trắc nghiệm công nghệ 11 học kì 2

Top 16 Đề đua Công nghệ 11 Học kì 2 đem đáp án, cực kỳ hay

Phần bên dưới là list Top 16 Đề đua Công nghệ 11 Học kì 2 đem đáp án, cực kỳ hoặc. Hi vọng cỗ đề đua này tiếp tục giúp cho bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài bác đua Công nghệ 11.

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm công nghệ 11 học kì 2

  • Top 4 Đề đánh giá 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 đem đáp án (Lần 1)
  • Top 4 Đề đua Công nghệ 11 Giữa học tập kì 2 đem đáp án
  • Top 4 Đề đánh giá 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 đem đáp án (Lần 2)
  • Top 4 Đề đua Học kì 2 Công nghệ 11 đem đáp án

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đánh giá 15 phút Học kì 2

Môn: Công nghệ 11

Thời gian lận thực hiện bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Đâu là số lượng giới hạn bền?

   A. Giới hạn bền kéo

   B. Giới hạn bền nén

   C. Giới hạn bền dẻo

   D. Cả A và B

Câu 2. Phát biểu nào là tại đây đúng?

   A. HB dùng để làm đo chừng cứng của vật tư có tính cứng thấp

   B. HRC dùng để làm đo chừng cứng của vật tư có tính cứng trung bình

   C. HB dùng để làm đo chừng cứng của vật tư có tính cứng cao

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Tên vật tư thông thườn người sử dụng vô ngành cơ khí là?

   A. Vật liệu vô cơ

   B. Vật liệu hữu cơ

   C. Vật liệu compozit

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Có bao nhiêu cách thức sản xuất phôi?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 5. Công nghệ sản xuất phôi bởi vì cách thức đúc bao gồm bao nhiêu bước?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 6. Bản hóa học của gia công sắt kẽm kim loại bởi vì rời gọt là:

   A. Lấy lên đường một trong những phần sắt kẽm kim loại của phôi

   B. Lấy lên đường một trong những phần sắt kẽm kim loại của thôi bên dưới dạng phoi

   C. Thêm một trong những phần sắt kẽm kim loại vô phôi ban đầu

   D. Thêm một trong những phần sắt kẽm kim loại vô phôi lúc đầu nhờ khí cụ cắt

Câu 7. Sở phận rời của dao sản xuất kể từ vật tư như vậy nào?

   A. Có chừng cứng

   B. Có năng lực chống trau mòn

   C. Có năng lực bền sức nóng cao

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Máy tự động hóa là máy triển khai xong một trách nhiệm nào là đó

   A. Theo công tác không tồn tại sẵn, không tồn tại sự nhập cuộc thẳng của con cái người

   B. Theo công tác ấn định trước, không tồn tại sự nhập cuộc thẳng của con cái người

   C. Theo công tác ấn định trước, đem sự nhập cuộc thẳng của con cái người

   D. Theo công tác không tồn tại sẵn, đem sự nhập cuộc thẳng của con cái người

Câu 9. Máy tự động hóa phân chia thành:

   A. Máy tự động hóa cứng

   B. Máy tự động hóa mềm

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 10. Các giải pháp đáp ứng sự trở nên tân tiến kiên cố vô phát hành cơ khí là:

   A. Sử dụng technology cao vô sản xuất

   B. Có giải pháp xử lí dầu mỡ và nước thải trước lúc thể hiện môi trường

   C. Giáo dục ý thức đảm bảo an toàn môi trường xung quanh cho những người dân

   D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án và Thang điểm

1 - D 2 - D 3 - D 4 - B 5 - C 6 - B 7 - D 8 - B 9 - C 10 - D

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Giữa học tập kì 2

Môn: Công nghệ 11

Thời gian lận thực hiện bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Hệ thống dung dịch trơn không tồn tại thành phần nào là sau đây?

   A. Cacte dầu

   B. Két thực hiện mát

   C. Quạt gió

   D. Bơm

Câu 2. Phát biểu nào là tại đây sai?

   A. Trường thích hợp áp suất dầu bên trên những đàng vượt lên trên vượt độ quý hiếm được chấp nhận, nài an toàn và tin cậy bơm dầu hé.

   B. Van an toàn và tin cậy bơm dầu hé nhằm một trong những phần dầu chảy ngược về trước bơm

   C. Van an toàn và tin cậy bơm dầu hé nhằm một trong những phần dầu chảy ngược về trước bơm, một trong những phần chảy về cacte

   D. Dầu được bơm bú mớm kể từ cacte lên

Câu 3. Hệ thống dung dịch trơn không tồn tại thành phần nào?

   A. Bơm dầu

   B. Lưới thanh lọc dầu

   C. Van hằng nhiệt

   D. Đồng hồ nước báo áp suất dầu

Câu 4. Hệ thống làm giảm nhiệt độ bởi vì bầu không khí đem cụ thể đặc thù nào?

   A. Trục khuỷu

   B. Vòi phun

   C. Cánh tản nhiệt

   D. Bugi

Câu 5. Sở phận nào là tại đây nằm trong khối hệ thống thực hiện mát?

   A. Van hằng nhiệt

   B. Két nước

   C. Bơm nước

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Hệ thống nhiên liệu ở mô tơ xăng có:

   A. Hệ thống nhiên liệu người sử dụng Bộ độ hòa khí

   B. Hệ thống phun xăng

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 7. Tại khối hệ thống nhiên liệu người sử dụng Bộ độ trung khí, xăng và bầu không khí hòa trộn cùng nhau tại:

   A. Buồng phao

   B. Thùng xăng

   C. Họng khuếch tán

   D. Đường ống nạp

Câu 8. Phát biểu nào là tại đây đúng? Bơm gửi nhiên liệu bú mớm nhiên liệu kể từ thùng, qua quýt bầu thanh lọc thô, qua quýt bầu thanh lọc tinh ma tới:

   A. Bơm cao áp

   B. Vòi phun

   C. Xilanh

   D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 9. Phát biểu nào là tại đây đúng: nhiên liệu được phun vô xilanh mô tơ ở:

   A. Kì nén

   B. Cuối kì nén

   C. Kì nạp

   D. Kì thải

Câu 10. Tại mô tơ điêzen, kì nén đem trách nhiệm nén:

   A. Nhiên liệu điêzen

   B. Không khí

   C. Hòa khí

   D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 11. Nhiệm vụ của khối hệ thống tiến công lửa?

   A. Tạo tia lửa năng lượng điện cao thế

   B. Tạo tia lửa năng lượng điện hạ áp

   C. Tạo tia lửa năng lượng điện cao thế nhằm châm cháy trung khí vô xilanh mô tơ đích thị thời điểm

   D. Tạo tia lửa năng lượng điện cao thế nhằm châm cháy xăng

Câu 12. ĐĐK mang lại loại năng lượng điện trải qua khi:

   A. Phân cực kỳ thuận

   B. Phân cực kỳ ngược

   C. Phân cực kỳ thuận và cực kỳ tinh chỉnh và điều khiển dương

   D. Phân cực kỳ thuận và cực kỳ tinh chỉnh và điều khiển âm

Câu 13. Đối với thay đổi áp: loại năng lượng điện qua quýt “mát” tới:

   A. W1

   B. W2

   C. W1 hoặc W2

   D. W1 và W2

Câu 14. Hệ thống phát động được chia nhỏ ra thực hiện bao nhiêu loại?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 15. Chi tiết nào là ko nằm trong khối hệ thống khởi động?

   A. Động cơ điện

   B. Lõi thép

   C. Thanh kéo

   D. Bugi

Xem thêm: ch3cho ra c2h5oh

Câu 16. Động cơ thắp vô trước tiên chạy bởi vì nhiên liệu điêzen Ra đời năm:

   A. 1858

   B. 1897

   C. 1879

   D. 1987

Câu 17. Động cơ thắp vô đem tầm quan trọng cần thiết trong:

   A. Sản xuất

   B. Đời sống

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 18. Dựa vô tín hiệu nào là nhằm phân loại mô tơ thắp trong?

   A. Theo nhiên liệu

   B. Theo số hành trình dài pit-tông

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 19. Động cơ pit-tông đem loại:

   A. Pit-tông vận động tịnh tiến

   B. Pit-tông vận động quay

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu trăng tròn. Động cơ thắp vô đem khối hệ thống nào?

   A. Hệ thống thanh truyền

   B. Hệ thống thực hiện mát

   C. Hệ thống bugi

   D. Đáp án khác

Câu 21. Đâu là mô tơ nhiệt?

