toán lớp 5 trang 172


Một nền căn nhà hình chữ nhật đem chiều lâu năm 8m, chiều rộng lớn bởi 3/4 chiều lâu năm. Người tớ sử dụng những viên gạch men hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền căn nhà cơ, giá bán chi phí từng viên gạch men là trăng tròn 000 đồng. Hỏi lát cả nền căn nhà thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch men ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kế).

Tổng phù hợp đề thi đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và tiếng giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 172

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Một nền căn nhà hình chữ nhật đem chiều lâu năm 8m, chiều rộng lớn bởi \(\dfrac{3}{4}\) chiều lâu năm. Người tớ sử dụng những viên gạch men hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền căn nhà cơ, giá bán chi phí từng viên gạch men là trăng tròn 000 đồng. Hỏi lát cả nền căn nhà thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch men ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kế).

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn nền căn nhà = chiều dài \(\times \;\dfrac{3}{4}.\)

- Tính diện tích S nền căn nhà = chiều lâu năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S 1 viên gạch men hình vuông vắn = cạnh \(\times \) cạnh.

- Tính số viên gạch men nhớ dùng = diện tích S nền căn nhà : diện tích S 1 viên gạch men.

- Số chi phí mua sắm gạch men = giá bán chi phí 1 viên gạch men \(\times \) số viên gạch men nhớ dùng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Nền căn nhà hình chữ nhật

Chiều dài: 8 m

Chiều rộng: \(\dfrac{3}{4}\) chiều dài

Viên gạch men hình vuông vắn cạnh 4 dm

1 viên gạch: trăng tròn 000 đồng

Nền nhà: ... đồng?

Bài giải

Chiều rộng lớn nền căn nhà là:

                8 \(\times \; \dfrac{3}{4}\) = 6 (m)

Diện tích nền căn nhà là:

               8 x 6 = 48 (m2) = 4800dm2

Diện tích một viên gạch men là:

               4 x 4 = 16 (dm2)

Số viên gạch men nhằm lát cả nền căn nhà là:

              4800 : 16 = 300 (viên gạch)

Lát gạch men cả nền căn nhà thì không còn số chi phí là:

             20 000 x 300 = 6 000 000 (đồng)

                               Đáp số: 6 000 000 đồng.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình thang đem khoảng nằm trong nhị lòng là 36m. Diện tích thửa ruộng cơ bởi diện tích S một mảnh đất nền hình vuông vắn đem chu vi 96m.

a) Tính độ cao của thửa ruộng hình thang.

b) lõi hiệu nhị lòng là 10m, tính chừng lâu năm từng cạnh lòng của thửa ruộng hình thang.

Phương pháp giải:

- Tính chừng lâu năm cạnh hình vuông vắn = chu vi : 4.

- Tính diện tích mảnh khu đất hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

Từ cơ tớ đem diện tích S thửa ruộng hình thang.

- Tính tổng chừng lâu năm 2 lòng = khoảng nằm trong 2 đáy × 2.

- Tính độ cao hình thang = diện tích × 2 : tổng chừng lâu năm 2 lòng.

- Tìm chừng lâu năm nhị lòng theo đòi việc tìm hiểu nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé nhỏ = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

a) Cạnh mảnh đất nền hình vuông vắn là:

                 96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình vuông vắn là:

                24 × 24 = 576 (m2)

Xem thêm: vẽ biểu đồ tròn

Vậy diện tích S của thửa ruộng hình thang là 576m2.

Tổng chừng lâu năm nhị lòng của thửa ruộng hình thang là:

                36 × 2 = 72 (m) 

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

                576 × 2 : 72 = 16 (m)

b) 

Ta đem sơ đồ:

Độ lâu năm lòng bé nhỏ của thửa ruộng hình thang là:

                   (72 – 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ lâu năm lòng rộng lớn của thửa ruộng hình thang là:

                   72 – 31 = 41 (m)

                                Đáp số: a) 16m ;

                                             b) 41m;  31m.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hình chữ nhật ABCD bao gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE đem độ cao thấp như hình bên dưới đây:

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích S hình thang EBCD.

c) Cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích S hình tam giác EDM.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm \(+\) chiều rộng) \(\times 2\) .

- Diện tích tam giác = chừng lâu năm lòng \(\times \) độ cao \(: 2\).  

- Diện tích hình thang = (đáy lớn \(+\) lòng bé) \(\times \) độ cao \(: 2\).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

        \((84 + 28) × 2 = 224\;(cm)\) 

b) Diện tích hình thang EBCD là:

       \(\dfrac{(28 + 84)}{2} × 28 = 1568\;(cm^2)\) 

c) Vì M là trung điểm của BC nên tớ đem \(BM = MC = 28 : 2 = 14cm\) 

Diện tích hình tam giác EBM là: 

       \(\dfrac{28 \times 14}{2} = 196\;(cm^2)\) 

Diện tích hình tam giác DMC là:

       \(\dfrac{84 \times 14}{2} = 588\;(cm^2)\)

Diện tích hình tam giác EDM là:

        \(1568 - (196 + 588) = 784\;(cm^2)\) 

                                Đáp số: a) \(224cm\) ;

                                              b) \(1568cm^2\);

                                               c) \(784cm^2\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 173 Ôn luyện về biểu thiết bị

  Để biểu thị số lượng km bởi từng học viên vô group CÂY XANH trồng vô vườn ngôi trường rất có thể sử dụng biểu thiết bị sau đây :

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện luyện cộng đồng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở mặt hàng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi du ngoạn cũng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và cút nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở mặt hàng ?

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện luyện cộng đồng

  Tính. Trong phụ vương ngày 1 cửa hàng bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% số lối cơ, ngày loại nhị bán tốt 40% số lối cơ. Hỏi ngày loại phụ vương cửa hàng cơ bán tốt từng nào ki-lô-gam lối ?

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện luyện cộng đồng

  Tính. Một chiến thuyền cút với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Lúc nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một trong,6km/giờ. a) Nếu thuyền cút xuôi loại thì sau 3,5 giờ tiếp tục cút được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền cút ngược loại thì nên từng nào thời hạn nhằm cút được quãng lối như Lúc xuôi loại vô 3,5 giờ ?Tìm x.

 • Toán lớp 5 trang 177, 178 Luyện luyện cộng đồng

  Tính: a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ; b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ một phần hai tiếng : 5. Tìm số khoảng nằm trong của:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: nho giáo có hạn chế nào sau đây

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.