sản xuất cây công nghiệp nước ta hiện nay

Câu hỏi:

28/04/2023 4,300

Bạn đang xem: sản xuất cây công nghiệp nước ta hiện nay

A. tăng quality thành phầm xuất khẩu nòng cốt. 

Đáp án chủ yếu xác

B. cải tiến và phát triển mạnh ở từng những vùng bên trên cả nước. 

C. triệu tập góp vốn đầu tư nhiều hơn thế cho tới cây thường niên. 

D. những vùng đều phải sở hữu technology chế biến chuyển tân tiến.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

- Sản xuất cây lâu năm ở nước tao lúc này tăng quality thành phầm xuất khẩu nòng cốt.

Chọn A

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sông ngòi việt nam có tính đục cao đa phần do

A. thiên tai xẩy ra nhiều, địa hình dốc, mất mặt lớp phủ thực vật. 

B. nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm, tàn đập rừng, canh tác thiếu hụt phải chăng. 

C. địa hình nhiều núi, lượng mưa rộng lớn, mất mặt lớp phủ thực vật. 

D. địa hình dốc, mưa rộng lớn theo gót mùa, lớp vỏ phong hóa dày.

Câu 2:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Hành chủ yếu, cho biết thêm tỉnh nào là tại đây giáp biển?

A. Tây Ninh. 

B. Tiền Giang. 

C. An Giang. 

D. Bình Dương.

Câu 3:

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MÍA ĐƯỜNG CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN năm ngoái - 2020

(Đơn vị: ngàn tấn)

Năm

2015

2017

2019

2020

In-đô-nê-xi-a

24980,0

28806,4

Xem thêm: vị trí trải dài từ xích đạo về chí tuyến bắc là nhân tố chủ yếu làm cho biển đông có

31734,2

33479,6

Phi-lip-pin

22654,0

27599,8

23297,8

22615,7

(Nguồn: Niên giám đo đếm ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)

Theo bảng số liệu, cho biết thêm nhận xét nào là tại đây chính với việc thay cho thay đổi sản lượng mía đàng năm 2020 đối với năm năm ngoái của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin?

A. In-đô-nê-xi-a tăng, Phi-lip-pin rời. 

B. In-đô-nê-xi-a rời, Phi-lip-pin tăng. 

C. In-đô-nê-xi-a tăng, Phi-lip-pin tăng. 

D. In-đô-nê-xi-a rời, Phi-lip-pin rời.

Câu 4:

Ý nghĩa đa phần của việc cải tiến và phát triển chăn nuôi ở Trung du và miền núi Bắc Sở là

A. lôi cuốn những mối cung cấp góp vốn đầu tư, nhiều mẫu mã tạo ra, nâng lên vị thế của vùng. 

B. giới hạn du canh du cư, xử lý việc thực hiện, tạo ra nhiều loại thành phầm. 

C. đẩy mạnh thế mạnh, nâng lên nút sinh sống, cải tiến và phát triển tạo ra sản phẩm & hàng hóa. 

D. dùng phải chăng khoáng sản, không ngừng mở rộng tạo ra, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

Câu 5:

Cho biểu trang bị về diện tích S, sản lượng hồ nước chi phí của nước ta quy trình tiến độ năm ngoái - 2020 :

Media VietJack

(Nguồn: Niên giám đo đếm nước Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)

Biểu trang bị bên trên thể hiện tại nội dung nào là sau đây?

A. Quy tế bào và tổ chức cơ cấu diện tích S và sản lượng hồ nước chi phí. 

B. Sự thay cho thay đổi quy tế bào diện tích S và sản lượng hồ nước chi phí. 

C. Chuyển dịch tổ chức cơ cấu diện tích S và sản lượng hồ nước chi phí. 

D. Tốc chừng phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi phí.

Câu 6:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trung tâm, cho biết thêm xí nghiệp sức nóng năng lượng điện nào là với quy tế bào lớn số 1 trong số xí nghiệp sức nóng năng lượng điện sau đây?

A. Phả Lại. 

B. Na Dương. 

C. Tỉnh Ninh Bình. 

Xem thêm: út vịnh

D. Thủ Đức