trắc nghiệm gdcd 11 bài 13Trong công tác sách mới mẻ, GDCD 11 được thay tên trở thành Giáo dục đào tạo Kinh tế & Pháp luật 11. Với thắc mắc trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 có đáp án Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn tập dượt trắc nghiệm Giáo dục đào tạo công dân 11 Bài 13.

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 với đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm gdcd 11 bài 13

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm KTPL 11 Bài 13: Quyền và nhiệm vụ cơ phiên bản của công dân nhập nhập cuộc quản ngại lí quốc gia và xã hội

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm KTPL 11 Bài 13: Quyền và nhiệm vụ công dân nhập nhập cuộc quản ngại lí quốc gia và xã hội

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm KTPL 11 Bài 13: Quyền và nhiệm vụ của công dân nhập nhập cuộc quản ngại lí quốc gia và xã hội

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Câu chất vấn trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách dạy dỗ và huấn luyện, khoa học tập và technology, văn hóa truyền thống (sách cũ)

Câu 1: Nhiệm vụ của dạy dỗ và huấn luyện ở VN là

A. Đào tạo ra quả đât VN cải tiến và phát triển toàn diện

B. Nâng cao dân trí, huấn luyện lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài

C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa khu đất nước

D. Giữ gìn, cải tiến và phát triển và quảng bá văn minh nhân loại

Đáp án: B

Câu 2:Thực hiện tại vô tư xã hội nhập dạy dỗ nhằm

A. Đảm bảo quyền tiếp thu kiến thức xuyên suốt đời của công dân

B. Tạo từng ĐK nhằm người túng thiếu với thời cơ được học tập tập

C. Tạo môi trường thiên nhiên mang đến công dân nâng lên nhận thức

D. Đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức của công dân

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 3: Một trong mỗi phương phía cơ phiên bản của quyết sách dạy dỗ và huấn luyện ở VN là

A. Nâng cao dân trí, huấn luyện lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài

B. Nâng cao unique, hiệu suất cao dạy dỗ và khoét tạo

C. Nâng cao nắm vững và nút trải nghiệm văn hóa

D. Nâng cao hiệu suất cao của hoạt động và sinh hoạt khoa học tập và công nghệ

Đáp án: B

Câu 4: Nhà nước kêu gọi từng nguồn lực có sẵn nhằm cải tiến và phát triển dạy dỗ và huấn luyện là tiến hành nội dung của phương hướng?

A. Mở rông quy tế bào giáo dục

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

C. Thực hiện tại vô tư xã hội nhập giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Đáp án: B

Câu 5: Nhà nước tăng nhanh liên minh với những nước nhập điểm và quốc tế về dạy dỗ là nhằm

A. Tiếp cận chuẩn chỉnh mực dạy dỗ tiên tiến và phát triển của thế giới

B. Mở rộng lớn quy tế bào giáo dục

C. Đa dạng hóa những mẫu mã giáo dục

D. Mở rộng lớn mối quan hệ gặp mặt quốc tế

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 6: Nội dung nào là bên dưới đay nằm trong phương vị trí hướng của chủ yếu scahs dạy dỗ và huấn luyện nước ta?

A. Chủ động và tích đặc biệt hội nhập kinh tế tài chính quốc tế

B. Củng cố và tăng nhanh mối quan hệ với những nước

C. Xây dựng tiềm năng khoa học tập và công nghệ

D. Tăng cường liên minh quốc tế về dạy dỗ và khoét tạo

Đáp án: D

Câu 7: Phát triển dạy dỗ là việc nghiệp của

A. Nhà nước và của toàn dân

B. Đảng và Nhà nước

C. Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo

D. Nhà nước và Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo

Đáp án: A

Câu 8: Nhà nước với quyết sách đích thị đắn trong các việc cải tiến và phát triển, huấn luyện, bồi chăm sóc, dùng nhân tài là nhằm

A. Nâng cao unique, hiệu suất cao dạy dỗ và khoét tạo

B. Ưu tiên trước tiên mang đến giáo dục

C. Thực hiện tại vô tư xã hội nhập giáo dục

D. Mở rộng lớn quy tế bào giáo dục

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 9: Muốn nâng lên unique, hiệu suất cao dạy dỗ và huấn luyện, tất cả chúng ta phải

A. Thực hiện tại dạy dỗ trọn vẹn, thay đổi nội dung, cách thức dạy dỗ học

Xem thêm: vi ét lớp 9

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

C. Tăng cường liên minh quốc tế và giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Đáp án: A

Câu 10: Đa dạng hóa những mô hình ngôi trường lớp và những mẫu mã dạy dỗ là nội dung cơ phiên bản của phương phía nào là bên dưới đây?

