trắc nghiệm sử 11 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21 (có đáp án): Phong trào yêu thương nước kháng Pháp của quần chúng. # tớ cuối thế kỉ XIX

Câu 1. Tuy đang được hoàn thành xong về cơ bạn dạng việc làm bình tấp tểnh VN, thực dân Pháp vẫn bắt gặp nên sự phản kháng khốc liệt của những lực lượng nào?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 21

A. Một số quan lại lại yêu thương nước nhập triều đình mái ấm Nguyễn

B. Một số quan lại lại, văn thân thiết, sĩ phu yêu thương nước và nhân cả nước

C. Một số trí thức yêu thương nước và quần chúng. # Trung Kì

D. Một số quan lại lại, văn thân thiết, sĩ phu ở Bắc Kì

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 124 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Người hàng đầu phái mái ấm chiến mái ấm trương kháng Pháp nhập triều đình Huế là

Quảng cáo

A. Phan Thanh Giản       B. Tôn Thất Thuyết

C. Vua Hàm Nghi       D. Nguyễn Văn Tường

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 124 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Sau Khi cuộc phản công kinh trở nên Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đã từng gì?

A. Đưa vua Hàm Nghi tách ngoài Hoàng trở nên cho tới nện chống Tân Sở (Quảng Trị)

B. Tiếp tục kiến thiết khối hệ thống nện chống nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công của Pháp

C. Bổ sung lực lượng quân sự chiến lược, nối tiếp triển khai plan phản công quân Pháp

D. Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung tách ngoài Hoàng trở nên cho tới nện chống Âu Sơn (Hà Tĩnh)

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 125 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Nội dung hầu hết của chiếu Cần vương vãi là

A. kêu gọi quần bọn chúng quần chúng. # đứng lên kháng chiến bên dưới sự chỉ huy của triều đình

B. kêu gọi văn thân thiết, sĩ phu và quần chúng. # toàn quốc vì như thế vua nhưng mà đứng lên kháng chiến

C. kêu gọi tổ chức cách tân về chủ yếu trị, xã hội

D. tố cáo tội ác xâm lăng của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 125 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở những địa hạt nào?

A. Trung Kì và Nam Kì       B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì       D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 125 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Trong tiến độ 1885 - 1888, trào lưu Cần vương vãi bịa đặt bên dưới sự lãnh đạo của

A. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường

Quảng cáo

B. Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn

D. Nguyễn Đức Nhuận và Đào Doãn Dịch

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Bộ lãnh đạo của trào lưu Cần vương vãi nhập tiến độ 1885 - 1888 đóng góp bên trên địa phận nằm trong nhị tỉnh nào?

A. Quảng Ngãi và Bình Định      B. Quảng Nam và Quảng Trị

C. Quảng Bình và Quảng Trị       D. Quảng Bình và Hà Tĩnh

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Sau Khi bắt được vua Hàm Nghi, thực dân Pháp đã lấy ông lên đường đày ải ở đâu?

A. Tuynidi       B. Angiêri

C. Mêhicô       D. Nam Phi

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Sau Khi vua Hàm Nghi bị tóm gọn, trào lưu Cần vương

A. bị thực dân Pháp đàn áp

B. chỉ hoạt động và sinh hoạt rứa chừng

C. vẫn nối tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục trở nên tân tiến, quy tụ dần dần trở nên những trung tâm lớn

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 126 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Nội dung này phản ánh chân thành và ý nghĩa của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố và trở nên tân tiến cơ chế phong con kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp nên trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đấu giành cứu vớt nước nhập nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện tại trào lưu dân tộc bản địa mái ấm nghĩa đầu thế kỉ XX

Đáp án: C

Giải thích: Phong trào Cần vương vãi cuối thế kỉ XIX đang được thổi bùng lên ngọn lửa đấu giành cứu vớt nước nhập quần chúng. #. Mặc mặc dù trào lưu thất bại tuy nhiên đã từng lờ đờ quy trình bình tấp tểnh của thực dân Pháp ở Việt Nam

Câu 11. Nguyên nhân hầu hết dẫn đến việc thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình mái ấm Nguyễn nhanh gọn lẹ đầu sản phẩm thực dân Pháp

B. Phong trào ra mắt tách rộc, lẻ tẻ, thiếu thốn sự links thống nhất

C. Thiếu lối lối hướng dẫn đích thị đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và đang được gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Đáp án: C

Giải thích: nguyên nhân hầu hết dẫn đến việc thất bại của trào lưu Cần Vương là vì thiếu thốn lối lối và sự lãnh đạo thống nhất, trào lưu ra mắt mạnh mẽ và uy lực tuy nhiên lại không tồn tại sự liên kết trở nên một trào lưu rộng lớn thống nhất nhập toàn quốc. Chính vì vậy, đó cũng là minh bệnh cho việc rủi ro khủng hoảng về lối lối và giai cấp cho hướng dẫn cuối thế kỉ XIX.

Câu 12. Phong trào Cần vương vãi đem Điểm sáng của

A. phong trào yêu thương nước theo dõi khuynh phía và ý thức hệ phong kiến

B. phong trào yêu thương nước theo dõi khuynh phía dân mái ấm tư sản

C. phong trào yêu thương nước theo dõi khuynh phía vô sản

D. phong trào yêu thương nước của những đẳng cấp nông dân

Đáp án: A

Giải thích: Phong trào Cần vương vãi đem Điểm sáng của trào lưu yêu thương nước theo dõi khuynh phía và ý thức hệ phong con kiến vì như thế hướng dẫn trào lưu là những văn thân thiết, sĩ phu phong con kiến, đôi khi tiềm năng đứng lên vì như thế vua nhưng mà kháng chiến, phục sinh cơ chế quân mái ấm chuyên nghiệp chế cũng thể hiện tại rõ ràng khuynh phía phong con kiến của phong trào

Câu 13. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội nhất nhập trào lưu Cần vương vãi cuối thế kỉ XIX là

A. khởi nghĩa Hương Khê       B. khởi nghĩa Hùng Lĩnh

C. khởi nghĩa Ba Đình       D. khởi nghĩa Bãi Sậy

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892)do ai lãnh đạo?

