toán lớp 5 trang 176


Tính. Trong thân phụ ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg đàng. Ngày loại nhất bán tốt 35% số đàng bại liệt, ngày loại nhì bán tốt 40% số đàng bại liệt. Hỏi ngày loại thân phụ siêu thị bại liệt bán tốt từng nào ki-lô-gam đàng ?

Tổng ăn ý đề đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và tiếng giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 176

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(683 × 35;\)                     \(1954 × 425 ;\)                       \(2438 × 306 ;\)

b) \( \dfrac {7}{9} \times  \dfrac {3}{35};\)                      \( \dfrac{9}{22} \times 55;\)                           \( \dfrac {11}{17} :  \dfrac {33}{34};\)

c) \(36,66 : 7,8 ;\)                  \(15,7 : 6,28 ;\)                     \(27,63 : 0,45 ;\)

d) \(16\) giờ \(15\) phút \(: 5\);                \(14\) phút \(36\) giây \(: 12\).

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính theo đòi những quy tắc tiếp tục học tập về luật lệ nhân hoặc luật lệ phân chia số thập phân.

- Muốn nhân nhì phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

- Muốn phân chia nhì phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

b)  \( \dfrac {7}{9} \times  \dfrac {3}{35} = \dfrac {7 \times 3}{9 \times 35}\) \(=\dfrac {7 \times 3}{3 \times 3\times 7 \times 5}=\dfrac {1}{15};\)

\( \dfrac{9}{22} \times 55 =\dfrac {9\times 55}{22}\) \(=\dfrac {9 \times 5 \times 11}{2 \times 11}=\dfrac {45}{2}  ;\)                    

\( \dfrac {11}{17} :  \dfrac {33}{34} = \dfrac {11}{17} \times \dfrac {34}{33}\) \(=\dfrac {11 \times 34}{17 \times 33}=\dfrac {11 \times 2 \times 17}{17 \times 3\times 11 }=\dfrac {2}{3}; \)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\):

\(a)\; 0,12 \times  x = 6\) ;                                      \(b) \;x : 2,5 = 4\) ;

\(c) \;5,6 : x = 4\) ;                                          \(d) \;x \times 0,1 = \dfrac{2}{5}\) .

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn thăm dò quá số chưa chắc chắn tớ lấy tích phân chia mang đến quá số tiếp tục biết.

- Muốn thăm dò số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

- Muốn thăm dò số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia mang đến thương.

Lời giải chi tiết:

a) \(0,12 \times  x = 6 \)                  

                 \(x = 6 : 0,12\)                            

                 \(x = 50\).

b) \(x : 2,5 = 4\)

              \(x = 4 \times  2,5\)

              \(x = 10\).

c) \(5,6 : x = 4 \)                                     

              \(x = 5,6 : 4\)   

              \(x = 1,4\)

d) \( x \times 0,1 = \dfrac{2}{5}\)

                  \(x =\dfrac{2}{5}: 0,1 \)

                  \(x = \dfrac{2}{5} : \dfrac{1}{10}\)

                  \(x =\dfrac{2}{5} \times \dfrac{10}{1} \) 

                  \(x = 4\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Trong thân phụ ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg đàng. Ngày loại nhất bán tốt 35% số đàng bại liệt, ngày loại nhì bán tốt 40% số đàng bại liệt. Hỏi ngày loại thân phụ siêu thị bại liệt bán tốt từng nào ki-lô-gam đàng ?

Xem thêm: fe + hno3 loãng

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tìm số đàng chào bán ngày loại nhất

- Số đàng chào bán ngày loại thân phụ = số đàng chào bán vô thân phụ ngày \(-\) số đàng chào bán ngày loại nhất \(-\) số đàng chào bán ngày loại nhì. 

Cách 2 :

- Tìm tỉ số Phần Trăm của số đàng chào bán ngày loại thân phụ đối với tổng số đàng chào bán vô thân phụ ngày.

- Tìm số đường chào bán ngày loại thân phụ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ba ngày: 2400 kilogam đường

Ngày loại nhất: 35% số đường

Ngày loại hai: 40% số đường

Ngày loại 3: ... kilogam đường?

Bài giải

Cách 1 :

Ngày loại nhất siêu thị bán tốt số ki-lô-gam đường là:

              2400 : 100 × 35 = 840 (kg)

Ngày loại nhì cửa ngõ hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

               2400 : 100 × 40 = 960 (kg)

Ngày loại thân phụ cửa ngõ hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

               2400 – (840 + 960) = 600 (kg)

                                Đáp số: 600kg đàng.

Cách 2 :

Số đàng bán tốt ngày loại thân phụ cướp số Phần Trăm số đàng bán tốt vô cả thân phụ ngày là:

             100% – (35% + 40%) = 25%

Ngày loại thân phụ siêu thị chào bán được số ki-lô-gam đường là:

            2400 : 100 × 25 = 600 (kg)

                               Đáp số: 600kg đàng. 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một siêu thị chào bán trái cây (trái cây) nhận được \(1800000\) đồng, tính rời khỏi số chi phí lãi vì chưng \(20\%\) số chi phí mua sắm. Hỏi chi phí vốn liếng để sở hữ số trái cây này là từng nào đồng ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:  chi phí chào bán = tiến thủ vốn liếng + chi phí lãi. 

Lời giải chi tiết:

Coi số chi phí vốn liếng để sở hữ số trái cây này là \(100\%\).

Tiền chào bán trái cây cướp số Phần Trăm đối với chi phí vốn liếng là:

         \(100\% + 20\% = 120\% \)

Số chi phí vốn liếng để sở hữ trái cây là:

     \(1800000 : 120\times 100= 1500000\) (đồng)

                                Đáp số: \(1500000\) đồng.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện luyện cộng đồng

  Tính. Một chiến thuyền chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một,6km/giờ. a) Nếu thuyền chuồn xuôi dòng sản phẩm thì sau 3,5 giờ tiếp tục chuồn được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền chuồn ngược dòng sản phẩm thì nên cần từng nào thời hạn nhằm chuồn được quãng đàng như Khi xuôi dòng sản phẩm vô 3,5 giờ ?Tìm x.

 • Toán lớp 5 trang 177, 178 Luyện luyện cộng đồng

  Tính: a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 ; b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ nửa tiếng : 5. Tìm số tầm nằm trong của:

 • Toán lớp 5 trang 178, 179 Luyện luyện cộng đồng

  Mỗi bài bác luyện sau đây với tất nhiên một trong những câu vấn đáp A, B, C, D (là đáp án, sản phẩm tính,...). Hãy khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

 • Toán lớp 5 trang 179 Luyện luyện cộng đồng

  Một xe hơi chuồn được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ, tiếp bại liệt xe hơi chuồn được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 30km/giờ. Như vậy, thời hạn xe hơi đã đi được cả nhì phần đường là: A. 1,5 giờ. B. 2 tiếng đồng hồ. C. 3h D. 4 giờ.

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện luyện cộng đồng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở sản phẩm chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi du ngoạn cũng chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và chuồn nằm trong chiều với xe hơi chở sản phẩm. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở sản phẩm ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: nho giáo có hạn chế nào sau đây

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.