sinh học 12


Để học tập đảm bảo chất lượng Sinh học tập lớp 12, loạt bài xích 1000 thắc mắc trắc nghiệm Sinh 12 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung sgk Sinh học tập 12 với những thắc mắc & bài xích luyện trắc nghiệm vừa đủ những cường độ phân biệt, thông hiểu, áp dụng gom học viên gia tăng kỹ năng và kiến thức, ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao vô bài xích ganh đua Sinh 12 và ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia môn Sinh.

Câu căn vặn trắc nghiệm Sinh học tập 12

Để mua sắm trọn vẹn cỗ Chuyên đề và đề ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia môn Sinh năm 2023 phiên bản word với câu nói. giải cụ thể, thích mắt, quý Thầy/Cô vui mừng lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Bạn đang xem: sinh học 12

(mới) Bộ 500 câu trắc nghiệm Sinh học tập 12 năm 2023

 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài một năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài hai năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 3 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 4 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 5 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 6 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Chương 1 (có đáp án năm 2023): Cơ chế DT và trở nên dị
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 8 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 9 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 10 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 11 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 12 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 13 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Chương 2 (có đáp án năm 2023): Tính quy luật của hiện tượng lạ di truyền
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 16 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 17 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 18 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 19 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài hai mươi năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Chương 3, 4 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 21 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 22 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 24 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 25 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 26 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 27 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 28 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 29 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 30 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 31 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Chương 6: Tiến hóa năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 32 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 33 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 34 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 35 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 36 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 37 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 38 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 39 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 40 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 41 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 42 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 43 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 44 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 45 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 46 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Sinh thái học tập lớp 12 năm 2023 (có đáp án)

Phần 5: Di truyền học

Chương 1: Cơ chế DT và trở nên dị

 • Trắc nghiệm Bài 1: Gen, mã DT và quy trình nhân song ADN
 • Trắc nghiệm Bài 1: Gen, mã DT và quy trình nhân song ADN (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 1: Gen, mã DT và quy trình nhân song ADN (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 1: Gen, mã DT và quy trình nhân song ADN (Phần 4)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Phiên mã và dịch mã
 • Trắc nghiệm Bài 2: Phiên mã và dịch mã (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Phiên mã và dịch mã (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 3: Điều hòa sinh hoạt gen
 • Trắc nghiệm Bài 3: Điều hòa sinh hoạt ren (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Đột trở nên gen
 • Trắc nghiệm Bài 4: Đột trở nên ren (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Đột trở nên ren (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Đột trở nên ren (Phần 4)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột trở nên cấu hình nhiễm sắc thể
 • Trắc nghiệm Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột trở nên cấu hình NST (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột trở nên cấu hình NST (phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Đột trở nên con số nhiễm sắc thể
 • Trắc nghiệm Bài 6: Đột trở nên con số NST (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Đột trở nên con số NST (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Đột trở nên con số NST (Phần 4)
 • Trắc nghiệm tổ hợp Sinh 12 Chương 1
 • Trắc nghiệm tổ hợp Sinh 12 Chương 1 (Phần 2)

Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng lạ di truyền

 • Trắc nghiệm Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li
 • Trắc nghiệm Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li (Phần 4)
 • Trắc nghiệm Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập
 • Trắc nghiệm Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li song lập (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li song lập (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li song lập (Phần 4)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Tương tác ren và hiệu quả nhiều hiệu của gen
 • Trắc nghiệm Bài 10: Tương tác ren và hiệu quả nhiều hiệu của ren (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Tương tác ren và hiệu quả nhiều hiệu của ren (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Tương tác ren và hiệu quả nhiều hiệu của ren (Phần 4)
 • Trắc nghiệm Bài 11: Liên kết ren và thiến gen
 • Trắc nghiệm Bài 11: Liên kết ren và thiến ren (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 11: Liên kết ren và thiến ren (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 11: Liên kết ren và thiến ren (Phần 4)
 • Trắc nghiệm Bài 12: Di truyền links với nam nữ và DT ngoài nhân
 • Trắc nghiệm Bài 12: Di truyền links với nam nữ và DT ngoài nhân (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 12: Di truyền links với nam nữ và DT ngoài nhân (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 12: Di truyền links với nam nữ và DT ngoài nhân (Phần 4)
 • Trắc nghiệm Bài 13: Hình ảnh tận hưởng của môi trường xung quanh lên sự thể hiện của gen
 • Trắc nghiệm Bài 13: Hình ảnh tận hưởng của môi trường xung quanh lên sự thể hiện của ren (Phần 2)
 • Trắc nghiệm tổ hợp Sinh 12 Chương 2
 • Trắc nghiệm tổ hợp Sinh 12 Chương 2 (Phần 2)
 • Đề đánh giá Sinh 12 Học kì 1

