trắc nghiệm sử 11 bài 22Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22 (có đáp án): Xã hội VN vô cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp

Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp CN vật nào là thanh lịch thực hiện Toàn quyền Đông Dương?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 22

A. Rivie       B. Gáchủ nghĩaiê

C. Pôn Đume       D. Bôlaéc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Đặc điểm nổi trội của nền tài chính VN trong thời gian cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. kinh tế nông nghiệp trở nên tân tiến, tài chính công nghiệp chậm rãi trị triển

B. xuất hiện tại những búp mống của nền tài chính tư bạn dạng căn nhà nghĩa tuy nhiên manh mún và phụ thuộc vô Pháp

Quảng cáo

C. thương nghiệp trở nên tân tiến với việc không ngừng mở rộng gặp mặt buôn bán

D. hệ thống lối giao thông vận tải thủy, cỗ, sản phẩm ko được phanh rộng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Trước cuộc Lúc thác nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp, xã hội VN đem nhì giai cấp cho cơ bạn dạng là

A. địa căn nhà phong loài kiến và đái tư sản

B. địa căn nhà phong loài kiến và tư sản

C. địa căn nhà phong loài kiến và nông dân

D. công nhân và nông dân

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Giai cấp cho người công nhân VN triệu tập đông đúc nhất ở ngành nào?

A. Khai thác mỏ       B. Đồn điền

C. Công nghiệp đóng góp tàu       D. Các xí nghiệp sản xuất chế biến

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, tiềm năng đấu giành của giai cấp cho người công nhân VN là gì?

A. Đòi quyền hạn tài chính

B. Đòi quyền hạn giai cấp

C. Đòi quyền hạn dân tộc bản địa

D. Đòi quyền tự tại, dân chủ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Thực dân Pháp tiếp tục tiến hành quyết sách nào là tức thì kể từ Lúc tổ chức công việc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất ở Việt Nam?

A. Chính sách “chia nhằm trị”

B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”

C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc bản địa Việt Nam

D. Chính sách “khủng tía trắng” so với những người dân chống đối

Đáp án: A

Giải thích: Từ Lúc tổ chức công việc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất ở VN, thực dân Pháp tiếp tục tiến hành quyết sách “chia nhằm trị”, phân chia toàn quốc trở nên tía Kì với 3 chính sách không giống nhau

Câu 7. Trong quy trình khai quật nằm trong địa ở VN, thực dân Pháp chú ý vô ngành nào?

Quảng cáo

A. Công nghiệp nặng nề       B. Công nghiệp nhẹ

C. Khai thác mỏ       D. Luyện kim và cơ khí

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Giai cấp cho hoặc giai tầng nào là ở VN càng ngày càng gánh Chịu nhiều loại thuế và bị cực khổ cực kỳ trăm bề vô thời hạn thực dân Pháp tổ chức công việc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất?

A. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa

B. Tầng lớp đái tư sản

C. Giai cấp cho người công nhân

D. Giai cấp cho nông dân

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Giai cấp cho người công nhân VN hầu hết xuất thân thuộc từ

A. tư sản       B. nông dân

C. tiểu tư sản       D. địa căn nhà nhỏ.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Hệ trái khoáy lớn số 1 vô quyết sách thống trị của thực dân Pháp so với VN sau cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất là

A. Nền tài chính trở nên tân tiến theo phía tư bạn dạng căn nhà nghĩa, xã hội không nhiều đổi thay đổi

B. Công thương nghiệp trở nên tân tiến, nông nghiệp lỗi thời, xã hội không tồn tại đổi thay đổi

C. Cơ cấu tài chính rất nhiều đem sự lay chuyển, cơ cấu tổ chức xã hội đổi khác sâu sắc sắc

D. Cơ cấu tài chính không tồn tại sự thay cho thay đổi, cơ cấu tổ chức xã hội đổi khác sâu sắc sắc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Qua cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp, công thức phát hành nào là từng bước gia nhập vô Việt Nam?

A. Phương thức phát hành phong kiến

B. Phương thức phát hành nhỏ, tự túc tự động cấp

C. Phương thức phát hành thực dân

D. Phương thức phát hành tư bạn dạng căn nhà nghĩa

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Để tối nhiều hóa mối cung cấp lợi tức đầu tư, vô cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất ở VN, thực dân Pháp vẫn giữ lại công thức tách lột nào?

A. Phương thức tách lột tư bạn dạng căn nhà nghĩa

B. Phương thức tách lột phong kiến

C. Phương thức tách lột thực dân

D. Phương thức tách lột chi phí tư bạn dạng căn nhà nghĩa

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp ở VN đã trải xuất hiện tại những giai cấp cho và giai tầng xã hội mới nhất, cơ là

A. địa căn nhà nhỏ và công nhân

B. công nhân, tư sản dân tộc bản địa và đái tư sản

C. công nhân, dân cày và tư sản dân tộc

D. công nhân, dân cày và đái tư sản

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Giai cấp cho nào là thành lập trước cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp ở VN và trở nên lực lượng phần đông của cơ hội mạng?

A. Tư sản dân tộc      B. Công nhân

C. Nông dân       D. Tiểu tư sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Phong trào đấu giành của người công nhân VN trong mỗi năm đầu thế kỉ XX còn mang ý nghĩa tự động trị vì

A. đấu giành ko mạnh mẽ và tự tin, ko kiên quyết

B. đấu giành chỉ đề nghị quyền hạn về kinh tế

C. chưa quan hoài đấu giành đề nghị những quyền tự tại dân chủ

D. sự đàn áp mọi rợ của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Lực lượng xã hội nào là tiếp sau đây tiếp tục thu nhận luồng tư tưởng mới nhất phía bên ngoài vô VN đầu thế kỉ XX?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Sĩ phu yêu thương nước tiến thủ bộ

D. Sĩ phu yêu thương nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến thủ cỗ kể từ những nước nào là tiếp tục tác động cho tới Việt Nam?

A. Các nước Đông Nam Á

B. Nhật Bản và Trung Quốc

Xem thêm: bài thơ nói với con

C. Anh và Pháp

D. Ấn Độ và Trung Quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Để tổ chức khai quật nằm trong địa ở VN, trước không còn thực dân Pháp tiếp tục phải

A. sẵn sàng thiệt nhiều vốn liếng và lực lượng người công nhân thực hiện mướn.

B. tiến hành quy trình xâm lăng và bình toan VN.

C. đem giai cấp cho tư sản kể từ Pháp thanh lịch VN.

D. ổn định toan tài chính, chủ yếu trị ở chủ yếu quốc.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Lúc hoàn thành xong quy trình xâm lăng và bình toan VN, thực dân Pháp mới nhất hợp tác vô tổ chức công việc khai quật nằm trong địa

Câu 19. Thực dân Pháp cần rơi rụng từng nào năm mới tết đến hoàn toàn có thể tổ chức khai quật được Việt Nam?

A. hai mươi năm.     B. 30 năm.

C. 40 năm.     D. 50 năm.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Lúc hoàn thành xong công việc xâm lăng VN, thực dân Pháp cần rơi rụng 13 năm mới tết đến hoàn toàn có thể tổ chức khai quật nằm trong địa, từ thời điểm năm 1884 cho tới năm 1897

Câu đôi mươi. Thực dân Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa phiên loại nhất ở VN trong vòng thời hạn nào?

A. Từ năm 1897 cho tới năm 1914.

B. Từ năm 1898 cho tới năm 1914.

C. Từ năm 1899 cho tới năm 1914.

D. Từ năm 1897 cho tới năm 1916.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Giai cấp cho người công nhân VN được tạo hình trong vòng thời hạn nào?

A. Sau Chiến giành trái đất loại nhất.

B. Trong Chiến giành trái đất loại nhất.

C. Trong cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của Pháp ở VN.

D. Sau cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của Pháp ở VN.

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Thực dân Pháp tiến hành quyết sách “chia nhằm trị” bởi vì cách

A. tách VN ngoài Lào và Cam-pu-chia.

B. phân chia VN trở nên nhì miền: miền Bắc và miền Nam.

C. phân chia VN trở nên tía xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì.

D. phân chia dân tộc bản địa VN trở nên nhiều giai tầng không giống nhau.

Đáp án: C

Giải thích: Thực dân Pháp tiến hành quyết sách “chia nhằm trị” bằng phương pháp phân chia VN trở nên tía xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì với tía chính sách không giống nhau: Bắc Kì – khu đất bảo lãnh, Nam Kì – xứ nằm trong địa, Trung Kì – triều Nguyễn quản ngại lí bên dưới sự trấn áp của Pháp

Câu 23. Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở VN, thực dân Pháp lựa chọn vùng nào là là vùng khu đất nằm trong Pháp?

A. Bắc Kì.

B. Trung Kì.

C. Nam Kì.

D. Cả Bắc, Trung, Nam Kì.

Đáp án: C

Giải thích: Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở VN, thực dân Pháp lựa chọn vùng khu đất Nam Kì là vùng khu đất nằm trong Pháp

Câu 24. Chính sách thâm nám tốt nhất của thực dân Pháp bên trên nghành nghề dịch vụ nông nghiệp ở VN vô quy trình khai quật nằm trong địa là chủ yếu sách

A. tăng mạnh việc cướp đoạt ruộng khu đất của dân cày VN.

B. lập những vọng gác điền nhằm trồng những loại cây lâu năm.

C. thu mua sắm thực phẩm với giá thành tương đối mềm mạt so với dân cày.

D. tăng những loại thuế so với phát hành nông nghiệp.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa ở Việt đi ra đem xuất xứ từ

A. một số trong những người đứng đi ra sinh hoạt công thương nghiệp nghiệp.

B. một số trong những người dân cày phong phú chuyển làn đường marketing,

C. một số trong những đái tư sản đem không nhiều vốn liếng chuyển làn đường marketing.

D. tư bạn dạng Pháp vô VN kinh doanh.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Sau Lúc tiếp tục hoàn thành xong về cơ bạn dạng cuộc xâm lăng VN, thực dân Pháp bắt đầu

A. khai quật nằm trong địa phiên loại nhất.

B. khai quật nằm trong địa phiên loại nhì.

C. xúc tiến thủ việc thiết lập máy bộ tổ chức chính quyền thực dân và chính sách bảo lãnh lên phần bờ cõi Bắc Kì và Trung Kì.

D. xúc tiến thủ việc lập máy bộ thống trị bên trên toàn VN.

Đáp án: C

Câu 27. Tôn Thất Thuyết mượn danh Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương vãi, lôi kéo văn thân thuộc, sĩ phu và quần chúng toàn quốc đứng lên, vì như thế vua nhưng mà kháng chiến vô thời hạn nào?

A. Ngày 20-7-1885.

B. Ngày 02-7-1885.

C. Ngày 13-7-1885.

D. Ngày 17-3-1885.

Đáp án: C

Câu 28. Tiêu biểu nhất mang lại trào lưu Cần vương vãi kể từ Thanh Hoá cho tới Phú Yên là trào lưu nào?

A. Cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Tỉnh Bình Định.

B. Cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Đình ở Tỉnh Quảng Ngãi.

C. Cuộc nổi dậy của Bùi Điền, Nguyễn Đức Nhuận.

D. Cuộc khởi nghĩa của Đào Doãn Địch, Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: A

Câu 29. Cuối năm 1888, vì thế sự phản bội của người nào, vua Hàm Nghi rớt vào tay giặc Pháp?

A. Của Nguyễn Quang Ngọc.

B. Của Tôn Thất Thuyết.

C. Của Trương Quang Ngọc.

D. Của Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: C

Câu 30. Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh ra mắt ở vùng nào là, vì thế ai lãnh đạo?

A. Tại vùng rừng núi phía tây tỉnh Thanh Hoá, vì thế Cao Điền và Tống Duy Tân chỉ dẫn.

B. Tại vùng rừng núi Nghệ An, vì thế Cao Điền và Hoàng Hoa Thám chỉ dẫn.

C. Tại vùng rừng núi Quảng Bình, vì thế Tống Duy Tân và Cao Thắng chỉ dẫn.

D. Tại đồng bởi vì và trung du Thanh Hoá, vì thế Phan Đình Phùng và Tống Duy Tân chỉ dẫn.

Đáp án: A

Câu 31. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình bị thất bại vô thời hạn nào?

A. Ngày 6-1-1887.

B. Ngày 15-1-1887.

C. Ngày 21-1-1887.

D. Ngày 22-2-1887.

Đáp án: C

Câu 32. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy ra mắt trong vòng thời gian

A. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1887.

B. từ thời điểm năm 1887 cho tới năm 1889.

C. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1892.

D. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1888.

Đáp án: C

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 đem đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh VN từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành trái đất loại nhất (1914) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh VN từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành trái đất loại nhất (1914) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: VN trong mỗi năm Chiến giành trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: VN trong mỗi năm Chiến giành trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử dân tộc VN (1858 -1918) (phần 1)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: hóa 10

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học