theo định luật khúc xạ ánh sáng thì

Câu hỏi:

09/10/2019 39,046

Bạn đang xem: theo định luật khúc xạ ánh sáng thì

A. góc cho tới tăng từng nào đợt thì góc khúc xạ tăng từng ấy đợt.

B. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

C. tia khúc xạ luôn luôn nằm trong mặt mũi bằng cho tới (mặt bằng chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến).

Đáp án chủ yếu xác

D. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Giải thích: Đáp án C

Theo ấn định luật khúc xạ độ sáng thì tia khúc xạ luôn luôn nằm trong mặt mũi bằng cho tới (mặt bằng cho tới là mặt mũi bằng chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến).

Khi tia sáng sủa truyền vuông góc cho tới mặt mũi phân cơ hội thân thiện nhị môi trường thiên nhiên thì truyền trực tiếp nên góc cho tới và góc khúc xạ đều bởi vì 0.

Góc cho tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng, tuy nhiên bọn chúng ko tỉ lệ thành phần thuận nên không nên góc cho tới tăng từng nào đợt thì góc khúc xạ tăng từng ấy đợt.

Khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên tách quang quẻ kém cỏi sang trọng môi trường thiên nhiên tách quang quẻ hơn vậy thì góc cho tới to hơn góc khúc xạ, khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên tách quang quẻ rộng lớn sang trọng môi trường thiên nhiên tách quang quẻ kém cỏi hơn vậy thì góc cho tới nhỏ rộng lớn góc khúc xạ.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những phần mềm tại đây, phần mềm của hiện tượng lạ bản năng toàn phần là:

A. gương bằng.

B. gương cầu.

C. thấu kính.

D. cáp dẫn sáng sủa vô nội soi nó học tập.

Câu 2:

Nếu tách suất của môi trường thiên nhiên chứa chấp tia cho tới nhỏ rộng lớn tách suất của môi trường thiên nhiên chứa chấp tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn bởi vì góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên truyền độ sáng rắn, lỏng, khí bất kì

A. luôn to hơn 1.     

B. luôn nhỏ rộng lớn 1.    

Xem thêm: hệ thống bôi trơn không có bộ phận nào

C. luôn bởi vì 1.         

D. luôn luôn to hơn 0.

Câu 4:

Trong những đánh giá và nhận định sau về hiện tượng lạ khúc xạ, đánh giá và nhận định ko trúng là

A. Tia khúc xạ nằm tại vị trí môi trường thiên nhiên thứ hai tiếp giáp với môi trường thiên nhiên chứa chấp tia cho tới.

B. Tia khúc xạ nằm trong mặt mũi bằng chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến.

C. Khi góc cho tới bởi vì 0, góc khúc xạ cũng bởi vì 0.

D. Góc khúc xạ luôn luôn bởi vì góc cho tới.

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đó là ko đúng?

A. Ta luôn luôn đem tia khúc xạ khi tia sáng sủa cút kể từ môi trường thiên nhiên đem tách suất nhỏ sang trọng môi trường thiên nhiên đem tách suất to hơn.

B. Ta luôn luôn đem tia khúc xạ khi tia sáng sủa cút kể từ môi trường thiên nhiên đem tách suất rộng lớn sang trọng môi trường thiên nhiên đem tách suất nhỏ rộng lớn.

C. Khi chùm tia sáng sủa bản năng toàn phần thì không tồn tại chùm tia khúc xạ.

D. Khi đem sự bản năng toàn phần, độ mạnh sáng sủa của chùm bản năng gần như là bởi vì độ mạnh sáng sủa của chùm sáng sủa cho tới.

Câu 6:

Khi chiếu độ sáng kể từ không gian vô nước thì

A. góc khúc xạ hạn chế khi góc cho tới tăng 

B. góc khúc xạ luôn luôn bởi vì góc tới

C. góc khúc xạ luôn luôn to hơn góc tới 

D. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc tới

Câu 7:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ độ sáng thì góc khúc xạ

A. tỉ lệ thành phần thuận với góc cho tới.

B. luôn luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn bé nhiều hơn góc cho tới.

Xem thêm: út vịnh

D. luôn luôn bé nhiều hơn góc cho tới.