Chương 3: Di truyền học tập quần thể

 • Trắc nghiệm Bài 16 - 17: Cấu trúc DT của quần thể
 • Trắc nghiệm Bài 16 - 17: Cấu trúc DT của quần thể (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 16 - 17: Cấu trúc DT của quần thể (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 16 - 17: Cấu trúc DT của quần thể (Phần 4)

Chương 4: Ứng dụng DT học

 • Trắc nghiệm Bài 18: Chọn như là gia cầm và cây xanh dựa vào mối cung cấp trở nên dị tổ hợp
 • Trắc nghiệm Bài 18: Chọn như là gia cầm và cây xanh dựa vào mối cung cấp trở nên dị tổng hợp (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 19: Tạo như là vị cách thức khiến cho đột trở nên và technology tế bào
 • Trắc nghiệm Bài 19: Tạo như là vị cách thức khiến cho đột trở nên và technology tế bào (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 19: Tạo như là vị cách thức khiến cho đột trở nên và technology tế bào (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 20: Tạo như là nhờ technology gen
 • Trắc nghiệm Bài 20: Tạo như là nhờ technology ren (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 20: Tạo như là nhờ technology ren (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 20: Tạo như là nhờ technology ren (Phần 4)

Chương 5: Di truyền học tập người

 • Trắc nghiệm Bài 21: Di truyền nó học
 • Trắc nghiệm Bài 21: Di truyền nó học tập (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 21: Di truyền nó học tập (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 22: chỉ vệ vốn liếng ren của loại người và một số trong những yếu tố xã hội của DT học
 • Trắc nghiệm Bài 22: chỉ vệ vốn liếng ren của loại người và một số trong những yếu tố xã hội của DT học tập (Phần 2)
 • Trắc nghiệm tổ hợp Sinh 12 Chương 3,4,5
 • Trắc nghiệm tổ hợp Sinh 12 Chương 3,4,5 (Phần 2)

Phần 6: Tiến hóa

Chương 1: bằng phẳng triệu chứng và hình thức tiến bộ hóa

 • Trắc nghiệm Bài 24: Các minh chứng tiến bộ hóa
 • Trắc nghiệm Bài 24: Các minh chứng tiến bộ hóa (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 24: Các minh chứng tiến bộ hóa (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 25 - 26: Học thuyết Lamac và thuyết giáo Đacuyn - Học thuyết tiến bộ hóa tổ hợp hiện nay đại
 • Trắc nghiệm Bài 25 - 26: Học thuyết Lamac và thuyết giáo Đacuyn - Học thuyết tiến bộ hóa tổ hợp tân tiến (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 25 - 26: Học thuyết Lamac và thuyết giáo Đacuyn - Học thuyết tiến bộ hóa tổ hợp tân tiến (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 28: Loài
 • Trắc nghiệm Bài 28: chủng loại (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 29 - 30 : Quá trình tạo hình loài
 • Trắc nghiệm Bài 29 - 30 : Quá trình tạo hình loại (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 29 - 30 : Quá trình tạo hình loại (Phần 3)

Chương 2: Sự đột biến và cải tiến và phát triển của sự việc sinh sống bên trên trái khoáy đất

 • Trắc nghiệm Bài 32 - 33 - 34: Nguồn gốc sự sinh sống - Sự cải tiến và phát triển của sinh giới những đại địa chất
 • Trắc nghiệm Bài 32 - 33 - 34: Nguồn gốc sự sinh sống - Sự cải tiến và phát triển của sinh giới những đại địa hóa học (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 32 - 33 - 34: Nguồn gốc sự sinh sống - Sự cải tiến và phát triển của sinh giới những đại địa hóa học (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 32 - 33 - 34: Nguồn gốc sự sinh sống - Sự cải tiến và phát triển của sinh giới những đại địa hóa học (Phần 4)
 • Trắc nghiệm tổ hợp Sinh 12 Chương 1,2

