quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn

Câu hỏi:

12/02/2020 12,328

Bạn đang xem: quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn

C. Phôi bầu và sau thời điểm sinh

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Quá trình cách tân và phát triển của động vật hoang dã đẻ con cái bao gồm giai đoạn: Phôi bầu và sau thời điểm sinh.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loài nào là tại đây cách tân và phát triển ko qua loa đổi thay thái?

A. Bướm.

B. Ong.

C. Châu chấu.

D. Người.

Câu 2:

Ở ếch, quy trình đổi thay thái kể từ nòng nọc trở thành ếch nhờ hoocmon:

A. Tiroxin

B. Ecdixon và Juvenin

C. Ostrogen

D. Hoocmon sinh trưởng

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây về xinap là đúng?

A. Tốc phỏng truyền tin cậy qua loa xinap chất hóa học lờ lững rộng lớn đối với vận tốc Viral xung thần kinh trung ương bên trên sợi thần kinh trung ương không tồn tại bao mielin.

B. Tất cả xinap đều phải có chứa chấp hóa học trung lừa lọc chất hóa học là axetincolin.

C. Truyền tin cậy qua loa xinap chất hóa học rất có thể ko cần thiết hóa học trung lừa lọc chất hóa học.

Xem thêm: bộ đề toán lớp 2

D. Xinap là diện xúc tiếp của những tế bào cạnh nhau.

Câu 4:

Khẳng quyết định nào là tại đây khi nói tới xináp là sai?

A. Xináp là diện tiệp xúc thân thiết tế bào thần kinh trung ương với tế bào xương.

B. Xináp là diện tiêp xúc thân thiết tế bào thần kinh trung ương với tế bào tuyến.

C. Xináp là diện xúc tiếp thân thiết tế bào thần kinh trung ương với tế bào thần kinh trung ương.

D. Xináp là diện xúc tiếp thân thiết tế bào thần kinh trung ương với tế bào cơ.

Câu 5:

Khi nói tới sinh đẻ vô tính ở động vật hoang dã, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây đúng?

(1) Sinh sản bằng phương pháp phân song sở hữu ở động vật hoang dã đơn bào và giun dẹp.

(2) Sinh sản bằng phương pháp nảy chồi sở hữu ở bọt đại dương và ruột vùng.

(3) Sinh sản bởi vì phân miếng sở hữu ở bọt đại dương và giun dẹp.

(4) Trinh sinh là mẫu mã sinh đẻ chỉ mất ở những loại sinh đẻ vô tính.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây đúng vào khi nói tới hoocmôn thực vật?

A. Tại nút tế bào, AIA kích ứng quy trình vẹn toàn phân và phát triển giãn nhiều năm của tế bào.

B. Tại nút tế bào, AAB thực hiện tăng số lượt vẹn toàn phân.

C. Xitokinin là hóa học khắc chế phát triển bất ngờ.

Xem thêm: fe + hno3 loãng

D. GA được dùng làm thực hiện chín trái ngược, rụng lá.