ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất lỏng

Câu hỏi:

03/03/2020 71,490

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất lỏng

D. Benzen.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án D

Ở ĐK thông thường, những hiđrocacbon với số C từ là 1 → 4 thông thường là hóa học khí

Benzen (C6H6) là hiđrocacbon thơm nức (aren) là hóa học lỏng ở ĐK thường

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối này tại đây bền với nhiệt độ, không xẩy ra nhiệt độ phân diệt trong cả ở tình trạng rét mướt chảy?

A. KNO3    

B. KClO3    

C. KMnO4  

D. K2CO3

Câu 2:

Dung dịch hóa học này sau nhập H2O với pH < 7?

A. Lysin     

B. Etylamin 

C. Axit glutamic   

D. Đimetylamin

Câu 3:

Thành phần chủ yếu của loại quặng này tại đây không  chứa sắt?

A. Manhetit

Xem thêm: ch3cho ra c2h5oh

B. Hematit   

C. Apatit     

D. Xiđêrit

Câu 4:

Chất này tại đây nằm trong loại hóa học vô cơ?

A. NaCN    

B. CH3COONa     

C. C2H4       

D. CCl4

Câu 5:

Phản ứng này tại đây dùng làm pha trộn HNO3 nhập chống thí nghiệm?

A. 4NO2+O2+2H2O4HNO3

B. 3NO2+2H2O2HNO3+NO

C. NaNO3+H2SO4tONaHSO4+HNO3

D.  2CuNO32+2H2Ođpdd2CuO+O2+ 4HNO3

Câu 6:

Trong số những hóa học sau, hóa học này với lực axit mạnh nhất?

A. CH3CH2CH2COOH  

B. HCOOH

C. CH3COOH

D. CH3CH2COOH

Xem thêm: văn học chữ nôm ra đời có ý nghĩa nào sau đây