A. Mở rộng lớn quy tế bào giáo dục

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

D. Thực hiện tại vô tư xã hội nhập giáo dục

Đáp án: C

Câu 11: Đảng và Nhà VN coi dạy dỗ và huấn luyện là

A. Yếu tố đưa ra quyết định nhằm cải tiến và phát triển khu đất nước

B. Nhân tố cần thiết nhập quyết sách của Nhà nước

C. Chính sách xã hội cơ bản

D. Quốc sách mặt hàng đầu

Đáp án: D

Câu 12: Thực hiện tại chất lượng tốt phương phía cơ phiên bản của quyết sách dạy dỗ và giáo tiếp tục thêm phần nhập việc

A. Thức đẩy cải tiến và phát triển kinh tế tài chính của khu đất nước

B. Thức đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa khu đất nước

C. Đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức của nhân dân

D. Đào tạo ra quả đât VN cải tiến và phát triển trọn vẹn, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của khu đất nước

Đáp án: D

Câu 13: Phương phía nào là tiếp sau đây của quyết sách dạy dỗ và huấn luyện đem ý nghĩa sâu sắc nhân bản thâm thúy của việc nghiệp dạy dỗ nước ta?

A. Nâng cao unique, hiệu suất cao dạy dỗ và khoét tạo

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

C. Thực hiện tại vô tư xã hội nhập giáo dục

D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

Đáp án: C

Câu 14: Để người học tập tiếp cận với những nền dạy dỗ tiên tiến và phát triển bên trên toàn cầu, quyết sách dạy dỗ và huấn luyện VN đưa ra phương phía nào là bên dưới đây?

A. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến giáo dục

B. Mở rộng lớn quy tế bào giáo dục

C. Tăng cường liên minh quốc tế về dạy dỗ và khoét tạo

D. Đổi mới mẻ nội dung và phương phía dạy dỗ học

Đáp án: C

Câu 15: Nhà nước tiến hành quyết sách miễn, tách ngân sách học phí mang đến học viên với thực trạng mái ấm gia đình trở ngại là thể hiện

A. Chu trương dạy dỗ toàn diện

B. Công vì thế xã hội nhập giáo dục

C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục

D. Sự quan hoài cho tới dạy dỗ và khoét tạo

Đáp án: B

Câu 16: Nhà nước vận dụng quyết sách tín dụng thanh toán ưu đãi so với SV những ngôi trường cao đẳng, ĐH với thực trạng trở ngại là thực hiện

A. Xóa đói tách túng thiếu nhập giáo dục

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư giáo dục

C. Công vì thế xã hội nhập giáo dục

D. Xã hội hóa giáo dục

Đáp án: C

Câu 17: Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tổ chức triển khai những kì đua học viên chất lượng tốt nhằm mục đích mục tiêu nào là bên dưới đây

A. Thực hiện tại tiềm năng huấn luyện nhân tài mang đến khu đất nước

B. Phát triển tiềm năng trí tuệ của những người học

C. Góp phần huấn luyện mối cung cấp lực lượng lao động mang đến khu đất nước

D. Khuyến khích người học tập nhập cuộc học tập tập

Đáp án: A

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm GDCD 11 với đáp án, hoặc khác:

 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13: Chính sách dạy dỗ và huấn luyện, khoa học tập và technology, văn hóa truyền thống (phần 4)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (mức chừng Vận dụng thấp)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (mức chừng Vận dụng cao)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc chống bình an (phần 1)
 • Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc chống bình an (phần 2)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học