set off là gìCụm động kể từ Set off đem 6 nghĩa:

Nghĩa kể từ Set off

Ý nghĩa của Set off là:

Bạn đang xem: set off là gì

 • Nổ bom

Ví dụ cụm động kể từ Set off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Set off:

 
-  Terrorists SET OFF a bomb in the đô thị centre last night. 
Bọn xịn tía đang được bịa một ngược bom ở trung tâm TP.HCM tối qua quýt.

Nghĩa kể từ Set off

Ý nghĩa của Set off là:

 • Rung chuông thông báo

Ví dụ cụm động kể từ Set off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Set off:

 
- The smoke SET the fire alarm OFF.
Khói dung dịch đã từng mang lại chuông báo cháy kêu lên.

Nghĩa kể từ Set off

Ý nghĩa của Set off là:

 • Bắt đầu cuộc hành trình dài

Ví dụ cụm động kể từ Set off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Set off:

 
- We SET OFF for work at seven-thirty.
Chúng tôi chính thức việc làm khi 7:30.

Nghĩa kể từ Set off

Ý nghĩa của Set off là:

 • Thoát nợ

Ví dụ cụm động kể từ Set off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Set off:

 
- The company SET OFF its overseas debts against it profits at home page.
Công tuy rằng đang được cân đối được những số tiền nợ quốc tế với ROI đạt được ở nội địa.

Nghĩa kể từ Set off

Ý nghĩa của Set off là:

 • Cung cấp cho sự tương phản cảm giác của mắt để xem đảm bảo chất lượng

Ví dụ cụm động kể từ Set off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Set off:

 
-  The dark frame SETS the pale drawing OFF well.
Khung tối thì tương phản đảm bảo chất lượng với bức vẽ nhạt nhẽo.

Nghĩa kể từ Set off

Ý nghĩa của Set off là:

Xem thêm: hệ thống bôi trơn không có bộ phận nào

 • Gây đi ra sự khiếu nại gì cơ

Ví dụ cụm động kể từ Set off

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Set off:

 
- The pay freeze SET OFF a wave of strikes.
Việc hạn ấn định chi phí lương lậu làm ra đi ra một mùa làm reo.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Set off bên trên, động kể từ Set còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Set about

 • Cụm động kể từ Set apart

 • Cụm động kể từ Set aside

 • Cụm động kể từ Set back

 • Cụm động kể từ Set forth

 • Cụm động kể từ Set in

 • Cụm động kể từ Set off

 • Cụm động từ Set on

 • Cụm động kể từ Set out

 • Cụm động kể từ Set to

  Xem thêm: viết đoạn văn trình bày luận điểm

 • Cụm động từ Set up

 • Cụm động từ Set upon


s-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp