trắc nghiệm sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm rất đầy đủ những mức phỏng nhận thấy, thông hiểu, áp dụng hùn học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng và kiến thức nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác ganh đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết nào là đang được xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 21

Quảng cáo

A. Miền Bắc nước Việt Nam trọn vẹn hóa giải.

B. Trung ương Đảng và nhà nước về bên Thủ đô.

C. Quân tao tiến bộ nhập tiếp quản ngại Thủ đô.

D. Tên bộ đội Pháp ở đầu cuối rút ngoài nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp triển khai rút quân ngoài miền Nam nước Việt Nam nhập toàn cảnh nào là ?

A. Tất cả từng lao lý được quy lăm le bên trên Hiệp lăm le và đã được ngừng.

Quảng cáo

B. Pháp đang được ngừng fake phú từng trách cứ nhiệm thực hiện Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ cho tới tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp đang được xúc tiến bộ từng việc cho tới việc làm thống nhất quốc gia vì chưng con phố tổng tuyển chọn cử nhị miền.

D. Rất nhiều lao lý nhập Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ không được ngừng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ nhập lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là phàn nàn tiếc kí vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước Việt Nam ko hé lối cho tới ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng hóa giải dân tộc bản địa.

D. Cách social mái ấm nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là phàn nàn tiếc kí vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước Việt Nam ko hé lối cho tới mái ấm nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung nào là tiếp sau đây phản ánh chính tình hình cộng đồng của cách mệnh nước Việt Nam sau năm 1954?

A. nước Việt Nam đang được triển khai xong cơ hội social mái ấm nghĩa.

B. nước Việt Nam đang được triển khai xong cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa.

C. Nhà nước đang được triển khai xong cơ hội social mái ấm nghĩa.

D. Một nửa quốc gia đang được triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân và đã được xác định phiên thứ nhất nhập văn khiếu nại nào là của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng cả nước phiên loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân và đã được xác định phiên thứ nhất nhập Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh đang được xác lập việc triển khai thổ địa cách mệnh nhằm phân chia ruộng khu đất cho tới dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tao đang được tổ chức từng nào mùa cải tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung nào là không phản ánh chính trở thành tựu của việc làm cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc nước Việt Nam trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân chia được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày nước Việt Nam được cung cấp ruộng khu đất.

C. Thủ chi trọn vẹn quyền lực kinh tế tài chính của giai cung cấp địa nông gia thôn.

D. Góp phần tạo hình giai tầng tè địa mái ấm ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung nào là không phản ánh chính sai lầm không mong muốn nhưng mà miền Bắc bắt gặp cần nhập việc làm triển khai xong cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy sai một số trong những dân cày, cán cỗ, đảng viên trở thành địa mái ấm phong con kiến.

B. Không nom nhận đúng mực những địa mái ấm nhập cuộc kháng chiến, giai tầng bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân lăm le bộ phận giai cung cấp, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất cho tới dân cày nên sơn hà không thể ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc nước Việt Nam đang được tiến bộ hành

A. 5 mùa hạn chế tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa hạn chế tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa hạn chế tô và 6 mùa cải tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa hạn chế tô và 5 mùa cải tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. triển khai xong cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối quan hệ phát triển.

C. tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu tiên cách tân và phát triển kinh tế tài chính xã hội.

D. những bước đầu tiên thiết kế hạ tầng vật hóa học cho tới mái ấm nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của việc làm tôn tạo mối quan hệ phát triển xã hội mái ấm nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những doanh nghiệp lớn công thương nghiệp nghiệp tư bạn dạng dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá nhập phát triển nông nghiệp.

C. cách tân và phát triển bộ phận kinh tế tài chính quốc doanh.

D. cách tân và phát triển những ngành nghề nghiệp tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, việc làm cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội ở miền Bắc đang được đạt được trở thành tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 nhà máy rộng lớn vì thế TW quản ngại lí.

B. Xây dựng được 192 nhà máy rộng lớn vì thế địa hạt quản ngại lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy rộng lớn vì thế TW quản ngại lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy rộng lớn vì thế TW quản ngại lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được thiết kế trong mỗi ngành kinh tế tài chính nào là ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung nào là tiếp sau đây phản ánh rất đầy đủ nhất trở thành tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa khỏi bộ phận bóc tách lột nhập cuộc sống kinh tế tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cải tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc Phục hồi phát triển, đấu giành giật buộc Pháp thực hiện Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở thành cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu tiên cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời hạn 1954 – 1960, miền Bắc đang được triển khai xong cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu tiên cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta ngay lập tức sau thời điểm Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành giật chống đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. thiết kế hạ tầng vật hóa học kỹ năng cho tới mái ấm nghĩa xã hội.

C. triển khai xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, Phục hồi kinh tế tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng đang được xác định trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành giật chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm, đòi hỏi thực hiện Hiệp lăm le Giơnevơ, đảm bảo hoà bình, lưu giữ gìn và cách tân và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành giật vũ trang chống Mĩ - Diệm, triển khai xong hóa giải Miền Nam, thống nhất quốc gia, fake toàn quốc tiến bộ lên mái ấm nghĩa xã hội.

C. đấu giành giật hoà bình chống cơ chế độc tài Ngô Đình Diệm, tiến bộ cho tới thống nhất quốc gia vì chưng con phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, triển khai xong sự nghiệp hóa giải dân tộc bản địa, thống nhất quốc gia.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời hạn 1954 - 1958, Đảng mái ấm trương nhằm dân chúng miền Nam đấu giành giật chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu đuối, ko thể tổ chức đấu giành giật vũ trang.

B. khi ê quân địch còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh vì chưng vũ lực.

C. tao tôn trọng, nghiêm trang chấp hành Hiệp lăm le Giơnevơ, phụ thuộc vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành giật chủ yếu trị với địch là đa phần.

D. thời điểm hiện nay đấu giành giật vì chưng quân sự chiến lược sẽ không còn lấy lại thắng lợi như tao mong ước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, TP.Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, TP.Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện suy giảm khối hệ thống tổ chức chính quyền địch ở những khu đô thị.

B. hội tụ dân chúng nhập một phía trận chống Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn phát triển thành Miền Nam nước Việt Nam trở thành nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Hội nghị nào là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phiên loại từng nào đang được ra quyết định nhằm dân chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tấn công sập tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị phiên loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị phiên loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị phiên loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị phiên loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn giai cấp của Mĩ - Diệm đang được ra mắt thứ nhất ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ nhập câu sau : "Phong trào Đồng khởi đang được ghi lại bước cách tân và phát triển của cách mệnh Miền Nam fake kể từ thế ... quý phái thế... ".

A. thụ động … tấn công.

B. phòng vệ thụ động … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. thụ động … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc hóa giải Miền Nam nước Việt Nam được xây dựng nhập Lúc nào? Tại đâu?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người thứ nhất lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc hóa giải miền Nam nước Việt Nam là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung nào là phản ánh chân thành và ý nghĩa lịch sử dân tộc của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền TP.Sài Gòn, hé lối cho việc cách tân và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi ghi lại sự thất bại của cơ chế thực dân loại mới nhất của Mĩ ở miền Nam nước Việt Nam.

C. Là thắng lợi ý nghĩa kế hoạch thứ nhất của cách mệnh miền Nam, những bước đầu tiên lật sập tổ chức chính quyền tay sai.

D. Đánh vệt bước cách tân và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng quý phái tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu cả nước phiên loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. TP.Sài Gòn.

C. Thành Phố Hà Nội.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng cả nước phiên loại III đang được xác định cách mệnh miền Bắc

A. với tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh toàn quốc.

B. với tầm quan trọng ra quyết định so với việc làm công nghiệp hoá, tân tiến hoá quốc gia.

C. với tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh toàn quốc.

D. tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng cộng đồng của cách mệnh nhị miền Bắc – Nam nước Việt Nam là gì ?

A. Kháng chiến chống Mĩ, hóa giải trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến chống Mĩ ở miền Bắc, thiết kế mái ấm nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở thành cơ hội social mái ấm nghĩa nhập phạm vi toàn quốc, triển khai hoà bình, thống nhất quốc gia.

D. Hoàn trở thành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân nhập phạm vị toàn quốc, triển khai hoà bình, thống nhất quốc gia.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức thiết kế mái ấm nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập ra sao nhập Đại hội Đảng cả nước phiên loại III?

A. Ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu thực hiện nền tảng của nền kinh tế tài chính - ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nặng trĩu một cơ hội phải chăng.

D. Kết thích hợp cách tân và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước phiên loại III đang được bầu ai thực hiện Bế Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Xì Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là không phản ánh trở thành tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: giải các phương trình sau

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng trĩu năm 1965 tăng 3 phiên đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh cướp tỉ trọng 93% nhập tổng mức sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhàng, tè tay chân nghiệp đang được xử lý được 80% mặt hàng chi tiêu và sử dụng quan trọng nhất cho tới dân chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cách tân và phát triển nên đã có được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi dự án công trình thuỷ lợi rộng lớn được thiết kế nhập thời gian miền Bắc triển khai plan Nhà nước 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) là

A. dự án công trình thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. dự án công trình thuỷ lợi Bái Thượng.

C. dự án công trình thuỷ lợi Đô Lương.

D. dự án công trình thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua phát triển nông nghiệp được trừng trị động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. ganh đua đua nhị “tốt”.

D. ganh đua đua thân phụ “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua phát triển nông nghiệp được trừng trị động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu cả nước phiên loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai nhập yếu tố hoàn cảnh nào?

A. Miền Bắc đang được triển khai xong việc làm thiết kế và tôn tạo xã hội mái ấm nghĩa, dân chúng đang được phấn khởi tin tưởng tưởng hợp tác thiết kế cơ chế mới nhất.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã trải cho tới lực lượng cách mệnh tổn thất áp lực.

C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân chúng tao đang được bắt gặp trở ngại, chưa xuất hiện sự cỗ vũ của những lực lượng độc lập bên trên toàn cầu.

D. Cách mạng nhị miền Nam đang được fake quý phái thế tấn công, miền Bắc đang được triển khai xong cải tân ruộng khu đất và Phục hồi kinh tế tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu cả nước phiên loại III của Đảng (9-1960)có chân thành và ý nghĩa ra sao so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội đang được đưa ra con phố cách tân và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến bộ lên mái ấm nghĩa xã hội, hé rời khỏi thời kỳ mới nhất cho tới lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

B. Đại hội đang được mang lại "nguồn ánh sáng” mới nhất cho tới dân tộc bản địa nước Việt Nam triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân nhập toàn quốc và quá nhiều lên mái ấm nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội đang được hé rời khỏi 1 thời kỳ mới nhất cho tới lịch sử dân tộc nước Việt Nam - thời kỳ toàn quốc tiến bộ lên con phố xã hội mái ấm nghĩa.

D. Đại hội đang được tiếp mức độ, dẫn đường cho tới cách mệnh miền Nam, nhằm dân chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì

A. con phố này còn có tổng chiều nhiều năm là 559 km.

B. ra quyết định hé con phố này của Thủ tướng tá là ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu con phố được đặt điều nhập thời hạn nhưng mà Đảng ra quyết định hé lối (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng thứ nhất tổ chức hé lối với 559 team viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì thế thương hiệu con phố được đặt điều nhập thời hạn nhưng mà Đảng ra quyết định hé lối (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ là

A. một mẫu mã mới nhất của mái ấm nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vì chưng phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một mẫu mã cuộc chiến tranh của mái ấm nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vì chưng quân team viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một mẫu mã cuộc chiến tranh của mái ấm nghĩa thực dân cũ, được tổ chức vì chưng Quân team bộ đội tấn công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một mẫu mã cuộc chiến tranh của mái ấm nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vì chưng quân team tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vì chưng phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là

A. điểm triệu tập quản ngại lí sinh hoạt kinh tế tài chính của dân chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, triển khai "tát nước bắt cá", tấn công huỷ 100% trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô thiết kế kinh tế tài chính - xã hội vì thế Mĩ thẳng quản ngại lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục đích cướp lại ruộng khu đất của dân chúng tao, tạo nên ĐK cho những quyền lực địa mái ấm - tư sản hoá ở miền Nam cách tân và phát triển thực hiện điểm tựa xã hội cho tới tổ chức chính quyền Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là 1 trong những loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, triển khai "tát nước bắt cá", tấn công huỷ 100% trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp nào là không được Mĩ - Diệm vận dụng nhập quy trình triển khai kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận đánh giành giật phá hủy vì chưng thủy quân và ko quân rời khỏi miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tân tiến, thông dụng phương án "trực thăng vận", "thiết xa vời vận" cho tới quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc hành binh càn quét tước quy tế bào rộng lớn nhập những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược cho tới tổ chức chính quyền Diệm, thiết kế và cách tân và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tao fake mái ấm trương binh vận là 1 trong những nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là trận đánh đấu ko cân nặng mức độ thân thiết một đế quốc mạnh mẽ và một nước nhược tè.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là 1 trong những cuộc kháng chiến ngăn chặn mái ấm nghĩa thực dân mới nhất, cần tích đặc biệt binh vận nhằm thực hiện tan tung, sụp sập ngụy quân, ngụy quyền - điểm tựa của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu đuối, người sử dụng binh vận là 1 trong những mũi giáp công nhằm triển khai phương châm "lấy vũ trang địch nhằm tấn công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là chuồn kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến bộ lên trừng trị động dân chúng tổ chức trận đánh giành giật cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong những mẫu mã đấu giành giật chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tao fake mái ấm trương binh vận là 1 trong những nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ vì thế cách mệnh miền Nam là chuồn kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến bộ lên trừng trị động dân chúng tổ chức trận đánh giành giật cách mệnh, binh vận cũng là 1 trong những mẫu mã đấu giành giật chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh Điểm sáng nổi trội của cuộc đấu giành giật chống huỷ “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân hóa giải ý nghĩa ra quyết định cho tới thắng lợi của cuộc đấu giành giật.

B. Là cuộc đấu giành giật "giành khu đất, giành dân" thân thiết lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành giật chống - huỷ ấp kế hoạch được tổ chức tuy vậy song với sinh hoạt rào buôn bản kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành giật liên tiếp, dằng dai của dân chúng tao nhằm mục đích vượt mặt kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh chính nghĩa lịch sử dân tộc của thắng lợi Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ thứ nhất, thắng lợi thứ nhất của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vệt bước cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ phương án "trực thăng vận", "thiết xa vời vận" của Mĩ.

C. Là thắng lợi cần thiết, xác định quân dân miền Nam với đầy đủ tài năng vượt mặt quân team TP.Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ bạn dạng kế hoạch “Chiến giành giật quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sập tổ chức chính quyền Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn nhập nội cỗ tổ chức chính quyền TP.Sài Gòn, thân thiết Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vệt một thất bại cần thiết của Mĩ trong các việc thiết lập một tổ chức chính quyền tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ tổ chức chính quyền TP.Sài Gòn đang được lung lắc, rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật sập.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ đang được thất bại trong các việc thiết lập tổ chức chính quyền tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là phản ánh chính tình hình Miền Nam ngay lập tức sau cuộc thay máu chính quyền lật sập tổ chức chính quyền Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ đang được kịp lúc fake Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn lẹ ổn định lăm le tình hình.

B. Phong trào đấu giành giật chống ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời ngừng.

C. Chính quyền TP.Sài Gòn lâm vào trong 1 cuộc rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh nhập Miền Nam hùn tổ chức chính quyền TP.Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, tổ chức chính quyền TP.Sài Gòn chỉ từ trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng 50% số ấp dự con kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự con kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự con kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự con kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục chi của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở thành bình lăm le miền Nam trong khoảng 18 mon.

B. Hoàn trở thành bình lăm le miền Nam trong khoảng 16 mon.

C. Hoàn trở thành bình lăm le miền Nam trong khoảng 24 mon.

D. Hoàn trở thành bình lăm le với trung tâm miền Nam trong khoảng hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung nào là phản ánh chính nghĩa những thắng lợi của tao bên trên mặt mũi trận quân sự chiến lược nhập đông đúc - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, ghi lại sự sụp sập trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ở miền Nam nước Việt Nam.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam rất có thể vượt mặt kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sập cơ bạn dạng của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sập trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu ganh đua đua ở miền Nam nhập thời gian đại chiến chống kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" là

A. cầm lấy thắt sống lưng địch nhưng mà tấn công.

B. lần Mĩ nhưng mà tấn công, lần ngụy nhưng mà khử.

C. ganh đua đua Ấp Bắc, giết thịt giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được trừng trị động nhập năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu ganh đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được trừng trị động nhập năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung nào là tại đây không cần là trọng trách của miền Bắc nước Việt Nam sau 1954?

A. Viện trợ cho tới mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social mái ấm nghĩa.

C. Trực tiếp chống cơ chế Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh phá hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành giật chống cơ chế Mĩ – Diệm, này đó là trọng trách của cách mệnh miền Nam nước Việt Nam.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành giật vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social mái ấm nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức việc làm thiết kế mái ấm nghĩa xã hội.

D. Đấu giành giật ngăn lại tiếp viện của Mĩ cho tới tổ chức chính quyền TP.Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam với tầm quan trọng ra sao trong các việc tấn công sập giai cấp của đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai, hóa giải miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C. Có tầm quan trọng ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô Thành Phố Hà Nội được hóa giải nhập thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành giật chống Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

C. Chuyển quý phái tổ chức cơ hội social mái ấm nghĩa.

D. Hoàn trở thành thống nhất quốc gia về mặt mũi sơn hà.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện nay sự tạo nên, lạ mắt của Đảng nhập thời chống Mĩ cứu giúp nước là:

A. Tiến hành cơ hội social mái ấm nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân ở miền Nam.

C. Tiến hành đôi khi cách mệnh dân tộc bản địa dân mái ấm ở miền Nam và cơ hội social mái ấm nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những lối lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được hóa giải nhập thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung nào là phản ánh rất đầy đủ nhất trọng trách của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng mái ấm nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ cho tới cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân mái ấm ở miền Nam, chống Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc thiết kế mái ấm nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân, tiến bộ cho tới thống nhất nước mái ấm.

D. Miền Bắc thiết kế mái ấm nghĩa xã hội, tiếp viện cho tới miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ dân, đảm bảo miền Bắc triển khai thống nhất nước mái ấm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất nhập việc làm cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. đang được kết hợp dân cày nhập cuộc đấu giành giật ngăn chặn quân địch mới nhất – đế quốc Mĩ.

B. hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, bóc tách lột của địa mái ấm phong con kiến.

C. fake dân cày lên vị thế thực hiện mái ấm ở vùng quê.

D. đang được tấn công sập toàn cỗ giai cung cấp địa mái ấm phong con kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất nhập việc làm cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, bóc tách lột của địa mái ấm phong con kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc với 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai nhập liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành phẩm của:

A. cải tân ruộng khu đất.

B. Phục hồi kinh tế tài chính.

C. tôn tạo xã hội mái ấm nghĩa.

D. thiết kế liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. Lý do cơ bạn dạng nhất kéo theo trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm huỷ Hiệp lăm le Giơ-ne-vơ, triển khai quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi lối của Nghị quyết Hội nghị phiên loại 15 của Đảng về lối lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện cho tới cách mệnh miền Nam bị tổn thất áp lực.

D. dân chúng miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: it's very likely that the company will accept his application

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật chống Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền TP.Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền quốc gia thẳng đại chiến chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải đại chiến một vừa hai phải phát triển (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền quốc gia thẳng đại chiến chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải đại chiến một vừa hai phải phát triển (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official