set out là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: set out là gì


Cụm động kể từ Set out với 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Set out

Ý nghĩa của Set out là:

 • Phô bày, nhằm lòi ra

Ví dụ cụm động kể từ Set out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Set out:

 
-  The figures are SET OUT in the council's annual report.
Các số lượng được thể sinh ra vô report thường xuyên của hội đồng.

Nghĩa kể từ Set out

Ý nghĩa của Set out là:

 • Bắt đầu một cuộc hành trình dài

Ví dụ cụm động kể từ Set out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Set out:

 
-  The explorers SET OUT for the South Pole yesterday morning.
Các mái ấm thám hiểm vẫn chính thức hành trình dài cho tới Nam Cực sáng sủa ngày qua.

Nghĩa kể từ Set out

Ý nghĩa của Set out là:

 • Sắp xếp, tổ chức triển khai

Ví dụ cụm động kể từ Set out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Set out:

 
-  The contract SETS OUT all the details of the agreement.
Hợp đồng thì bố trí toàn bộ cụ thể của thỏa thuận hợp tác.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Set out bên trên, động kể từ Set còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Set about

 • Cụm động kể từ Set apart

 • Cụm động kể từ Set aside

 • Cụm động kể từ Set back

 • Cụm động kể từ Set forth

 • Cụm động kể từ Set in

  Xem thêm: sinh học 12

 • Cụm động kể từ Set off

 • Cụm động từ Set on

 • Cụm động kể từ Set out

 • Cụm động kể từ Set to

 • Cụm động từ Set up

 • Cụm động từ Set upon


Trang trước

Trang sau  

s-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: last week i went to an international food festival taking place in hai phong

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất