phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi:

24/03/2021 337,540

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng

A.  Tương tác đằm thắm nhì loại năng lượng điện là tương tác điện

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù cho tới kể từ ngôi trường về mặt mày tạo nên tính năng lực

Đáp án chủ yếu xác

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên lặng tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua chuyện từng điểm vô kể từ ngôi trường rất có thể vẽ nhiều lối mức độ từ

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

A – sai vì thế : Tương tác đằm thắm nhì loại năng lượng điện là tương tác từ

B – đúng

C – sai vì thế : Xung xung quanh năng lượng điện đứng yên lặng chỉ tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường tuy nhiên ko tồn bên trên kể từ trường

D – sai vì: Đi qua chuyện từng điểm vô kể từ ngôi trường chỉ tồn tại một lối mức độ kể từ.

Đáp án nên chọn là: B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đặc thù cho tới kể từ ngôi trường bên trên một điểm, người tớ vẽ bên trên ê một véctơ:

A.  Cường chừng năng lượng điện trường E

B.   Cảm ứng từ B

C.   Lực điện F

D.  Lực từ F

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đó là ko đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm nào là vô kể từ ngôi trường tớ cũng rất có thể vẽ được một lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ tự nam châm hút từ trực tiếp tạo nên xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm sở hữu chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở nới sở hữu chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của nam châm hút từ trực tiếp là những lối cong kín

Câu 3:

Xem thêm: công có thể biểu thị bằng tích của

Tương tác nào là tại đây ko nên là tương tác từ?

A.  Tương tác đằm thắm nam châm hút từ với nam giới châm

B.   Tương tác đằm thắm nam châm hút từ với loại điện

C.   Tương tác đằm thắm loại năng lượng điện với loại điện

D.  Tương tác đằm thắm loại năng lượng điện với năng lượng điện đứng yên

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đó là ko đúng?

A.  Tương tác đằm thắm nhì loại năng lượng điện là tương tác từ

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù cho tới kể từ thông về mặt mày tạo nên tính năng từ

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên lặng tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua chuyện từng điểm vô kể từ ngôi trường chỉ tồn tại một lối mức độ từ

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm nào là vô kể từ ngôi trường tớ cũng rất có thể vẽ được không ít lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ tự nam châm hút từ trực tiếp tạo nên xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm sở hữu chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở điểm sở hữu chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của kể từ ngôi trường đều là những lối cong kín

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đó là ko đúng?

Người tớ quan sát kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh thừng dẫn đem loại năng lượng điện vì:

A.  Có lực tính năng lên một loại năng lượng điện không giống bịa đặt tuy nhiên song cạnh nó

B.   Có lực tính năng lên một kim nam châm hút từ bịa đặt tuy nhiên song cạnh nó

C.   Có lực tính năng lên một phân tử đem năng lượng điện vận động dọc từ nó

Xem thêm: hoạt động nuôi trồng thủy sản của nước ta hiện nay

D.  Có lực tính năng lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên lặng bịa đặt cạnh bên nó