phát biểu nào sau đây là không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 258,054

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là không đúng

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

B. Nếu chỉ mất nhị lực thuộc tính vô và một vật tuy nhiên vật vẫn đứng yên lặng thì nhị lực này đó là nhị lực cân đối.

C. Hai lực cân đối là nhị lực mạnh như nhau, sở hữu nằm trong phương tuy nhiên ngược hướng.

D. Nếu chỉ mất nhị lực thuộc tính vô và một vật thì nhị lực này đó là nhị lực cân đối.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

D – sai vì thế nếu như chỉ mất 2 lực thuộc tính vào một trong những vật tuy nhiên ko thỏa mãn nhu cầu một trong các 3 ĐK sau thì ko thể phát biểu bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhị lực có tính rộng lớn bởi vì nhau

- nhị lực nằm trong phương

- nhị lực ngược chiều

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực nào là tại đây gọi là nhị lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau thuộc tính lên nhị vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, ngược hướng, mạnh như nhau thuộc tính lên nhị vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau thuộc tính lên và một vật.

D. Hai lực sở hữu phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, ngược hướng, mạnh như nhau thuộc tính lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động nào là sau đây ko nhớ dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Xem thêm: nho giáo có hạn chế nào sau đây

Câu 3:

Gió thuộc tính vô buồm một lực có

A. phương tuy vậy song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều hoạt động của thuyền.

B. phương tuy vậy song với mạn thuyền, ngược hướng với chiều hoạt động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ tương thích điền vô địa điểm trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một trái ngược tạ, lực sĩ tiếp tục thuộc tính vô trái ngược tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực nào là ko cân đối trong số cặp lực sau?

A. Lực của mặt mày nước và lực bú mớm của Trái Đất thuộc tính vô thuyền nhằm thuyền đứng yên lặng bên trên mặt mày nước.

B. Lực của nhị em bé bỏng kéo nhị đầu sợi chão khi sợi chão đứng yên lặng.

C. Lực tuy nhiên xoắn ốc thuộc tính vô vật và lực tuy nhiên vật thuộc tính vô xoắn ốc.

D. Lực nâng của sàn và lực bú mớm của Trái Đất thuộc tính vô bàn

Câu 6:

Sợi chão kéo teo của nhị các bạn không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của doanh nghiệp 1 thuộc tính vô chão cân đối với lực của chão thuộc tính vô tay các bạn 1.

B. lực kéo của doanh nghiệp 2 thuộc tính vô sợi chão cân đối với lực kéo của doanh nghiệp 1 thuộc tính vô sợi chão.

C. lực kéo của doanh nghiệp 2 thuộc tính vô sợi chão cân đối với lực chão thuộc tính vô tay các bạn 1.

Xem thêm: quần thể sinh vật là gì

D. lực kéo của doanh nghiệp 1 thuộc tính vô chão cân đối với lực của chão thuộc tính vô tay các bạn 2.