ngữ văn 6

Trang công ty Ngữ văn 6

Topclass iLearn

Topclass (iLearn) là biện pháp học hành gom học viên thuần thục từng đơn vị chức năng kỹ năng và kiến thức, thỏa sức tự tin đạt điểm trên cao bên trên ngôi trường trải qua kiểu dáng học hành dữ thế chủ động (học trải qua khối hệ thống bài xích giảng trực tuyến được thi công và biên soạn sẵn).

TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Kết nối học thức với cuộc sống

Bạn đang xem: ngữ văn 6

TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Kết nối học thức với cuộc sống đời thường

Học phí đầy đủ gói: 1.190.000 đồng

Thời gian giảo học: 365 ngày

TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng sủa tạo

TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời phát minh

Học phí đầy đủ gói: 1.190.000 đồng

Thời gian giảo học: 365 ngày

TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Cánh Diều

TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Cánh Diều

Học phí đầy đủ gói: 1.190.000 đồng

Thời gian giảo học: 365 ngày

Phòng luyện Topclass Ngữ văn 6

Phòng luyện Topclass Ngữ văn 6

Học phí đầy đủ gói: 999.000 đồng

Thời gian giảo học: 365 ngày

Topclass iLIVE

Topclass (iLIVE) là biện pháp học hành gom học viên thuần thục từng đơn vị chức năng kỹ năng và kiến thức, thỏa sức tự tin đạt điểm trên cao trải qua kiểu dáng học tập tương tác (học với nghề giáo trực tuyến với lịch học tập thắt chặt và cố định vô tuần)

TopClass iLIVE Ngữ văn 6

TopClass iLIVE Ngữ văn 6

Học phí đầy đủ gói: 12.000.000 đồng

Thời gian giảo học: 365 ngày

Xem thêm: bài chiều tối

Topclass iTutor 1:1

Topclass (iTutor 1:1) là biện pháp học hành cá thể hóa mang lại từng học viên nhằm đạt được tiềm năng học hành bên trên ngôi trường trải qua kiểu dáng học tập tương tác trực tuyến 1 nghề giáo với cùng 1 học viên.

Topclass iTutor 1:1 Ngữ văn 6

Topclass iTutor 1:1 Ngữ văn 6

Học phí đầy đủ gói: 38.400.000 đồng

Thời gian giảo học: 365 ngày

Khóa học tập BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa huấn luyện gom học viên bổ sung cập nhật, không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức hoặc nâng cấp những cách thức, kĩ năng thực hiện bài xích nhằm đạt được hiệu suất cao học hành chất lượng rộng lớn.

Hướng dẫn giải bài xích tập dượt Ngữ văn 6 - Sở Kết nối học thức với cuộc sống

Hướng dẫn giải bài xích tập dượt Ngữ văn 6 - Sở Kết nối học thức với cuộc sống đời thường

Học phí đầy đủ gói: 600.000 đồng

Thời gian giảo học: 365 ngày

Hướng dẫn giải bài xích tập dượt Ngữ văn 6 - Sở Cánh diều

Hướng dẫn giải bài xích tập dượt Ngữ văn 6 - Sở Cánh diều

Học phí đầy đủ gói: 600.000 đồng

Thời gian giảo học: 365 ngày

Hướng dẫn giải bài xích tập dượt Ngữ văn 6 - Sở Chân trời sáng sủa tạo

Hướng dẫn giải bài xích tập dượt Ngữ văn 6 - Sở Chân trời phát minh

Học phí đầy đủ gói: 600.000 đồng

Xem thêm: mg + hcl

Thời gian giảo học: 365 ngày

Sách

Bứt phá huỷ 9+ môn Ngữ văn lớp 6

hái phá huỷ 9+ môn Ngữ văn lớp 6

Học phí đầy đủ gói: 200.000 đồng