quả sa kê có tác dụng gì

Sa kê là loại trái khoáy thân thuộc được trồng nhiều ở miền Nam VN. Không chỉ là 1 trong loại cây phủ nền bóng non nhưng mà trái khoáy rơi kê còn được dùng làm chế trở thành những khoản tiêu hóa. Dưới đó là một trong những quyền lợi đủ dinh dưỡng của loại trái khoáy này so với mức độ khoẻ.