   A. Động cơ khá nước

   B. Động cơ thắp trong

   C. Cả A và B đều sai

   D. Cả A và B đều đúng

Câu 22. Theo số xilanh, mô tơ thắp vô có:

   A. Động cơ 1 xilanh

   B. Động cơ nhiều xilanh

   C. Đáp án khác

   D. Cả A và B đều đúng

Câu 23. Khi pit-tông dịch gửi được một hành trình dài thì trục khuỷu tiếp tục cù góc:

   A. 90ᵒ

   B. 180ᵒ

   C. 360ᵒ

   D. 720ᵒ

Câu 24. Động cơ thắp vô hoàn toàn có thể tích nào?

   A. Thể tích toàn phần

   B. Thể tích chống cháy

   C. Thể tích công tác

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 25. Thể tích công tác làm việc là thể tích xilanh khi pit-tông ở:

   A. Điểm bị tiêu diệt trên

   B. Điểm bị tiêu diệt dưới

   C. Giới hạn bởi vì nhị điểm chết

   D. Đáp án khác

Câu 26. Chọn tuyên bố đúng:

   A. Động cơ xăng đem tỉ số nén kể từ 6 ÷ 10

   B. Động cơ điêzen đem tỉ số nén kể từ 15 ÷ 21

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 27. Tại mô tơ điêzen 4 kì, xupap hấp thụ đóng góp ở kì nào?

   A. Kì 1

   B. Kì 2

   C. Kì 3

   D. Kì 2,3,4

Câu 28. Tại mô tơ xăng 4 kì, xupap thải đóng góp ở kì nào?

   A. Kì nạp

   B. Kì nén

   C. Kì cháy – dãn nở

   D. Kì thải, nén, cháy – dãn nở

Câu 29. Tại mô tơ điêzen 4 kì, kì 4 là kì:

   A. Nạp

   B. Nén

   C. Cháy – dãn nở

   D. Thải

Câu 30. Tại mô tơ xăng 4 kì, kì 2 là kì:

   A. Nạp

   B. Nén

   C. Cháy – dãn nở

   D. Thải

Câu 31. Tại mô tơ điêzen 4 kì, kì 4 pit-tông lên đường từ:

   A. Điểm bị tiêu diệt bên trên tới điểm bị tiêu diệt dưới

   B. Điểm bị tiêu diệt bên dưới tới điểm bị tiêu diệt trên

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 32. Đơn vị thể tích là:

   A. Mm3

   B. Cm3

   C. M3

   D. Dm3

Câu 33. Thân máy có:

   A. Thân xilanh

   B. Cacte

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 34. Cacte được chế tạo:

   A. Liền khối

   B. Chia thực hiện 2 nửa

   C. Đáp án A hoặc B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 35. Cấu tạo ra cacte ở những mô tơ là:

   A. Giống nhau

   B. Tương đối như là nhau

   C. Khác nhau

   D. Tương đối không giống nhau

Câu 36. Xilanh được chế tạo:

   A. Rời với thân

   B. Đúc ngay tắp lự với thân

    C. Đáp án A hoặc B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 37. Nắp máy lắp:

   A. Cánh tản nhiệt

   B. Trục khuỷu

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 38. Cánh tản sức nóng ko được sắp xếp ở:

   A. Thân xilanh

   B. Nắp máy

   C. Cacte

   D. Đáp án khác

Câu 39. Pit-tông nhận lực kể từ trục khuỷu nhằm tiến hành vượt lên trên trình:

   A. Nạp

   B. Nén

   C. Thải

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 40. Pit-tông có:

   A. Đỉnh

   B. Đầu

   C. Thân

   D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án và Thang điểm

1 - C 2 - C 3 - C 4 - C 5 - D 6 - C 7 - C 8 - A 9 - B 10 - B
11 - C 12 - C 13 - A 14 - C 15 - D 16 - B 17 - C 18 - C 19 - C 20 - B
21 - D 22 - D 23 - B 24 - D 25 - C 26 - C 27 - D 28 - D 29 - D 30 - B
31 - B 32 - B 33 - C 34 - C 35 - B 36 - C 37 - A 38 - C 39 - D 40 - D

Xem thêm thắt những đề đua Công nghệ 11 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

  • Top 12 Đề đánh giá Công nghệ 11 Học kì 1 đem đáp án

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: fe + hno3 loãng

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học