Phần 7: Sinh thái học

Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật

 • Trắc nghiệm Bài 35: Môi ngôi trường sinh sống và những yếu tố sinh thái
 • Trắc nghiệm Bài 35: Môi ngôi trường sinh sống và những yếu tố sinh thái xanh (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 35: Môi ngôi trường sinh sống và những yếu tố sinh thái xanh (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 35: Môi ngôi trường sinh sống và những yếu tố sinh thái xanh (Phần 4)
 • Trắc nghiệm Bài 36: Quần thể loại vật và quan hệ trong số những thành viên vô quần thể
 • Trắc nghiệm Bài 36: Quần thể loại vật và quan hệ trong số những thành viên vô quần thể (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 36: Quần thể loại vật và quan hệ trong số những thành viên vô quần thể (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 37: Các đặc thù cơ phiên bản của quần thể sinh vật
 • Trắc nghiệm Bài 37: Các đặc thù cơ phiên bản của quần thể loại vật (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 37: Các đặc thù cơ phiên bản của quần thể loại vật (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 37: Các đặc thù cơ phiên bản của quần thể loại vật (Phần 4)
 • Trắc nghiệm Bài 38: Các đặc thù cơ phiên bản của quần thể loại vật (tiếp theo)
 • Trắc nghiệm Bài 38: Các đặc thù cơ phiên bản của quần thể loại vật (tiếp theo) (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 38: Các đặc thù cơ phiên bản của quần thể loại vật (tiếp theo) (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 39: Biến động con số thành viên của quần thể sinh vật
 • Trắc nghiệm Bài 39: Biến động con số thành viên của quần thể loại vật (Phần 2)
 • Trắc nghiệm tổ hợp Sinh 12 Chương 1

Chương 2: Quần xã sinh vật

 • Trắc nghiệm Bài 40: Quần xã loại vật và một số trong những đặc thù cơ phiên bản của quần xã
 • Trắc nghiệm Bài 40: Quần xã loại vật và một số trong những đặc thù cơ phiên bản của quần xã (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 40: Quần xã loại vật và một số trong những đặc thù cơ phiên bản của quần xã (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 40: Quần xã loại vật và một số trong những đặc thù cơ phiên bản của quần xã (Phần 4)
 • Trắc nghiệm Bài 41: Diễn thế sinh thái
 • Trắc nghiệm Bài 41: Diễn thế sinh thái xanh (Phần 2)
 • Trắc nghiệm tổ hợp Sinh 12 Chương 2

Chương 3: Hệ sinh thái xanh sinh quyển và bảo đảm an toàn môi trường

 • Trắc nghiệm Bài 42: Hệ sinh thái
 • Trắc nghiệm Bài 42: Hệ sinh thái xanh (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 43: Trao thay đổi vật hóa học vô hệ sinh thái
 • Trắc nghiệm Bài 43: Trao thay đổi vật hóa học vô hệ sinh thái xanh (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 43: Trao thay đổi vật hóa học vô hệ sinh thái xanh (Phần 3)
 • Trắc nghiệm Bài 43: Trao thay đổi vật hóa học vô hệ sinh thái xanh (Phần 4)
 • Trắc nghiệm Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 • Trắc nghiệm Bài 45: Dòng tích điện vô hệ sinh thái xanh và hiệu suất sinh thái
 • Trắc nghiệm Bài 45: Dòng tích điện vô hệ sinh thái xanh và hiệu suất sinh thái xanh (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 46: Thực hành: Quản lý và dùng vững chắc khoáng sản thiên nhiên
 • Trắc nghiệm Bài 46: Thực hành: Quản lý và dùng vững chắc khoáng sản vạn vật thiên nhiên (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 47: Ôn luyện phần tiến bộ hóa và sinh thái xanh học
 • Trắc nghiệm Bài 47: Ôn luyện phần tiến bộ hóa và sinh thái xanh học tập (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 47: Ôn luyện phần tiến bộ hóa và sinh thái xanh học tập (Phần 3)
 • Đề đánh giá Sinh 12 học tập kì 2

Xem thêm:

Xem thêm: deal with là gì

Tài liệu giáo án, đề ganh đua lớp 12 với đáp án hoặc khác:

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official