Xem thêm: ch3cho ra c2h5oh

A. Đinh Công Tráng       B. Nguyễn Thiện Thuật

C. Phan Đình Phùng       D. Đinh Gia Quế

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 128 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887) bịa đặt bên dưới sự hướng dẫn của

A. Phạm Bành, Đinh Công Tráng

B. Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Gia Quế

C. Tống Duy Tân, Trần Xuân Soạn

D. Phạm Bành, Cầm vịn Thước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 130 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) bịa đặt bên dưới sự hướng dẫn của

A. Cao Điền và Tống Duy Tân

B. Tống Duy Tân và Cao Thắng

C. Phan Đình Phùng và Hoàng Hoa Thám

D. Phan Đình Phùng và Cao Thắng

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Cao Thắng sở hữu tầm quan trọng thế nào nhập khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896)?

A. Chiêu luyện đấu sĩ, chuẩn bị và huấn luyện và giảng dạy quân sự

B. Xây dựng địa thế căn cứ nằm trong vùng rừng núi những tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, TP. Hà Tĩnh, Quảng Bình

C. Chiêu luyện đấu sĩ, chuẩn bị và huấn luyện và giảng dạy quân sự chiến lược, kiến thiết địa thế căn cứ, phân tích sản xuất thành công xuất sắc súng ngôi trường theo dõi khuôn mẫu của Pháp

D. Chuẩn bị lực lượng và tranh bị cho tới khởi nghĩa

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Giai đoạn kể từ năm 1885 cho tới năm 1888, nghĩa binh Hương Khê triệu tập triển khai trọng trách hầu hết gì?

A. Tập trung lực lượng tấn công thực dân Pháp

B. Chuẩn bị lực lượng, kiến thiết hạ tầng chiến đấu

C. Xây dựng khối hệ thống chiến lũy nhằm chiến đấu

D. Chặn tấn công những đoàn xe cộ vận tải đường bộ của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Giai đoạn từ thời điểm năm 1888 cho tới năm 1896, nghĩa binh Hương Khê triệu tập triển khai trọng trách gì?

A. Chuẩn bị về lực lượng và sản xuất vũ khí

B. Xây dựng hạ tầng võ thuật của nghĩa quân

C. Xây dựng khối hệ thống chiến lũy nhằm chiến đấu

D. Chiến đấu khốc liệt với thực dân Pháp

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần II) Trang 132 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu trăng tròn. Cuộc khởi nghĩa vũ trang rộng lớn và kéo dãn dài nhất nhập trào lưu kháng Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. khởi nghĩa Hương Khê

B. khởi nghĩa Yên Thế

C. khởi nghĩa Hùng Lĩnh

D. khởi nghĩa Bãi Sậy

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Nông dân Yên Thế đứng lên kháng Pháp nhằm

A. hưởng ứng chiếu Cần vương vãi của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

B. chống lại quyết sách cướp tách bóc, bình tấp tểnh của thực dân Pháp, bảo đảm cuộc sống

C. phản ứng trước hành vi đầu sản phẩm thực dân Pháp của triều đình

D. chống lại việc làm lấn chiếm Bắc Kì của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất nhập khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân       B. nông dân

C. các dân tộc bản địa sinh sống ở miền núi       D. nông dân và công nhân

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 133 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 23. Đến năm 1891, kể từ Yên Thế, nghĩa binh của Đề Nắm đang được không ngừng mở rộng hoạt động và sinh hoạt lịch sự vùng nào?

A. Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng

B. Phủ Lạng Thương

C. Tiên Lữ (Hưng Yên)

D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 134 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Trong tiến độ từ thời điểm năm 1893 cho tới năm 1897, lãnh tụ vô thượng của khởi nghĩa Yên Thế là

A. Đề Nắm       B. Đề Thám

C. Nguyễn Trung Trực       D. Phan Đình Phùng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 4 (phần II) Trang 134 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Khởi nghĩa nghĩa Yên Thế sở hữu điểm gì khác lạ đối với những cuộc khởi nghĩa nhập trào lưu Cần vương?

A. Hưởng ứng chiếu Cần vương vãi của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết

B. Chống thực dân Pháp, kháng triều đình, giành cơ quan ban ngành về mình nhân dân

C. Là trào lưu dân cày kháng Pháp, ko nằm trong phạm trù trào lưu Cần vương

D. Là phản xạ của quần chúng. # trước hành vi đầu sản phẩm thực dân Pháp của triều đình

Đáp án: C

Giải thích: Phong trào dân cày Yên Thế là trào lưu dân cày ngăn chặn quyết sách bình tấp tểnh và cướp tách bóc của thực dân Pháp, đo cơ ko nằm trong phạm trù trào lưu Cần vương

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 sở hữu đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội VN nhập cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội VN nhập cuộc khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhất của thực dân Pháp (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh VN từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành toàn cầu loại nhất (1914) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh VN từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành toàn cầu loại nhất (1914) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: VN trong mỗi năm Chiến giành toàn cầu loại nhất (1914 -1918) (phần 1)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: sóng cơ là

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học