CHƯƠNG TRÌNH NGỮ PHÁP TẠI ICES

 

NGỮ PHÁP  là quy tắc chủ yếu trong cấu trúc ngôn ngữ. Việc tạo ra các quy tắc chính cho một ngôn ngữ riêng biệt là ngữ pháp của ngôn ngữ đó, vì vậy mỗi ngôn ngữ có một ngữ pháp riêng biệt của nó. Ngữ pháp là một cách thức để hiểu về ngôn ngữ. mặt khác, ngữ pháp còn là một công cụ để quản lý từ ngữ, làm cho từ ngữ từ một từ hay nhiều từ thành một câu đúng ý nghĩa và thực sự hữu ích.

Các loại ngữ pháp được tạo ra và được phát triển thông qua tập quán, thói quen sử dụng của các khu dân cư khác nhau. Với sự ra đời của chữ viết, các quy tắc chính thức về cách sử dụng ngôn ngữ cũng xuất hiện. Các ngữ pháp chính thức là các luật lệ, quy tắc sử dụng đã được phát triển bởi việc quan sát, theo dõi.

Chúng ta cần xác định mục tiêu của việc học tiếng Anh là gì. Đó là có thể sử dụng được ngôn ngữ đó. Và phương thức sử dụng phổ biến nhất là gì? Trong giao tiếp, người sử dụng được phép sai ngữ pháp ở mức độ 20-25%. Tuy nhiên, NGỮ PHÁP rất quan trọng trong viết kỹ năng viết, nhất là đối với các kì thi Quốc Tế, Ngữ pháp yêu cầu người học am hiểu về ngôn ngữ để viết như thế nào giống người bản xứ, hoặc theo văn phong Tiếng Anh. Nói cách khác, ngữ pháp giống như khung xương của một cơ thể sống, giúp cho chúng ta nằm trong một khuôn khổ chính xác nhất định. Trên thực tế, ngữ pháp tiếng Anh chủ yếu chỉ giới hạn trong các chủ điểm sau:

@ Cấu trúc mệnh đề

@ Dạng từ, hoặc từ loại

@ 12 thì cơ bản

@  Câu bị động

@  So sánh

@  Câu điều kiện

@  Cấu trúc song hành

@  Số ít/số nhiều

@ Trật tự từ  

@  Quan trọng nhất, chúng ta phải nhận biết từ loại, cách dùng từ theo, cấu trúc câu theo văn phong tiếng Anh.                                                                                                                                                                                      

Hãy đến với Anh Ngữ ICES, nơi giúp bạn hoàn thiện cấu trúc câu từ lý thuyết đến thực tế thông qua các kỹ năng Nghe-Nói-Viết theo chủ đề. Một khi biết từ loại, nắm vững 12 thì,  ICES  đã  cùng bạn lĩnh hội 40% ngôn ngữ.      

Giáo trình:  GRAMMAR SENSE (4 skills)