giáo viên::giàu kinh nghiệm giảng dạy, linh hoạt trong phương pháp, tận tâm, nhiệt tình   có bằng cấp quốc tế về giảng dạy – Master of TESOL. 

         

THI XẾP LỚP :

   Giờ thi:    Thứ 2 đến Thứ 7 :8:00 – 11:00a.m; 13:00 – 21:00p.m

GIỜ HỌC:     

   Buổi sáng: Thứ 2-4-6  hoặc 3-5-7 _8:00 – 9:30a.m hoặc 9:30 – 11:00a.m

   Buổi tối:     Thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 _17:30 – 19:00p.m hoặc 19:30 – 21:00p.m

Đặc biệt:   thời khóa biểu linh hoạt các lớp one-to-one, group